Мета уроку: сформувати уявлення про атоми та молекули, залежність швидкості їх хаотичного руху від температури, ознайомити з явищем дифузії.


Мета уроку: продовжити формування основних понять (фізичне тіло та речовина); ввести поняття маси тіла, одиниць маси; ознайомити з методами вимірювання маси тіла.


Мета уроку: сформувати початкові уявлення про типи взаємодій, про силу та енергію.


Мета уроку: ознайомлення з вимірами простору, відповідними одиницями та зв’язками між ними; формування навичок вимірювання лінійних розмірів тіл і площі поверхні.


Мета уроку: формування інтересу до вивчення фізики, формування уявлень про методи наукового дослідження, про час і його вимірювання.


Мета уроку: формування інтересу до вивчення фізики; розширення кругозору учнів.


Мета уроку: формування інтересу до вивчення фізики; формування навичок визначення ціни поділки вимірювальних приладів і користування вимірювальними приладами.


Мета уроку: формування інтересу до вивчення фізики, уявлень про методи наукового дослідження, понять про фізичні величини та їх одиниці.


Мета уроку: почати формування інтересу до вивчення фізики, формувати початкові уявлення про фізичні тіла та явища, розширити кругозір учнів.


1-10 11-20 21-29