Мета: продовжити роботу над аналізом твору С. Черкасенка «Маленький горбань»; розкрити характер Павлика, його поведінку, вчинки, стосунки з іншими дітьми, ставлення до нього автора, інших персонажів; розвивати культуру зв’язного мовлення учнів, пам’ять, логічне мислення, кмітливість, вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження, робити висновок; раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття поваги і любові до творчості С. Черкасенка, його героїв, батьків, рідного краю; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом С. Черкасенка; розпочати роботу щодо аналізу програмового твору письменника «Маленький горбань»; з’ясувати ідейно-тематичне спрямування, особливості композиції тощо; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, логічне мислення; вміння висловлювати власні міркування про красу зовнішню і красу людської душі (внутрішню); активізувати словник школярів; розвивати вміння раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття пошани до української літератури, її митців, зокрема до С. Черкасенка; прищеплювати риси доброти, чуйності, поваги до дорослих; пунктуальність.


Мета: продовжити роботу щодо аналізування програмового твору В. Винниченка «Федько-халамидник», характеристики щедрого на добро головного героя твору як особистості; виявити роль художніх засобів у творі; знаходити портрет, пейзаж, діалоги; розвивати вміння учнів формулювати основну думку оповідання, висловлювати своє ставлення до зображуваного; розвивати логічність у мисленні, пам’ять, увагу, кмітливість; формувати кругозір, світогляд учнів; виховувати почуття пошани до української літератури, мистецтва слова, повагу до творчості В. Винниченка; прищеплювати риси доброти, чуйності, мужності, відповідальності за доручену справу.


Мета: ознайомити учнів з письменником В. Винниченком, розповісти цікаві епізоди з його життя; вчити виразно і вдумливо читати найбільш вражаючі епізоди з твору «Федько халамидник», аналізувати його зміст; розпочати роботу щодо характеристики образу Федька; розвивати логічне мислення учнів, культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість, вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, робити висновки; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття пошани до творчості В. Винниченка, української класики; прищеплювати учням риси щедрості на добро, порядність, чесність, повагу до людини.


Мета: продовжити знайомити учнів з поетичною творчістю Лесі Українки, пов’язуючи її з біографією письменниці; проаналізувати, з’ясовуючи ідейно-тематичне спрямування, художні особливості поезій «Як дитиною, бувало…», «Тиша морська»; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість, уміння виразно читати поетичні твори; узагальнювати, систематизувати висновки; активізувати словник учнів; виховувати почуття пошани, поваги до творчості Лесі Українки; стоїчні риси характеру (мужність, цілеспрямованість, наполегливість); прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: ознайомити учнів з життєвою долею Лесі Українки (дитинство, роль родини у її вихованні); проаналізувати твір «Мрії», з’ясувати його ідейно-тематичне спрямування, визначити художні особливості поезії; розвивати вміння і навички виразного читання, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; узагальнювати, робити висновки; формувати світогляд; виховувати почуття пошани, поваги, любові до творчості; до батьків, родини; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: запропонованими завданнями виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, спритність, рішучість, кмітливість, вміння застосовувати набуті знання під час виконання практичних завдань; формувати кругозір, світогляд; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пошану до творчої діяльності, пунктуальність, навички раціонального використовування навчального часу.


Мета: ознайомити учнів з поезіями Т. Шевченка героїчного змісту, з’ясувати патріотичні мотиви творів, їх героїчний пафос, зображення в них історичного минулого, дізнатися з теорії літератури про ліричний твір і строфу; розвивати активний словник школярів, пам’ять, увагу, спостережливість, логічне мислення; вміння співставляти, узагальнювати, робити відповідні висновки; навички виразного читання, раціонального використання навчального часу; виховувати почуття пошани до творчості Великого Кобзаря, повагу до історичного минулого нашої країни, патріотичні почуття; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: продовжувати поглиблювати знання учнів про життєву долю Т. Г. Шевченка, зокрема про перебування в Санкт-Петербурзі; охарактеризувати образ народного співця, його роль у житті українців часів Шевченка («Тарасова ніч»); розвивати культуру зв’язного мовлення учнів, пам’ять, увагу, спостережливість, логічне мислення, вміння грамотно висловлювати власні думки; виділяти головне, суттєве з матеріалу, що вивчається; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття пошани до життєвого і творчого шляху Т. Шевченка; повагу до історичного минулого рідного краю; інтерес до наслідків власної праці.


Мета: стисло ознайомити учнів із життєвим шляхом М. Вороного, опрацювати зміст твору «Євшан-зілля», визначити його головну думку; охарактеризувати образ юнака-половця; співвіднести давноминулі події, описані в поемі, з сучасністю; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; робити висновки та узагальнення; вміння виразно і вдумливо читати твір; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття поваги до творчості М. Вороного, української класики; прищеплювати інте-рес до наслідків власної праці, пошану до рідного народу, країни.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-49