Тематична контрольна робота «Про далекі минулі часи» (Стельмах, Тютюнник, Франко, Шевченко)

Мета: виявити рівень учнівських знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, творчу уяву; вміння під час виконання практичних завдань; застосовувати здобуті знання, формувати кругозір школярів; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пошану до творчої діяльності, пунктуальність, раціональність у використанні навчального часу. 
Тип уроку: контроль та коригування знань, умінь, навичок. 
Обладнання: тестові завдання і питання для контролю за темою у 3-х варіантах з різними рівнями навчальних досягнень школярів. 
ХІД УРОКУ 
І. Організаційний момент 
ІІ. Оголошення теми й мети уроку. 
Мотивація навчальної діяльності учнів 
ІІІ. Пояснення вчителем питань, які стосуються проведення тематичної контрольної роботи 
ІV. Завдання до виконання контрольної роботи 
І варіант 
Початковий рівень 
1. М. Стельмах присвятив свій твір «Гуси-лебеді летять»: 
а) своїм батькам; б) сину Ярославу; в) дядьку Себастіяну. 
2. Якому герою відомих вам творів належать слова: «Хто хоч хвилю зазнав неволі, той зазнав гіршого ніж смерть»? 
а) Павлусю (А. Чайковський «За сестрою»); 
б) Климку (Г. Тютюнник «Климко»); 
в) Максиму (І. Франко «Захар Беркут»). 
3. Визначте правильне твердження. Композиція — це: 
а) елемент сюжету: заключний, підсумковий складник художнього твору чи його частин; 
б) будова твору, особливості розташування частин у творі; 
в) початкова, вихідна частина художнього твору, в якій описується місце дії, обстановка, дійові особи. 
Середній рівень 
4. До якого жанру належить твір А. Чайковського «За сестрою»? 
5. Яку книгу не зміг зрозуміти Михайлик (М. Стельмах «Гуси-лебеді летять»)? 
6. Коротко розкажіть, як Климко і Зульфат допомогли своїй вчительці Наталі Миколаївні (Г. Тютюнник «Климко»). 
Достатній рівень 
Виконайте одне із завдань. 
7. В чому виявилася ідея самопожертви у творі Г. Тютюнника «Климко»? 
8. Висловіть власну думку, наводячи відповідні аргументи, стосовно того, які інтереси Захара Беркута (І. Франко «Захар Беркут») переважають — громадські над особистими чи навпаки. 
9. Обґрунтуйте, через що «Заповіт» Т. Шевченка вважається твором, який єднає минуле, теперішнє, майбутнє. 
Високий рівень. 
Напишіть твір-мініатюру на одну із тем: 
10. «Козак журби не має, з біди не заплаче» (За твором А. Чайковського «За сестрою»). 
11. «Добро і зло в житті Климка (За твором Г. Тютюнника «Климко»)». 
12. «Чим мені подобається Михайлик, герой твору М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять». 
ІІ варіант 
Початковий рівень 
1. З якою метою Климко (Г. Тютюнник «Климко») вирушив у подорож до Слов’янська? Щоб: 
а) поступити у ремісниче училище; 
б) знайти тітку Марину і залишитися у неї жити; в) здобути солі. 
2. Якому герою відомих вам творів належать слова: «Та чи може бути більше добро, як свобода?!»? 
а) Михайлику (М. Стельмах «Гуси-лебеді летять»); 
б) Павлусю (А. Чайковський «За сестрою»); 
в) Мирославі (І. Франко «Захар Беркут»). 
3. Визначте правильне твердження. Сюжет — це: 
а) послідовність і зв’язок опису подій у творах художньої літератури; 
б) основний спосіб викладу в художньому творі, де зображення подій і вчинків персонажів здійснюється від імені самого автора; 
в) опис зображення природи, природних явищ, краєвидів у художньому творі. 
Середній рівень 
4. Як називався великий кам’яний стовп у творі І. Франка «Захар Беркут»? 
5. Хто заспокоїв хлопця у творі Т. Шевченка «Мені тринадцятий минало»? 
6. Коротко розкажіть, як малий Михайлик поставився до жебраків (М. Стельмах «Гуси-лебеді летять»). 
Достатній рівень 
Виконайте одне із завдань: 
7. Висловіть власне судження про мужність і лицарську відвагу Павлуся, героя твору А. Чайковського «За сестрою». 
8. В чому полягає ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності у творі Т. Шевченка «Тополя»? 
9. Дослідіть, в якому епізоді твору Г. Тютюнника «Климко», на ваш погляд, найповніше розкривається вдача головного героя. 
Високий рівень 
Напишіть твір-мініатюру на одну з тем: 
10. «Мій улюблений герой повісті А. Чайковського «За сестрою». 
11. «Лише боротись — значить жить» (За твором І. Франка «Захар Беркут»). 
12. «Дядько Себастіян — вихователь Михайлика» (За твором М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»). 
ІІІ варіант 
Початковий рівень 
1. За допомогою якого предмета Мирослава (І. Франко «Захар Беркут») могла вільно пересуватися у ворожому таборі? 
а) Персня; б) смарагда; в) срібної монети. 
2. Якому герою відомих вам творів належать слова: «Будеш іти межи люди і вибивати іскри...»? 
а) Климку (Г. Тютюнник «Климко»); 
б) діду Дем’яну (М. Стельмах «Гуси-лебеді летять»); 
в) Ганнусі (А. Чайковський «За сестрою»). 
3. Визначте правильне твердження. Балада — це: 
а) епічний твір середнього розміру, в якому змальовано життя одного чи кілька героїв протягом тривалого або важливого за подіями часу; 
б) ліро-епічний твір, у якому змальовується характер, визначні події в житті людей; 
в) невеликий за розміром ліроепічний твір фольклорного походження на легендарну чи історичну тему. 
Середній рівень 
4. Чому Климко, герой твору Г. Тютюнника «Климко», не залишився жити у тітки Марини? 
5. Які художні засоби використав Т. Шевченко для відтворення внутрішнього стану свого героя з твору «Мені тринадцятий минало». 
6. Коротко розкажіть, як Тугар Вовк захистив від смерті Максима Беркута (І. Франко «Захар Беркут»). 
Достатній рівень 
Виконайте одне із завдань. 
7. Обґрунтуйте, в чому полягає значення символічного образу гусей-лебедів у творі М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять». 
8. Вмотивуйте, чи можна виправдити зрадництво Тугара Вовка (за твором І. Франка «Захар Беркут»). 
9. Визначте основні риси характеру Павлуся, героя твору А. Чайковського «За сестрою». 
Високий рівень 
Напишіть твір-мініатюру на одну з тем: 
10. «Заповіт» Т. Шевченка — самобутній витвір українського письменства». 
11. «Чи хотів би я мати такого друга, як Климко» (за твором Г. Тютюнника «Климко»). 
12. «Шанобливе ставлення людини до природи у творі М. Стельмаха “Гуси-лебеді летять”». 
V. Підсумок уроку 
VІ. Домашнє завдання 
Підготувати міні-повідомлення про життя і творчість О. Стороженка, знати ідейний зміст його твору «Скарб».


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: