Запитання і завдання до підсумкового контролю розділу І «Україна на карті світу»

Рівень І

1. У якій частині Європи розташована Україна?

2. Назвіть площу території України.

3. Назвіть крайні точки України.

4. Назвіть довжину країни з півночі на південь та із заходу на схід.

5. Назвіть держави, що межують з Україною.

6. Опишіть адміністративно-територіальний устрій України.

7. Назвіть адміністративні одиниці України.

8. Наведіть приклади етнічних земель та етнографічних районів України.

9. Назви яких областей України не відповідають назвам їхніх адміністративних центрів?

Рівень ІІ

1. Що входить до поняття «економіко-географічне положен­ня»?

2. Що таке геополітичне положення?

3. Назвіть держави СНД — сусідів 1-го порядку, 2-го порядку, 3-го порядку.

4. Назвіть план характеристики економіко- і політико-географічного положення країни.

5. Порівняйте площу України з площею найбільших держав Європи.

6. Як ви розумієте поняття «конфігурація» і «компактність» території?

7. До яких морів Україна має вихід? Назвіть найбільші порти України.

8. Наведіть приклади залізничних колій і автомагістралей, що мають міжнародне значення.

9. Що називають етнічними землями? етнографічними райо­нами? Назвіть етнічні землі Лівобережжя і Правобереж­жя.

Рівень ІІІ

1. Яка роль України в політичному й економічному житті Єв­ропи?

2. Як конфігурація держави впливає на господарський розви­ток?

3. Чим етнічні землі відрізняються від етнографічних райо­нів?

4. Яка держава була попередником СНД? Чому господарські й політичні зв’язки з країнами СНД мають велике значення для України?

5. Які держави СНД для України є основними партнерами в зо­внішньоекономічних зв’язках?

6. Дайте короткий історичний огляд адміністративно-територіального устрою України.

7. Чому в Україні багато етнічних земель?

8. Які причини зміни адміністративно-територіального поділу країни?

Рівень IV

1. Проаналізуйте позитивні й негативні ознаки економіко-географічного й геополітичного положення України.

2. Яке значення для України мають транзитні нафто- й газо­проводи, залізничні й автомобільні магістралі?

3. Доведіть, що вихід до морів — характеристика вигідності географічного положення.

4. Які держави-сусіди України найбільш розвинені економічно? Чому?

5. Який вплив має господарський потенціал сусідніх країн на розвиток економіки України?

6. Яке значення має адміністративно-територіальний устрій країни?

7. Як саме природні умови впливають на формування етногра­фічних районів і земель?

8. Запропонуйте й обґрунтуйте варіанти зміни адміністративно-територіального поділу України.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: