Мета уроку: сформувати уявлення про дисперсію світла, про спектральний склад білого світла, про кольори та їх сприймання.


Мета уроку: формування уявлень про заломлення світла та закони заломлення.


Мета уроку: формування навичок розв’язування задач на прямолінійне поширення світла, закони відбивання, зображення в плоскому дзеркалі.


Мета уроку: формування уявлень про відбивання світла та закони відбивання, про утворення зображень у плоскому дзеркалі.


Мета уроку: формування основних понять геометричної оптики; пояснення причин утворення тіні, сонячних і місячних затемнень.


Мета уроку: контроль рівня навчальних досягнень учнів за темою.


Мета уроку: формування навичок розв’язування задач на зв’язок маси, об’єму та густини; формування навичок вимірювання густини.


Мета уроку: формування навичок розв’язування задач на зв’язок маси, об’єму та густини; формування навичок вимірювання густини.


Мета уроку: формування поняття густини речовини; формування навичок розрахунку густини, маси й об’єму тіла.


Мета уроку: сформувати уявлення про агрегатні стани речовини, порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах, ознайомити з кристалічними й аморфними тілами, показати залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.


1-10 11-20 21-29