О. Сенатович «Ми розбили склянку з чаєм». Г. Бойко «Обіцяльник». В. Гринько «Мирилки». М. Чумарна «Казка про друга»

Мета: формувати вміння сприймати зміст віршів; вдосконалювати навички виразного і правильного читання та навички літературного аналізу творів; викликати бажання обирати краще з літературних джерел для самовиховання.

Обладнання: картки на розширення поля читання, картки зі словами.

Хід уроку

Частина I

І. Організаційний момент

ІІ. Вправи для вдосконалення техніки читання

1. Вправи з цифровими таблицями Шульте.

2. Робота зі скоромовкою.

Стріла якось скоромовка на містечку злого вовка.

Скоромовить вовк почав — ледь язик не поламав!

Бо ж була це скоромовка для Івася — не для вовка.

3. Робота в парах. Читання пірамідок слів (в кожного учня — індивідуальна картка).

IІІ. Робота над темою уроку

1. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

— Прочитати прислів’я, пояснити його зміст.

Друга шукай, а знайдеш — тримай.

Без вірного друга велика туга.

Нових друзів май, а старих не забувай.

Помирились, помирились, щоб ніколи не сварились.

— Що об’єднує всі ці прислів’я? (Тема дружби, товаришування)

2. Повідомлення теми уроку.

— На сьогоднішньому уроці ми будемо читати веселі вірші Г. Бойка

та О. Сенатович, мирилки В. Гринька, казку М. Чумарної.

3. Опрацювання віршів О. Сенатович «Базіка» та Г. Бойка «Виступайченко », «Обіцяльник».

1) Словникова робота.

 

Виступайченко

Патякало

Базіка

Балакуха

Торохтій

Митрофанко

Талалай

Пустомеля

Обіцяльник

 

— Як ви гадаєте, чому ці слова написані з великої букви?

— Що вони означають?

— Які з імен вам видалися незвичайними?

— Чому людям дали такі імена?

2) Робота над віршем О. Сенатович «Базіка».

а) Читання вірша вчителем.

— Що будували ці балакуни?

б) Читання вірша учнями.

— Які вчинки дійових осіб підтверджують їхні імена?

— Який цей вірш за настроєм? Над чим автор глузує, а що — засуджує?

— Які рядки вірша слід читати з насмішкою, а які — повчально?

3) Робота над віршем Г. Бойка «Виступайченко».

а) Самостійне читання вірша учнями.

б) Відповіді на запитання.

— Кого у вірші назвали Виступайченком? За що його так назвали?

— Як він виступав? Про що? Поясніть вислів «переливати з пустого в порожнє».

— Над чим сміється автор у вірші? До чого вас закликає?

в) Читання вірша у парах.

4) Робота нар віршем Г. Бойка «Обіцяльник».

— Кого автор назвав Обіцяльником? Прочитайте.

— Який зв’язок існує між вчинками Митрофана і назвою вірша?

— Від чого вас застерігає поет?

— Що головне потрібно передати під час читання?

5) Конкурсне читання віршів.

4. Опрацювання «Мирилок» В. Гринька.

— Прочитайте мирилки. Які споріднені слова до слова мирилки зустрічалися?

— Як потрібно читати мирилки?

— Які ще ви знаєте мирилки?

— Для чого вживають мирилки у мовленні?

Читання мирилок хором.

Частина II

5. Опрацювання казки М. Чумарної «Казка про друга».

1) Опрацювання I-ої частини казки.

а) Читання частини казки вчителем.

— Від чийого імені ведеться розповідь?

— Яких друзів мав хлопчик?

б) Словникова робота.

Вправи для розширення поля читання. Роботи на картках у парах.

 

Нудьгую

космічний

фотопристрої

однокласники

конструктор

комп’ютер

планета

жителі

Компутик

єгипетські

комп’ютерний

наближення

невидимі

істоти

 

— Знайдіть споріднені слова.

— Прочитайте слова, які утворюються з двох.

в) Відповіді на запитання.

— Яким, на думку хлопчика, був його комп’ютерний друг Компутик? Чим вони займалися разом?

— Куди потрапив хлопчик? Як виглядала планета Таємниць?

— Що відчув хлопчик, перебуваючи на чужій планеті? Кого він згадав? Чим займалися хлопці, коли були разом?

— Над чим замислився герой? Що його тривожило?

2) Опрацювання 2–4 частин казки.

а) Самостійне читання казки учнями.

б) А наліз прочитаного.

— Чого злякався хлопчик? Що цікавого він помітив, перебуваючи на чужій планеті?

— Що згадував хлопчик? Чому Компутик не міг допомогти героєві? Про що мріяв хлопчик?

— Яким був у спогадах і мріях друг Сашко?

— Від кого хлопчик міг сподіватися на допомогу?

— Як хлопчикові вдалося повернутися додому?

3) Читання тексту вголос «ланцюжком».

4) Вибіркове читання.

— Що підказував хлопчику тихий голос? Над чим змусив замислитись?

— Знайдіть і прочитайте роздуми хлопчика про своє ставлення до Сашка. Якого висновку він дійшов? Як він після цього почувався?

— Чим закінчилася пригода хлопчика на планеті Таємниць?

— Як ви гадаєте, що було у кульці з написом «Таємниця»?

5) Вправи для розвитку швидкості читання.

Гра «Хто читає швидше?»

— Прочитайте абзаци, в яких є такі речення:

• Мій друг Компутик — дуже розумний і винахідливий.

• Цікаво, як між собою спілкуються ці невидимі істоти?

• Чи був я уважним до свого друга?

• Напевно, щоб мати друга, треба вміти самому бути другом.

• Я натиснув — і побачив тебе на якійсь планеті.

6) Робота над розвитком зв’язного мовлення.

Вибірковий переказ. Робота в групах.

І група. Скласти розповідь про друга Компутика.

II група. Скласти розповідь про друга Сашка.

7) Узагальнюючий аналіз казки.

— Що у казці вас вразило, а що — здивувало?

— Коли ви хвилювалися найбільше?

— Якою є головна думка казки?

— Чого вчить казка?

6. Опрацювання вірша О. Сенатович «Ми розбили склянку з чаєм».

1) Читання вірша учнями.

— Між ким відбувається діалог?

— Із чого почався цей діалог?

— Чому у співрозмовників раптом змінилося ставлення одне до одного?

— Чи помирилися діти? Про які риси характеру це свідчить?

— Які настрої необхідно передати, читаючи вірш?

2) Читання діалогу за особами.

ІV. Підсумок уроку

— Що нового дізналися на уроці?

— Який висновок для себе зробили із прочитаних творів?

V. Домашнє завдання (диференційоване)

I група. Виразне читання віршів, аналіз прочитаного.

II група. Читати казку, скласти план прочитаного, відповідати на запитання.

III група. Переказ казки за частинами від імені учасників подій.

Пам’ятки для учнів

ЯК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТИ

1. Спершу довідайтесь, хто є автором твору і як називається книжка (оповідання, вірш тощо).

2. Перегляньте уважно текст, ілюстрації до нього і приблизно визначте, про що читатимете.

3. Під час читання будьте уважними до кожного слова, речення; опанувавши рядок (речення) до кінця, не перечитуйте, якщо збагнули зміст.

4. З’ясуйте за допомогою словників зміст незрозумілих слів,висловів.

5. Після кожного абзацу робіть паузу.

6. Намагайтесь одразу зрозуміти, про що читаєте.

7. Запам’ятайте героїв, послідовність подій.

8. Спробуйте оцінити вчинки, стан персонажів. Які думки і почуття вони викликають у вас? Що б ви розповіли про них товаришам?

ЯК ВИРАЗНО ЧИТАТИ

1. Перечитайте твір, визначте, про що у ньому йдеться.

2. Подумайте, що є найголовнішим у кожній частині тексту.

3. Складіть за ілюстрацією або запитаннями за змістом твору розповідне, окличне речення.

4. Прочитайте одне й те саме речення з різною інтонацією.

5. Прочитайте речення одного типу з різними відтінками.

6. Визначте, які думки і почуття слід повідомити слухачам.

7. Доберіть речення з тексту (питальні, розповідні, окличні) для складання стислого переказу твору.

8. Визначте власне ставлення до того, про що читатимете, щоб висловити настрій, почуття.

9. Уявіть собі, які уривки ви б перечитали.

10. Визначте темп, тон кожного уривка. Позначте темпи: П — повільно, Ш — швидко, Н — нормально.

11. Перевірте себе, чи правильно ви читали. Прочитайте вголос увесь текст, намагаючись прислухатися до його звучання.

12. Послухайте, де робить паузи під час читання твору учитель.

13. Ще раз прочитайте текст мовчки та підготуйтеся до читання вголос.

ЯК СКЛАСТИ ПЛАН ТЕКСТУ

1. Прочитайте всю розповідь, звертаючи увагу на те, як вона побудована (про що йдеться на початку, які події описані в основній частині, яку думку або висновок містить кінцівка).

2. Поділіть текст на смислові частини, з’ясуйте, чим вони різняться.

3. Визначте головну думку твору чи уривку.

4. Перечитайте кожну частину. Перекажіть своїми словами стислий зміст кожної з частин.

5. Доберіть до кожної частини заголовок, запишіть дібрані заголовки у зошит.

6. Ще раз зверніться до тексту та перевірте, чи відповідає кожний заголовок змісту його частин.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: