Після цього уроку учні: • зможуть назвати основні стани суспільства, його характерні ознаки, особливості станової монархії; • порівнювати становище різних станів середньовічного суспільства; • характеризувати станову монархію, систему васалітету.


Після уроку учні: • знатимуть, як відбувалася внутрішня колонізація Європи, змінювалися навколишнє середовище та чисельний склад населення Європи, які чинники впливали на цей процес; • називатимуть технічні винаходи Середньовіччя; • пояснюватимуть особливості взаємодії людини і природи, причини переходу до натурального господарства і розвитку ремесла і торгівлі; • удосконалять навички роботи з таблицями, схемами, історичними ­текстами.


Після уроку учні вмітимуть: • показувати на карті територію Європи, місця розселення племен варварів, напрям їхнього руху на територію Римської імперії; • описувати життя германських племен; • визначати причини падіння Західної Римської імперії, називати час існування Франкської держави Меровінгів та імперії Карла Великого, дату Верденського договору; • характеризувати правителів: Хлодвіга, Карла Мартелла, Карла Вели­кого; • показувати на карті напрями завойовницьких походів Карла Великого та території «варварських» королівств, розділу Франкської імперії.


Очікувані результати Після уроку учні зможуть: • визначати хронологічні межі середніх віків та Великого переселення народів; • називати закони історичного розвитку, характеризувати види історичних джерел; • удосконалити навички роботи з історичними текстами, схемами і таблицями.


1-10 11-20 21-30 31-34