Тематична контрольна робота «Ти знаєш, що ти людина?» (Пономаренко, Стороженко, Лепкий, Харчук)

Мета: виявити рівень учнівських знань, умінь та навичок із вивченої теми, закріпити їх; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, вміння застосовувати отриманні знання під час виконання запропонованих завдань; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пошану до творчої діяльності, пунктуальність.

Тип уроку: контроль та користування знань, умінь, навичок.

Обладнання: тестові завдання і питання для контролю за темою у 3-хваріантах з різними рівнями навчальних досягнень учнів.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Пояснення вчителем питань, які стосуються виконання завдань тематичної контрольної роботи

ІV. Завдання для проведення тематичної контрольної роботи

            І варіант

Початковий рівень

1.         Завдяки кому герой твору Б. Лепкого «Цвіт щастя» пізнав усі квіти на світі?

а) Матері; б) вчителю ботаніки; в) викладачу університету.

2.         За жанровою спрямованістю новела — це:

а) драматичний твір, де зображуються нерозв’язні моральні проблеми що призводять, як правило, до загибелі героя;

б) короткий фольклорний або літературний розповідний твір повчального характеру;

в) невеликий за обсягом прозовий епічний твір про незвичайну життєву подію з несподіваним фіналом, сконденсованою та яскраво вимальованою дією.

3.         В якому творі автор використовує гумор для характеристики свого героя?

а) Юрка (Є. Гуцало. «Сім’я дикої качки»);

б) Павлуся (О. Стороженко. «Скарб»);

в) Фрідріха (Л. Пономаренко. «Гер переможений»).

Середній рівень

4.         Які прикраси і для кого виготовляв Фрідріх зі шматочків цегли? (Л. Пономаренко «Гер переможений»)?

5.         Чому мати не дозволяла Павлусю відвідувати вечорниці? (О. Стороженко «Скарб»)

6.         Стисло опишіть зовнішність сестер мишки, які мешкали у місті. (Б.Лепкий «Мишка»)

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

7.         Обґрунтуйте, чи дійсно Юрко в оповіданні Є. Гуцала «Сім’я дикої качки» осмислив свій негативний вчинок.

8.         В чому, на ваш погляд, полягає моральний вибір кожної людини за повістю Б. Харчука «Планетник»?

9.         Доведіть на прикладі поеми Л. Костенко «Чайка на крижині», що духовне багатство — найбільший скарб у житті.

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

10.       «Щастя — то найцінніший скарб» (За творами О. Сторженка, Б. Лепкого).

11.       «Природа — мати, бережи її» (За творами Б. Харчука, Є. Гуцала).

12.       «Для чого людині потрібні крила?» (За твором Л. Костенко «Чайка на крижині»).

            ІІ варіант

Початковий рівень

1.         Визначте прислів’я, яке виражає основну думку казки Б. Лепкого «Мишка».

а) «Лиходій у переможцях довго не ходить»;

б) «Од зла ще ніколи й ніде добра не вродило».

в) «Не роби комусь, що тобі не мило»

2.         Герой якого твору знає, що не росте квітка-щастя, а все ж таки продовжує її пошуки?

а) Хлопець (Б. Лепкий. «Цвіт щастя»);

б) Планетник (Б. Харчук. «Планетник»);

в) Павлусь (О. Стороженко. «Скарб»).

3.         Гумор — це:

а)         різновид комічного відображення смішного в життєвих ситуаціях і людських характерах;

б) художній троп, який виражає глузливо-критичне ставлення митця до предмета зображення;

в) зле, в’їдливе висміювання серйозних вад у характері персонажів, подіях та явщах громадського або побутового життя з тим, щоб викрити їх потворну сутність.

Середній рівень

4.         Про які побрехеньки розповідав Юрко Тосі (Є. Гуцало «Сім’я дикої качки»)?

5.         Де намагався знайти хлопчик квітку-щастя (Б. Лепкий «Цвіт щастя»)?

6.         Що нагадувало людям про Фрідріха після його смерті (Л. Пономаренко «Гер переможений»)?

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

7.         Вмотивуйте, чи перемогла людська доброта над жорстокістю у творі Є. Гуцала «Сім’я дикої качки».

8.         Що мала на увазі Л. Костенко у творі «Чайка на крижині», зазначаючи:

Для мене лиш той край найкращий,

де виросли крила мої.

9.         Чому за добро хлопець отримав людську жорстокість (Б. Харчук «Планетник»)?

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

10.       «О люди — це дуже цікаві створіння!»

11.       «Земля — найпривітніша людська домівка» (За твором Б. Харчука «Планетник»).

12.       «Чи заздрю я щастю Павлуся» (За твором О. Стороженка «Скарб»).

            ІІІ варіант

Початковий рівень

1.         Назвіть твір, рядки якого містять таке пояснення про щасливу людину: «... той тільки щасливий хто другому не завидує, а дякує Бога за те, що він йому послав...»:

а) «Мишка» Б. Лепкого; б) «Скарб» О. Стороженка;

в) «Гер переможений» Л. Пономаренка.

2.         В чому переконував себе Юрко, від’їжджаючи в місто (Є. Гуцало «Сім’я дикох качки»)? Що:

а) необхідно шукати нове місце на річці для рибалки;

б) каченята вижили, але подалися в інше місце;

в) обов’язково запросить сільських хлопців до себе у гості.

3.         Притча — це:

а) невеликий за обсягом оповідний художньо-публіцистичний твір, у якому зображено дійсні факти, події й конкретних людей;

б) короткий фольклорний або літературний розповідний твір навчального характеру, орієнтований переважно на алегоричну форму доведення змісту етичних цінностей буття;

в) невеликий прозовий твір, сюжет якого заснований на певному епізоді з життя одного персонажа.

Середній рівень

4.         За яких умов бабуся з повісті Б. Харчука «Планетник» дозволила агроному оселитися у неї?

5.         З чого зроблені людські крила на думку Л. Костенко у вірші «Крила»?

6.         Через що мишка з твору Б. Лепкого «Мишка» вимушена була залишити своє житло у багатого господаря?

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

7.         Як за допомогою гумору О. Стороженко в оповіданні «Скарб» змальовує образ головного героя, його поведінку.

8.         Прокоментуйте символічне значення образу квітки у творі Б. Харчука «Планетник».

9.         Дослідіть, в чому виявилося гуманне ставлення українських жінок до полонених (за твором Л. Пономаренко «Гер переможений»).

Високий рівень

Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

10.       «...Краси людини без землі і краси земної без людини нема» (За твором Б. Харчука «Планетник»).

11.       «Чи варто за добро відповідати жорстокістю» (за твором Л. Пономаренко «Гер переможений»).

12.       «Хто доброго чоловіка минає, той щастя не має» (за твором Б. Лепкого «Мишка»).

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

Підготувати інформацію про цікаві епізоди з життя і творчості В. Симоненка; ідейно-художній аналіз його поезії «Лебеді материнства».


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: