Запитання і завдання до підсумкового контролю тем 1–3 розділу ІІІ «Господарство»

Рівень І

1. Що називають економікою?

2. Що називають галуззю господарства?

3. Наведіть приклади галузей господарства.

4. Що називають ринковою економікою?

5. Що називають галузевою структурою господарства?

6. Яке місце серед країн світу посідає Україна за ІРЛП?

Рівень ІІ

1. Як розрізняють підприємства за формою власності?

2. Які існують показники, що оцінюють рівень розвитку країни?

3. Які проблеми розв’язує економіка?

4. Наведіть приклади підприємств виробничої і невиробничої сфер.

5. Наведіть приклади державних і приватних підприємств.

6. Що називають ВВП? Що називають ІРЛП?

Рівень ІІІ

1. Які дані враховуються під час підрахунку ІРЛП? Яке зна­чення цього індексу?

2. Які галузі господарства належать до тих, що визначають НТП?

3. Охарактеризуйте міжгалузеві комплекси промисловості України.

4. У чому відмінність між ПП і ТОВ? Що спільного?

5. Охарактеризуйте значення промисловості в економіці країни.

6. Які галузі промисловості повинні розвиватися випереджаль­ними темпами?

Рівень IV

1. Які переваги інтенсивного способу господарювання над екс­тенсивним?

2. Доведіть, що науково-технічний потенціал країни має велике значення для розвитку економіки.

3. Чи існують в Україні передумови для розвитку «високих», або «тонких», технологій?

4. Чому в усіх країнах із керованим централізованим плануван­ням обов’язково існує «чорний ринок»?

5. Яка галузева структура господарства вашого міста (району)?

6. Порівняйте переваги та недоліки ринкової та командної еко­номіки. Зробіть висновок.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: