Під час революції 1905–1907 років С. Васильченко брав учать у політичних маніфестаціях і мітингах. Після поразки революції письменника заарештовують і тримають у тюрмі півтора року.


Рідне містечко на Чернігівщині видавалося таким любим та гарним, хоч у ньому, як і всюди, вікували злидні, за тяжкою працею біднота світа-сонця не бачила. Там 8 січня 1879 року народився майбутній письменник, там пізнав перші дитячі радощі й жалі.


С. Руданського «Гуменний» (18 жовтня 1857) Хто такий гуменний? Які обов’язки покладалися на таку людину. Відповідь надайте за допомогою прийому «Доміно». Які критерії, на ваш погляд, враховувалися паном, коли він призначав людину на посаду гуменного?


Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю С. Руданського, співомовкою як літературним жанром; домогтися розуміння учнями викривального пафосу програмових творів; виробляти вміння характеризувати героїв співомовки; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість; вміння грамотно висловлювати власні думки, робити відповідні висновки, узагальнення; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани, поваги до творчості С. Руданського, гумору як ознаки духовного здоров’я людини; пунктуальність, раціональність у використанні навчального часу.


Мета: через проведення творчої роботи зі складання власної байки перевірити набуті учнями знання про байку як літературний жанр: її ідейно-тематичне спрямування, особливості побудови, образність та алегоричність; вміння теоретичні знання застосовувати у практичній діяльності; розвивати творчі здібності школярів, їх пам’ять, логічне мислення, грамотність у викладанні власних думок, спостережень; формувати естетичні смаки; виховувати інтерес до наслідків власної праці; повагу до творчості; впевненість у своїх можливостях, наполегливість у роботі.


Мета: вдосконалити вміння учнів виразно читати, передаючи настрій змісту байок та застосовуючи знання з теорії літератури; осмислено сприймати ідейно-художнє спрямування твору; сконцентрувати увагу на виразності читання у ролях; розвивати творчі здібності школярів, культуру зв’язного мовлення, артистизм, пам’ять, увагу, емоційність сприйняття художнього слова, спостережливість; виховувати почуття любові до творів художньої літератури, її героїв; пошани до творчості Л. Глібова, його надбань; прищеплювати естетичні смаки, інтерес до наслідків власної праці.


Мета: продовжити знайомство учнів з байками Л. Глібова; вчити аналізувати його програмові твори, визначити ідейно-тематичне спрямування, пояснювати алегоричні образи; поглибити знання про байку, її особливості; розвивати образне мислення, відчуття художньої довершеності творів, уміння помічати деталі; логічно й послідовно аргументувати свої міркування; виховувати усвідомлення важливості самокритичного погляду на різноманітні людські вади, почуття поваги до українського гумору, народного слова; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Байка — невеликий, здебільшого віршований повчально-гумористичний чи сатиричний твір з алегоричним змістом, у якому людське життя відтворюється або в образах тварин, рослин і речей, або зведене до простих і умовних стосунків.


Мета: запропонованими різнорівневими завданнями виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми; закріпити їх; розвивати увагу, спритність, рішучість, кмітливість, вміння акумулювати здобуті знання, формувати творче мислення школярів; виховувати працьовитість, наполегливість, відповідальність до дорученої справи; інтерес до наслідків власної праці; пунктуальність, навички раціонального використовування навчального часу.


Мета: продовжити роботу над твором Емми Андієвської «Казка про яян», охарактеризувати образ яянина, хлопця-пастушка, опрацювати зміст твору, його виховне і повчальне значення; вдосконалювати вміння виразно читати казки; розвивати культуру зв’язного мовлення, абстрактне, логічне і критичне мислення, пам’ять, увагу, вміння грамотно висловлювати думку; формувати естетичні смаки; виховувати непримиренність до зла, жорстокості, надмірної власної хвалькуватості, впевненості; прищеплювати доброту, почуття милосердя, повагу до літніх людей, друзів.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-49