Мета: ознайомити учнів з життям і творчістю письменниці; осмислити поняття притчевості в мистецтві; розкрити ідейний зміст «Казки про яян» та її місце у циклі казок Емми Андієвської; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, логічне мислення, творчу уяву; вміння фантазувати, узагальнювати, робити власні висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття поваги, любові до творчості Емми Андієвської, шанувати красу і приваби світу; прищеплювати інтерес до пізнання нового.


Мета: навчити учнів складати вигадані пригоди казкового героя, застосовуючи при цьому знання змісту тексту і специфіку створення нового художнього твору; розвивати творчі здібності школярів, їх пам’ять, увагу, логічне й абстрактне мислення, вміння зв’язно, образно, правильно і точно висловлювати власну думку; узагальнювати, співставляти, робити виважені висновки; виховувати естетичні смаки, пошану до мистецтва літературного слова; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: продовжити знайомити школярів із творчістю І. Калинця, проаналізувати його програмові поезії; з’ясувати ідейно-тематичне спрямування, пояснити особливості назви; визначити реальне і уявне, охарактеризувати образи (мама, хлопчик-фігурка); розвивати творче мислення, культуру зв’язного мовлення, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження, враження; вміння самостійно осмислювати прочитане; формувати естетичні смаки школярів; виховувати любов до поетичного слова, мами — найціннішої людини для кожного; повагу, пошану до творчості І. Калинця, народного мистецтва.


Мета: ознайомити учнів з талановитим українським поетом; вчити виразно і вдумливо читати вірші з циклу «Дивосвіт»; прокоментувати образне бачення світу, явищ природи у них; пояснювати поєднання у творах уявного, фантастичного і реального; висловлювати власне бачення стежки, веселки, диму, блискавки, криниченьки; розвивати спостережливість, логічність у мисленні, увагу, культуру зв’язного мовлення; вміння грамотно висловлювати власну думку, відстоювати свою точку зору; формувати кругозір, світогляд; виховувати сприйняття краси і сили художнього слова; почуття поваги, пошани до поетичної творчості І. Калинця.


Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю І. Жиленко; вчити аналізувати її програмові поетичні твори, вміти прокоментувати їхній зміст, знаходити і пояснювати художні засоби; висловлювати власні роздуми про щастя і шлях до нього, про цінності, які потрібно берегти в сучасному світі; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, спостережливість, уміння творчо мислити, робити власні висновки; формувати кругозір, світогляд учнів; виховувати почуття дружби, вміння бачити красу навколо, цінувати доброту, прищеплювати повагу до творчості І. Жиленко, інтерес до наслідків власної праці.


Мета: поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Є. Гуцала; проаналізувати його твір «Олень Август», звертаючи увагу на поєднання в оповіданні реального і уявного; охарактеризувати образ хлопчика Жені і режисера Альтова; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, спостережливість, увагу, вміння грамотно висловлювати думки; порівнювати, узагальнювати, робити висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття поваги до творчості Є. Гуцала, любові до краси рідного краю, природи; справжнього мистецтва, прищеплювати пунктуальність, раціональність у використанні навчального часу.


Мета: продовжити знайомство з поетичною творчістю Л. Костенко, аналізуючи її вірші «Пісенька про космічного гостя», «Дощ полив», виявляючи в цих творах уявне, фантастичне, реальне; визначити їхні основні мотиви; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, творчу уяву, логічне мислення; вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття пошани, поваги, любові до творчості Л. Костенко, її героїв; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: стисло ознайомити учнів із життям і творчістю Л. Костенко; проаналізувати її поезію «Кольорові миші», звертаючи увагу на ідейно-тематичне спрямування твору, алегоричність образу кольорових мишей, охарактеризувати образ Анни; активізувати словник учнів; розвивати вміння виразно, вдумливо читати і коментувати поезію; робити висновки, раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття пошани до творчості Л. Костенко, літератури як мистецтва.


Мета: стисло ознайомитися з життєвою і творчою долею С. Чернілевського, проаналізувати його програмові поезії, а саме: визначити ідейно-тематичне спрямування, художні особливості, з’ясувати їх значення; розвивати культуру зв’язного мовлення учнів, їх мовну грамотність; вміння виразно і усвідомлено читати вірші; прокоментувати відчуття, висловлені в цих творах, співвіднести їх із власними, пережитими особисто; виховувати почуття поваги, любові до творчості С. Чернілевського, батьків, рідної оселі, близької людини, рідного краю; прищеплювати пізнавальний інтерес до наслідків власної праці.


Мета: вчити учнів писати твори-роздуми на визначену тему, яка охоплює знання учнями змісту вже вивченого програмового твору художньої літератури, а також їх власний досвід; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, творчі здібності шестикласників, їх уміння систематизувати й узагальнювати отримані знання, висловлювати власне бачення на проблему; вмотивовувати свої судження; виховувати пошану до мистецтва літературного слова, культури рідного краю, прищеплювати любов до краси, яка робить людину багатою духовно і морально.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-49