Узагальнення й систематизація вивченого зі словотвору й орфографії
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів зі словотвору й орфографії; удосконалити вміння й навички визначати словотвірні категорії, пояснювати орфограми у словах, використовуючи вивчені правила правопису; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, творчі вміння використовувати словотвірні категорії у власних висловлюваннях певного стилю і типу мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до сім’ї, членів родини, свого роду.
Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Оголошення теми й мети уроку
ІІІ. Актуалізація опорних знань
Робота з текстом (читання мовчки)
• Прочитати текст мовчки. Визначити тему й основну думку. Виділити мікротеми. Дібрати до них заголовки. Переказати текст, доповнивши своїми міркуваннями.
СІМ’Я
 
Як і інші народи, необхідною умовою життя кожної людини українці завжди вважали сім’ю, тому що саме вона складала його господарську та моральну основу. Отже, до родини в Україні завжди ставилися з великою увагою та пошаною.
Здавна в українській родині існував чіткий розподіл обов’язків між усіма її членами, через те що налагодженість побуту та створення сімейного добробуту залежали саме від цього (З журналу).
• Виписати виділені слова. Зробити словотвірний розбір їх.
• Позмагайтеся! До слова пошана дібрати синоніми (повага, шана, шанування, шаноба, признання, увага).
ІV. Узагальнення й систематизація здобутих знань у процесі практичної роботи
Ситуативне завдання
• Уявити ситуацію: під час морської подорожі ви знайшли пляшку із запискою. Її автор дуже хвилювався, коли складав повідомлення, і тому переплутав слова місцями. Розшифрувати, що хотів сказати автор. Порівняти свій варіант із тим, що склав ваш однокласник.
Що Америки на півмісяця біля вже я перебуваю Південної острові розташований.
• Виписати слово з пів- і пояснити його правопис. Продовжити ряд слів з пів- своїми власними прикладами.
Самостійна робота з творчим завданням
• Записати подані слова, знімаючи риску. Аргументувати свій вибір.
Фото/аппарат, кіно/зал, яхт/клуб, радіо/деталь, фут/бол, зоо/технік, зірви/голова, південно/східний, кают/компанія, генерал/армії, генерал/ майор, біло/ручка, ред/колегія.
• З двома-трьома словами скласти речення, пов’язані між собою однією темою.
• З’ясувати лексичне значення виділених слів. У разі потреби звернутися до тлумачного словника.
Творче конструювання
Пригадати способи словотворення. Від поданих слів утворити якомога більше нових слів, використовуючи різні способи творення.    
Ліс, сім’я, батько, крейда, відро, озеро, земля, рушник, гідність, хата, добробут, картопля, підпис, місто, країна, квітник, книжка, вишня, зміна.
• Виділити наголос у кожному слові. Дослідити, чи змінюється він при утворенні нових слів.
Ігрове завдання «Хто швидше?»
• Поєднати слова з двох колонок у словосполучення.
жовтогарячий
сніжно-білий
буйнолистий
фізико-математичний
кисло-солодкий
західноукраїнський
тканина
факультет
землі
сонце
дерево
страва
• Пояснити написання складних прикметників.
Вибірково-розподільна робота
• Прочитати текст. До якого стилю він належить? Визначити тип мовлення. Дібрати заголовок.
Стежина до маминої хати петляє через город. Усе тут до болю знайоме: он дбайливо опоряджена розора стьобнула через картоплю — з двобіччя висаджені кущики квасолі, а між ними поважисто розплелося гарбузове гудиння, на видолинку густою порослю буяє морква, сизіє тугими голівками капуста, густими листочками пішли у зріст буряки.
Усе довкола живе неньчиною присутністю… Задавніла роками хвіртка поскрипує хрипким поголосом — в обійнястих присмерках, що вже встигли розсусідитися довкіл хати, бачу найдорожчу поставу. Присівши на порозі і схиливши на обіруччя голову, зажурено спочиває ненька (В. Скуратівський).
• З’ясувати лексичне значення виділеного слова. (Розора — переділ, борозна, зроблена плугом або лопатою між двома полями або грядками.)
• Виписати у три колонки іменники, утворені різними способами: префіксальним, суфіксальним, префіксально-суфіксальним.
• Зробити синтаксичний розбір першого речення.
V. Підсумок уроку
Подумати й дати відповіді:
1. Яка особливість творення нових слів?
2. Назвати способи творення слів. Навести приклади.
3. Які орфограми щодо правопису слів виявилися найскладнішими? Аргументувати відповідь, підтверджуючи прикладами.
4. Навести приклади слів, утворених поєднанням основ слів.
VІ. Домашнє завдання
Скласти монологічне висловлювання в науковому стилі про словотвір як розділ науки про мову та його значення для розвитку мовлення кожної людини.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: