Узагальнення й систематизація вивченого з теми “Дієприслівник”. Морфологічний розбір дієприслівників

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про дієприслівник як особливу форму дієслова, сприяти зміцненню навичок визначення граматичних ознак дієприслівників, формувати навички морфологічного розбору дієприслівника з метою структурування вивченого матеріалу; розвивати творчі вміння використання дієприслівників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виробляти вміння й навички наукового мовлення семикласників.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Синтаксис: уживання дієприслівників та дієприслівникових зворотів у ролі другорядних членів речення.

Культура мовлення: правильне вживання дієприслівників та дієприслівникових зворотів у власному мовленні.

Текст (риторичний аспект): використання дієприслівників та дієприслівникових зворотів для зв’язку речень у тексті.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації вивченого.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІІІ. Узагальнення й систематизація теоретичних положень з теми

Ø  Дати відповіді на запитання:

1. Що називається дієприслівником і як впливає він на зміст речення?

2. Які ознаки дієслова має дієприслівник?

3. Які ознаки прислівника має дієприслівник?

4. Чи змінюються дієприслівники?

5. Розказати про дієприслівниковий зворот.

6. Як відокремлюються одиничні дієприслівники? Навести приклади.

7. Коли пишеться не з дієприслівниками окремо, а коли — разом? Навести приклади.

8. Назвати особливості творення дієприслівників доконаного і недоконаного виду. Навести приклади.

9. Пояснити особливості правопису слів читаючи, говорячи, повечерявши, намалювавши.

10. Речення Ансамбль, що гарно виступав на конкурсі, переміг перебудувати на речення з дієприслівником. Пояснити, чи змінилося смислове навантаження речення.

11. Як відрізнити дієприкметник від дієприслівника? Довести це на прикладах.

12. Яку синтаксичну функцію в реченні може виконувати дієприслівник?

ІV. Морфологічний розбір дієприслівників з метою структурування теоретичного матеріалу

Ознайомлення з алгоритмом морфологічного розбору дієприслівника

АЛГОРИТМ

розбору дієприслівника як особливої форми дієслова

Розподільний диктант

Ø  Записати дієприслівники у дві колонки: у першу — доконаного виду, у другу — недоконаного.

Відпочиваючи, спікши, сплівши, посміхаючись, відгукнувшись, дякуючи, знемігши, блукаючи, склавши, виграючи, купаючись, володіючи, дивлячись, погодившись, дбаючи, приїхавши.

Ø  До дієприслівників дібрати дієслова, від яких вони утворені. Пояснити орфограми.

Ø  До виділеного дієприслівника дібрати синоніми-дієприслівники. Скласти з ними речення з використанням дієприслівникового звороту. Зробити синтаксичний розбір речення і морфологічний розбір дієприслівника.

V. Виконання рівневих завдань (за варіантами)

Варіант 1

І рівень

Ø  Записати речення, розкриваючи дужки й утворюючи дієприслівники. Виділити суфікси.

Світить річка, (блукати) заплавами, (зникати) у маревах небосхилу (О. Гончар).

ІІ рівень

Ø  У якому рядку всі дієприслівники з не пишуться окремо?

А Не/пізнавши, не/доробивши, не/волячи, не/знайшовши, не/створивши;

Б Не/пересікаючи, не/домовившись, не/покоячись, не/дооцінюючи, не/розв’язавши;

В Не/відходячи, не/розуміючи, не/підійшовши, не/розкривши, не/виконавши;

Г Не/відгукнувшись, не/спромігшись, не/переглянувши, не/хтуючи, не/вгаваючи.

ІІІ рівень

Побудувати зв’язну розповідь у науковому стилі про дієприслівник як особливу форму дієслова, використовуючи приклади до правил.

Варіант 2

І рівень

Ø  Записати речення, розкриваючи дужки й утворюючи дієприслівник. Виділити суфікс.

Задзижчала остання бджілка, (поспішати) на пасіку (А. М’ястківський).

ІІ рівень

Ø  У якому рядку всі дієприслівники недоконаного виду?

А Уміючи, питаючи, піднімаючись, переказуючи, зустрівшись;

Б Побачивши, бажаючи, відкидаючи, почувши, пізнавши;

В Пишучи, сидячи, згадавши, почепивши, віддзеркалюючи;

Г Кажучи, пливучи, несучи, володіючи, трясучись.

ІІІ рівень

Ø  Побудувати зв’язне висловлювання в науковому стилі про дієприслівники доконаного і недоконаного виду, особливості їх творення. Використати приклади.

VІ. Підсумок уроку

Відзначення досягнень учнів в оволодінні матеріалом з теми «Дієприслівник», їхнього ставлення до роботи на уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час вивчення теми; окреслення перспектив щодо написання тематичної контрольної роботи.

VІІ. Домашнє завдання

Скласти діалог на лінгвістичну тему «Науковий стиль і його роль у житті людини». Який тип і стиль мовлення ви використаєте? Аргументувати свою відповідь.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: