Мета: перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу теми.


Мета: повторити та узагальнити матеріал з даної теми; розвивати вміння аналізувати та узагальнювати історичний матеріал, вчити робити нескладні висновки, виховувати повагу й розуміння до культур різних народів та віросповідань.


Після уроку учні: • розповідатимуть про виникнення італійських міст-комун; • знатимуть етапи утворення Іспанської держави; • показуватимуть на карті міста-держави Італії, Папську державу, Неа­політанське королівство та Іспанію.


Після уроку учні: • знатимуть причини Сторічної війни; • матимуть уявлення про хід війни; • знатимуть, як вплинула війна на Францію та Англію; • даватимуть оцінку історичним діячам; • показуватимуть на карті місця основних битв.


Після уроку учні: • знатимуть етапи створення Священної Римської імперії; • матимуть уявлення про військові походи німецьких імператорів, Ганзенський союз; • розповідатимуть про похід німецьких лицарів на Схід; • характеризуватимуть історичні події та їхніх учасників; • показуватимуть на карті територію Священної Римської імперії.


Після уроку учні знатимуть: • як відбувалося формування єдиної Французької держави; • показуватимуть на карті домен французького короля, територію Франції; • знатимуть про розвиток Франції у період Середньовіччя; • розумітимуть процес формування у Франції станової монархії.


Після уроку учні: • показуватимуть на карті Англію, її основні міста; • матимуть уявлення про розвиток Англії у період Середньовіччя; • розповідатимуть про реформи Генріха II Плантагенета; • знатимуть про процес формування в Англії станової монархії.


Після уроку учні: • показуватимуть на карті Скандинавські країни; • познайомляться з особливостями життя північних народів; • матимуть уявлення про духовне життя норманів, знатимуть про відкриття вікінгів.


Після уроку учні: • показуватимуть на карті територію Арабського халіфату; • матимуть уявлення про історію Арабського халіфату; • знатимуть особливості життя арабів.


Після уроку учні: • показуватимуть на карті територію Візантії; • матимуть уявлення про історію Візантійської імперії; • характеризуватимуть внутрішню та зовнішню політику Юстиніана; • даватимуть характеристику особи Юстиніана.


1-10 11-20 21-30 31-34