Розряди прислівників

Мета: поглибити знання учнів про прислівник як самостійну незмінну частину мови, ознайомити з розрядами прислівників за значенням; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити прислівники в тексті, визначати їх розряд за значенням, добирати прислівники, різні за значенням; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати в семикласників почуття любові до природи.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: народні вислови з прислівниками; прислівники-омоніми до інших самостійних частин мови, прислівники-синоніми до фразеологізмів.

Синтаксис: прислівники в ролі другорядних членів речення.

Культура мовлення і стилістика: використання прислівників як засобу підсилення виразності мовлення.

Текст (риторичний аспект): використання прислівників у текстах художнього стилю.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення семикласників з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей, застосування яких потрібне на уроці

Аналіз прислівників у висловлюванні

Ø  Прочитати вголос вірш Володимира Підпалого. Яка основна думка поезії? Знайти й виписати прислівники у складі словосполучень. Виділити головне і залежне слова.

Широкий степ… Ані ярка, ні стежки,

а дихається легко… На крилі

озимини густої жайворонки

з’єднали руки неба і землі…

Ідеш і йдеш собі, неначе вперше,

й зупинишся здивовано, коли

уздриш тополі, що на видноколі

кудись за небо синє поросли…

В. Підпалий

Ø  З’ясувати, що виражають ужиті в тексті прислівники (ознаку дії, ознаку стану, ознаку іншої ознаки тощо). Визначити синтаксичну роль прислівників.

Лінгвістична гра «Естафета»

Ø  Кожен ряд учнів одержує завдання записати на дошці у стовпчик словосполучення з прислівниками:

учні першого ряду — прислівники означають ознаку стану;

учні другого ряду — прислівники означають ознаку дії;

учні третього ряду — прислівники означають ознаку іншої ознаки.

Ø  Учень, який написав словосполучення, передає крейду іншому зі свого ряду. Перемагає той ряд, учні якого швидше виконали завдання й не допустили жодної помилки.

ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу у процесі практичної роботи з теми

Пояснювальний диктант

Ø  Записати народні вислови. Знайти прислівники і з’ясувати, яким членом речення вони виступають.

1) Тиха вода, а як гарно камінь шліфує. 2) Сім погод надворі: сіє, віє, мутить, крутить, рве, зверху ллє, знизу мете. 3) Прийшла весна дуже красна. 4) Поки було літо, то все було розмаїто. 5) Не хочеш холоду — полюбиш ліс змолоду. 6) Злива довго не йде. 7) Восени і горобець багатий. 8) Пустився вітер зопалу в море та наробив горе (Нар. творчість).

Ø  Звернути увагу на наголос і правопис слів надворі і на дворі. З’ясувати, чи до однієї частини мови вони належать. Скласти з цими словами речення.

Ø  Виписати прислівники, згрупувавши їх відповідно до розрядів за значенням.

Колективне опрацювання таблиці

Розряди прислівників за значенням

Розряд за значенням

Запитання, на які відповідають прислівники

Приклади

Прислівники способу дії

Як? яким способом? подібно чому?

подібно кому?

Красиво, високо, тихо, так, по-нашому, по-дитячому, спросоння

Прислівники міри і ступеня дії

Скільки? в якій мірі? як багато? наскільки?

Надто поспішав, надзвичайно швидко, недостатньо активний, дуже високий

Прислівники часу

Коли? відколи? доки? з якого часу? по який час?

Завтра, тепер, учора, ранком, щохвилини, з давніх-давен, завжди

Прислівники місця

Де? куди? звідки? в якому напрямку?

Навколо, тут, скрізь, усюди, лісом, праворуч, згори, здалека, униз

Прислівники причини

Чому? чого? через що? з якої причини? від чого?

Згарячу, зосліпу, зопалу, спросоння, мимоволі

Прислівники мети

Для чого? навіщо? з якою метою?

Наперекір, навмисно, на радість, на зло

V. Виконання системи завдань пізнавального характеру

Творче спостереження з елементами аналізу

Ø  Прочитати текст уголос. З’ясувати стиль і тип мовлення. Дібрати до тексту заголовок.

Лиман ще повністю не звільнився від криги. Удалині виднілися її великі й малі уламки. Течія повільно тягнула їх униз.

У затоці, утвореній берегом і косою, було вільно, просторо. Неподалік від мене погойдувалося кілька чималих льодових шматків — плиничок. Знічев’я скочив на одну — тримає добре. Перебрався на другу — теж. Навіть не відчула моєї ваги (Ю. Голобородько).

Ø  Указати на прислівники, визначивши їх розряд за значенням і синтаксичну роль.

Ø  Дібрати синоніми до прислівника неподалік. Скласти з ним речення.

Дослідження-відновлення

Ø  З поданими словами скласти словосполучення, дібравши прислівники з довідки. Визначити головне й залежне слова. Дослідити, до яких частин мови можуть належати прислівники.

1) Просуватися… 2) Оглядаючи… 3) Спокійно… 4) Спів… 5) Читання… 6) Виконаний… 7) Зібравшись… 8) Танець…

Довідка: дуже, нашвидку, повільно, по-кошачому, навприсядки, надворі, здивовано, сьогодні.

Ø  Визначити розряд за значенням прислівників.

Дослідження — творче моделювання

Ø  До поданих дієслів за зразком дібрати прислівники, різні за значенням. Скласти з ними 2–3 речення, ускладнені однорідними членами.

Зразок. Прийти — прийти швидко (спосіб дії); прийти надвечір (час дії); прийти здалеку (місце дії); прийти наперекір (мета дії).

Слухати, міркувати, жити, усміхатися, працювати.

Логічний диктант

Ø  Замінити фразеологізми близькими за значенням прислівниками з довідки. Указати на їх розряд за значенням.

1) Одна нога тут, а друга там. 2) Ніс у ніс. 3) До останньої нитки. 4) Голкою ніде ткнути. 5) Бурмотіти під носа. 6) На одній ноті. 7) Знати як облупленого. 8) На власні очі. 9) З першого слова. 10) Слово по слову. 11) Як сніг на голову.

Довідка: раптово, швидко, дуже тісно, тихо, особисто, близько, поступово, відразу, дуже добре, монотонно, наскрізь.

Ø  До прислівників дібрати антоніми.

VІ. Узагальнення зробленого на уроці

Ігрове завдання «П’яте зайве»

Ø  Прочитати й визначити, який прислівник у кожній групі слів є зайвим. Свій вибір обґрунтувати.

1. Неуважно, спокійно, чудно, уночі, пронизано.

2. Щойно, навесні, день у день, тричі, надворі.

3. Угору, нашвидку, далеко, ліворуч, униз.

4. Спросоння, згарячу, по-дружньому, спересердя, знічев’я.

Ø  Указати на розряд за значенням прислівників, що є зайвими.

VІІ. Підсумок уроку

VІІІ. Домашнє завдання

1. Записати сім прислів’їв або приказок, у яких уживаються прислівники. Визначити синтаксичну роль прислівників та їх розряд за значенням.

2. Навести 3–4 власні приклади прислівників до кожного розряду за значенням. Записати їх.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: