Після цього уроку учні зможуть: • давати самооцінку власним знанням з даної теми; • визначити недоліки у знаннях та скоригувати їх.


Після уроку учні вмітимуть: • розрізняти романський та готичний стилі в архітектурі; • пояснювати причини переходу від романського стилю до готичного; • порівнювати архітектурні стилі; • визначати літературні жанри, поширені в середні віки; • розповідати про представників раннього Відродження та їхню творчість.


Після цього уроку учні зможуть: • розповідати про розвиток науки й освіти в період Середньовіччя; • давати характеристику рівню освіти; • називати причини поширення освіти; • давати характеристику стану науки в середні віки; • оцінювати вплив церкви на розвиток науки та освіти; • розповідати про видатних учених Середньовіччя та їхній внесок у розвиток світової культури.


Очікувані результати Після уроку учнів знатимуть причини хрестових походів, хід подій та результати; продовжать формування навичок самостійної роботи з підручником і складання таблиць, орієнтуватимуться у хронології подій.


Після уроку учні зможуть: • розповідати про становище християнської церкви в ранньому Середньовіччі; • даватимуть оцінку ролі церкви в суспільстві; • виробити уявлення про причини виникнення появи єресей та про методи боротьби християнської церкви з ними; • давати характеристику історичним діячам: Григорію VII; Іннокентію III, Торквемаді; • показувати на карті території поширення католицької та православної релігій.


ХІД УРОКУ І. Організаційна частина уроку ІІ. Основна частина уроку Учні виконують тестові завдання.


Після цього уроку учні зможуть: • давати характеристику історичним діячам; упізнавати історичного діяча за описом; • показувати на карті території середньовічних держав; • орієнтуватися в часі й називати дати найважливіших подій теми; • описувати життя різних верств середньовічного суспільства; • розповідати про устрій та управління середньовічного міста; • розповідати про зміни, що відбулися в житті в житті середньовічних людей.


Очікувані результати Під час уроку учні візьмуть участь в історичній реконструкції; вони отримають знання про цеховий устрій Середньовіччя шляхом персоніфікації та драматизації; продовжать роботу з історичними джерелами, історичною картою, додатковою літературою; знатимуть, як розвивалася торгівля в середні віки.


Після уроку учні: • знатимуть причини та місця появи міст; • показуватимуть на карті найбільші міста Європи; • зможуть описати середньовічні міста, спираючись на ілюстрації та історичні й інформативні тексти; • аналізуючи документи, розумітимуть, яким чином міста отримали свободу від феодальної залежності; систему міського самоврядування.


Після цього уроку учні: • називатимуть держави, що утворилися після розпаду Франкської імперії; • показуватимуть на карті держави, що утворилися після розпаду імперії Карла Великого; • познайомляться з процесом формування державної влади; • висловлюватимуть судження про причини феодальної роздробленості; • розумітимуть відмінності між монархічною владою й конституційною монархією


1-10 11-20 21-30 31-34