Мета: продовжити опрацьовувати ідейно-художній зміст повісті В. Дрозда «Ирій», звертаючи увагу на химерність твору і відображення в ньому неповторного року світу юності на прикладі Михайла Решета; розвивати спостережливість, логічне мислення увагу, пам’ять; вміння гранично висловлювати свої враження, відчуття; удосконалювати навички коментувати сюжет твору; формувати кругозір, світогляд в учнів; виховувати цілеспрямованість, наполегливість, почуття щирості і доброти; повагу до художнього слова.


Мета: поширити читацький кругозір школярів щодо ознайомлення з творчістю В. Дрозда; розпочати роботу щодо опрацювання змісту твору «Ирій»; розвивати вміння коментувати сюжет твору, переказувати найвагоміші епізоди, висловлювати свої судження про вчинки героїв твору; формувати світогляд учнів; виховувати почуття пошани, поваги до творів В. Дрозда; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: ознайомити школярів з життям і творчістю В. Дрозда, зробити ідейно-художній зміст твору письменника, дослідивши проблему людини в суспільстві, її знеособлення; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість, уміння грамотно висловлювати власні думки, коментувати прочитане, виразно переказувати найвагоміші епізоди і раціонально використовувати час; виховувати почуття поваги до творчості В. Дрозда, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: опрацьовуючи ідейно-художній зміст повісті, охарактеризувати образ головної героїні твору; з’ясувати те, якою повинна бути дружина державного діяча, що означає служити Богові і людям; розвивати вміння висловлювати свої судження про вчинки людей, описані в повісті, узагальнювати, порівнювати, давати власну оцінку поведінці і вчинкам головної героїні твору; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття до постаті Роксоляни в історії України; вчити поважати духовне багатство народу; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: опрацьовуючи ідейно-художній зміст твору О. Назарука «Роксоляна», зосередити увагу на окремих деталях характеристики героїні твору (вдача, щирість, розум, врода); розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, логічне мислення; вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, враження, спостереження; аналізувати, сприяти розвитку творчих здібностей учнів.


Мета: продовжити знайомити школярів з твором О. Назарука «Роксоляна», звертаючи увагу на розв’язанні в повісті проблеми кохання і служіння народові на прикладі героїні твору; розвивати вміння переказувати свої судження про вміння і почуття людей, описаних в повісті; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати любов до рідного краю, почуття національної гідності, шанобливе ставлення до минувшини.


Мета: стисло ознайомити школярів із життєвим і творчим шляхом О. Назарука; дослідити, як події історичної доби XVI ст. зображені в його програмовій повісті «Роксоляна»; осмислити різницю створення у творі історичних фактів та художнього вимислу; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, спостережливість, пам’ять; вміння узагальнювати, робити висновки; виразно читати та переказувати сюжет повісті; формувати кругозір; світогляд школярів; виховувати почуття пошани до творчості О. Назарука, національну свідомість у школярів.


Мета: охарактеризувати образи головних героїв твору (Остапа, Соломії), дослідити, як випробування гартують характер людини, як відбувається боротьба проти будь-якого насильства над людиною; вчити восьмикласників осмислювати вчинки персонажів, визначати типові та індивідуальні риси, розвивати вміння робити власні висновки, аналізувати вчинки героїв; логічне мислення, увагу, пам’ять, формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати волелюбність мужність, винахідливість, зневажливе ставлення до жорстокості і зла.


Мета: продовжити знайомити школярів з ідейно-художнім змістом «Дорогою ціною» (II, III частини); на прикладі героїв твору з’ясовувати розв’язання проблеми волі людини та можливості її здобуття; розвивати навички роботи з текстом епічного твору; усне мовлення, логічне мислення, пам’ять, спостережливість; вміння робити власні висновки, аналізуючи вчинки героїв; виховувати повагу до краси глибокого почуття кохання, мужності, сили волі як рис характеру, що необхідні для боротьби зі злом, любов до художнього слова.


Мета: ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом М. Коцюбинського, з’ясувати пригодницький романтичний сюжет твору, особливості композиції; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, пам’ять, спостережливість; удосконалювати навички аналізу сюжету та композиції повісті, формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття любові до творчості М. Коцюбинського, інтерес до історичного минулого рідного краю.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 61-70 71-76