Мета: ознайомити школярів з життям й творчістю О. Вишні, охарактеризувати цикл письменника-гумориста «Мисливські усмішки», проаналізувати окремі гуморески; розвивати культуру зв’язного мовлення, вміння логічно мислити, співставляти, спостерігати, робити висновки; формувати естетичні смаки у школярів; виховувати почуття поваги, пошани до творчості О. Вишні, прищеплювати інтерес до наслідків власної праці, бажання поширювати читацький кругозір.


Мета: вчити школярів складати власну гумористичну оповідь, перевірити набуті їх знання про гумореску як літературний жанр, особливості її побудови та ідейно-тематичне спрямування; розвивати творчі здібності учнів, культуру зв’язного усного та писемного мовлення, логічне мислення, вміння грамотно викладати свої думки і спостереження; виховувати повагу до митців слова і гумору, впевненість у своїх можливостях; прищеплювати інтерес до результатів власної праці.


Мета: ознайомити школярів з програмовими сатиричними оповідями сучасного письменника-гумориста, які спонукають до роздумів про довколишній світ і себе в ньому, визначити прихований зміст цих творів та прокоментувати його; розвивати логічне мислення, спостережливість, уміння зіставляти описане у творах із сьогоднішнім реальним життям; формувати життєстверджувальні, оптимістичні настрої, уміння тактовно реагувати на іронію, гумор; виховувати гордість за свій рідний край, народ; прищеплювати повагу до творчості Є. Дудара; вчити шанувати культурну духовну спадщину українців.


Мета: ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом сучасного письменника-гумориста Є. Дудара; проаналізувати його твір «Слон і мухи», пов’язуючи його із сучасним життям; розвивати вміння визначати головну думку твору; грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження, робити висновки; формувати кругозір, світогляд в учнів; виховувати почуття пошани до сучасного письменника-гумориста, критичне ставлення до хвальків, ледарів, базік.


Мета: систематизувати та узагальнити знання школярів про особливості поетичної творчості В. Cамійленка, роль гумора та сатири в ній; розвивати творчі здібності учнів, їх логічне мислення, пам’ять, вміння послідовно викладати свої думки, робити висновки, відповідні обґрунтування; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття пошани до творчості В. Cамійленка, культури рідного краю; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: продовжити знайомити школярів з творчістю В. Cамійленка, зосереджуючи увагу на творі «Ельдорадо»; зробити його ідейно-художній аналіз, акцентуючи увагу на спрямованості сатиричної поезії; розвивати логічне мислення, пам’ять, спостережливість, уміння виразно читати поетичні твори, висловлювати власні міркування щодо прочитаного; раціонально використовувати навчальний час; виховувати почуття пошани до творчої діяльності письменника; зневажливе ставлення до жорстокості, приниження людської особисті, тоталітарного режиму.


Мета: ознайомити школярів з життям і творчістю видатного гумориста (найцікавішими відомостями про митця); повторити відомості з теорії літератури (гумор, сатира, антитеза, іронія); проаналізувати ідейно-художній зміст поезії «Патріоти»; розвивати вміння описувати гумористичні ситуації, висловлювати власні міркування про способи вияву патріотичних почуттів; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани, поваги до творчості В. Самійленка, зневажливе ставлення до лицемірства, пристосуванства людини.


Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми, закріпити їх, розвивати увагу, пам’ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отримані знання і застосувати їх під час виконання завдань, виховувати працьовитість, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.


Мета: аналізуючи програмовий твір В. Дрозда, звернути увагу на роль вічного і швидкоплинного в житті людини, охарактеризувати героя повісті; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, творчу уяву, комунікативні навички учнів, їх довільну увагу; виховувати сумлінність у навчанні, кращі риси характеру людини: доброту, чуйність, любов до рідної землі, працьовитість, скромність, простоту.


Мета: опрацьовуючи ідейно-художній зміст повісті, дослідити та з’ясувати, яким чином у творі поєднується уявне з реалістичним, наводячи конкретні приклади; розвивати вміння раціонально використовувати навчальний час, логічно мислити і грамотно викладати свої думки, почуття, спостереження; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани, поваги до творчості В. Дрозда, любов до рідного краю, його культури.


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 61-70 71-76