Охорона природи в Україні

Мета:  Продовжувати  формувати  поняття  про охорону  природи  в  Україні; формувати навички самостійної ро- боти з підручником.

Розвивати  творче,  логічне  мислення учнів, увагу, уяву, зв’язне мовлення.

Виховувати любов та бережливе ставлення  до природи, пізнавальний інтерес учнів.

Обладнання:  таблиці,  ілюстрації  із  зображенням рос- лин  і  тварин,  малюнки   рослин  і  тварин,  занесених у Червону  книгу України, конверти з творчим завданням, плакат - кросворд.

Девіз: Буду я природі вірним другом.

 

Хід уроку

I. Оголошення теми уроку:

- Діти, сьогодні  у  нас на уроці присутні гості. Поверні- ться  до  них,  усміхніться, привітайтеся з ними  щиро й сердечно. А тепер поверніться один до одного і  посміх- ніться  друзям. І з таким гарним настроєм розпочинаємо нашу роботу.

- А  про  що  ми будемо  говорити  на  уроці дізнаємося, коли відгадаємо ключове слово ось цього кросворду.

 

1. Сидить баба серед літа в 100 сорочок одіта.

                                                                  (Капуста)

2. Біла латка, чорна латка по дереву скаче.

                                                                  (Сорока)

3. У вінку  зеленолистім, у  червоному намисті, видивля-ється у воду на свою чарівну вроду.

                                                                  ( Калина)

 

4. По дворах стрибає, крихти збирає,

    Ростом він маленький, сірий, чепурненький.

    Справжній молодець. Хто він?

                                                                  (Горобець)

5. Що воно за дивна птиця?

    Світла денного боїться...

    Дзьоб крючком, великі очі

    І не спиться їй щоночі.

                                                                  (Сова)

6. Влітку наїдається, а взимку відсипається.

                                                                  (Ведмідь)

7. Хто це сплів акуратні сіті

    На густих, зелених вітах?

    Кажуть, майстер той без рук -

    Звичайнісінький ...

                                                                  (Павук)

Природа ...  Це слово сповнене  глибокого,  хвилюючого  змісту.  Перед  кожним  із  нас  постає  неосяжний різно- манітний  світ тварин і рослин,  чарівні  краєвиди,  чисті озера, дрімучі ліси та  високі гори.  Зачаровує  солов’їна  пісня,  вабить  голубінь  ріки, зворушує шепіт пшениці.  Природа  не  жаліє нічого для людей, даючи їм свої щед- рі дари.  А  чи  завжди  ми  з  вами жаліємо природу?  Всі ми - діти  природи,  та  не  всі  однаково добре стави- мося  до неї. Тому  природа  потребує постійної  уваги  і  турботи.  Не  вперше за роки навчання ми  говорили  про  природу  і  про те як, як її потрібно охороняти.  І  сьогод- ні  на уроці ми будемо вчитися  оберігати  природу, охо- роняти її багатства.  

 

II.  Опрацювання нового матеріалу.

 

1. Розгляд книги скарг природи.

     До  нас  в  клас  потрапила  дуже  незвична  книга  - це  книга  скарг природи. З кожного  куточка її  до нас  долітає такий сигнал. Хто знає, що це за сигнал?

     Сама  природа  подає  нам  сигнал  SOS - це сигнал, який  подається  з  кораблів,  які  тонуть  і просять  про допомогу.  Тепер  прохання про допомогу все  частіше звучить в природі.

 

      Сигнал  SOS подає повітря.

      В мене потрапляють шкідливі речовини від  роботи транспортних  засобів,  особливо  автомобілів,   роботи фабрик та заводів; дим від спалювання сміття, тютюно- вий дим.

 

- Що ми можемо зробити, щоб зберегти повітря чистим?

       Сигнал  SOS подає вода.

 

      Мої водойми потерпають від забруднення  отруйни- ми речовинами, побутовими відходами. В мої води пот- рапляє  бензин  і  нафта  після  аварій  танкерів,  велика кількість різного сміття.

 

- Якої  допомоги  від  нас  чекає вода?

 

      SOS - чути від землі.

 

      На моїй поверхні величезні ями залишаються після видобування  корисних  копалин.  Мені шкодять яри та балки.  З  водою потрапляють отруйні речовини. На по- верхні  накопичується  велика  кількість  сміття. 

 

- Як ми можемо допомогти землі?  

 

      Рослини і тварини промовляють - SOS.

 

     Вирубуються великі ділянки лісів заради  деревини - знищуються домівки тварин. Знищують тварин  під  час полювання.

 

- Чим ми можемо зарадити рослинам і тваринам?

 

2. Повідомлення вчителя

   

   - А ще непоправної шкоди природі завдають екологіч- ні катастрофи та аварії. Трагедією в житті українського народу стала аварія на Чорнобильській атомній станції, внаслідок  якої  забруднилося  навколишнє середовище,   а це негативно позначилось на флорі і фауні нашої краї- ни.

 

3. Чому потрібно берегти природу нам допоможуть розібратися екологічні знаки. (Робота в групах).

 

4. Піклування держави про природу.

 

    Держава  постійно  проявляє турботу  про  нашу при- роду. В Конституції України є стаття  16 ,  в якій  гово-риться .....

     Щоб якось покращити ситуацію,  держава  прийняла ряд законів і програм, спрямованих на охорону і  збере- ження природи. Серед них Закон  „ Про охорону навко- лишнього  природного  середовища”  прийнятий в 1992 році. А ще для збереження рідкісних видів рослин і тва- рин  створено  спеціальну  „Червону книгу” в 1976 році.

Назва книги „ Червона”, бо  вона  подібна  до червоного сигналу світлофора - він  має  будити  в  людей  тривогу  за долю природи. Це  жива постійно оновлювана книга: види,  яким  перестала  загрожувати небезпека зникнен-ня, переносяться на зелені сторінки у свою чергу на чер- воні заносяться зникаючі види.

 

5. Дослідницька практична самостійна робота груп (роз- повідь про тварин та рослин з Червоної книги).

 

   - На сторінки книги занесено 923 види зникаючих рослин і тварин.

 

Фізкультхвилинка

- Якщо  ти  не  нариваєш  в  лісі  великих  букетів квітів, сплесни у долоні над головою ( три рази).

- Якщо  ти  ніколи не залишаєш сміття після відпочинку на природі, тупни ногою.

- Якщо ти не ламаєш гілочок дерев та кущів, присядь.

- Якщо  ти  взимку підгодовуєш птахів, помахай руками,  як крилами.

- Якщо  ти посадив хоч одне деревце, нахились  вперед.

- Якщо ти переконаний, що треба кожній людині піклу- ватись  про  природу,  простягни  руки  своїм  сусідам і візьми їх за руки.

 

  Давайте ось так, як ви дружно взялись за руки, ми буде- мо єдині у прагненні вчитися зберігати нашу природу - матінку.

 

6. Робота з підручником.

 

61. Актуалізація знань учнів.

 

- Що, крім Червоної книги, створено, щоб зберегти при- роду країни?

- Який заповідник створено, щоб зберегти природу зони мішаних лісів?  (Поліський)

- Який заповідник створено, щоб зберегти природу сте- пової зони? (Асканія-Нова).

- Який заповідник створено, щоб зберегти природу пів- денного берега Криму? (Карадазький, мис Мартьян).

- Який заповідник створено, щоб зберегти природу Кар- пат? (Карпатський і Горгани).

- Який  заповідник  створено,  щоб  зберегти   природу Кримських гір? (Кримський, Ялтинський).

 

62.  Самостійне опрацювання.

 

Що ще створено для охорони природи в Україні ви  діз - наєтесь  самостійно  з  підручника.  Текст  в підручнику, який ми повинні опрацювати, складається з двох частин. Першу частину ми обговорили не читаючи самого текс - ту, а вдома ви прочитаєте і проаналізуєте, чи все ми роз- глянули  на  уроці.  А  зараз ви опрацюєте другу частину тексту, тільки перед цим звернемо увагу на таблицю, де записані  слова  з  цього  тексту, значення яких можливо буде для вас незрозумілими.

 

Ландшафт

Ботаніка

Зоологія

Геологія

Гідрологія

 

63. Обговорення прочитаного.

 

  • Що таке національний природній парк?
  • Що створюється в парках?
  • Які природні парки ви запам’ятали? (Карпатський, Шацький, Азово-Сиваський, Синевір).
  • Що таке заказник?
  • Які об’єкти охороняються в заказниках (об’єкти жи- вої і неживої природи)

 

Відповідно до цього вони по-різному називаються.

 

64.  Робота в групах.

 

Що  охороняється  в  якому  заказнику  ви  обговорите   в групах.

 

  • Хто слідкує за додержанням прийнятих природоохо-ронних законів?

Не  може екологічна міліція прослідкувати за кожною людиною та її поведінкою в природі. Потрібно пам’я - тати,  що охорона й поліпшення довкілля в нашій краї-ні і на всій планеті залежить від кожної людини - від її бажання  та  певних  зусиль  зберегти красу і неповтор- ність природи. І спільними зусиллями держави і кожно го з нас ми збережемо природу для майбутніх поколінь.

 

   7.Робота в групах.

Ось конверт туди заглянемо

і завдання відгадаємо.

 

1 група

З окремих слів скласти речення:

1. красою, нас, захоплює, Природа, своєю.

2. природу, Хто, той, шкодить, сам, не жаліє, собі.

3. другом, природі, я, вірним, Буду.

 

2 група

Поділити на окремі слова.

Природаодномуматиаіншомумачуха.

Охоронятиприродузначитьохоронятибатьківщину.

Природузнищитилегкоавідновитиважко.

 

3 група

 

З’єднати початок та продовження речень.

 

    Охороняти природу  / то буде вона тобі на службі.

 

Природа одному мати / значить охороняти Батьківщину.

 

З природою живи у дружбі / а іншому мачуха.

 

4 група

 

Доповнити речення словами з довідки.

 

Дим фабрик, заводів, шахт забруднює  _____________.

Стічні води отруюють ______________.  Через  те,  що стає  менше  лісів,  через  забруднення  повітря,   води, ґрунту зникають _______________ і ________________.

Це  може  призвести  до  їх   _________________.  Тому природа потребує _________________.

 

Слова для довідок: рослини, тварини, охорони, вими-рання, повітря, ґрунти.

 

5 група

 

Поділити на окремі слова і прочитати вірш.

 

Природаріднанашавтіха,

Тожхайвонанезнаєлиха.

Мивсігосподаріприроди,

Тожбережімоїївроду.

 

ІІІ. Підсумок уроку

 

- Про що ми говорили на сьогоднішньому уроці?

А  тепер  прочитайте  девіз, під  яким ми повинні були провести наш урок і скажіть:

- Чи слідували ми на уроці цьому девізу?

- Якщо ви вважаєте що так, то доведіть.

 

Нам  випало  щастя  жити  серед  чудової  природи. Во- на  від  нас  чекає  допомоги.  Щоденно  просить  лише одного - щоб ми до неї були добрими. Тож будьте  при- роді справді вірними друзями. Прислухайтесь до приро- ди  і  вона  сама  підкаже, за якими законами ви повинні жити:

Закон співучого солов’я.

Будемо оспівувати красу рідної землі, як соловей!

 

Закон червоної калини.

Будемо прикрашати землю добрими справами, як калина - гай.

 

Закон турботливої білочки.

Будемо брати від природи лише необхідне, як білочка.

 

Закон мудрої сови.

Будемо спостерігати, навчатися, діяти і відповідати за свої вчинки.

 

Закон золотого соняшника.

Кожна істота має право на сонце, чисте повітря і воду.

 

Закон доброго дельфіна.

Будемо допомагати кожному, хто цього потребує, як дельфін у морі.

 

Закон наполегливого дятла.

Будемо невтомними, як дятли і побачимо Землю здоровою.

 

Як бачите природа чекає від нас не зла, а мудрості. Будьте ж мудрі як сама природа, багаті як земля, здорові як вода. Завжди любіть та бережіть рідну природу.

 

ІV. Домашнє завдання.

Читати текст на сторінці 140 -143 і відповідати на питання після тексту.

 

Автор: Кірик Світлана Іванівна 


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: