Мета: продовжити знайомство школярів з видатною пам’яткою давньоруської літератури; охарактеризувати образи руських князів; дослідити наскрізну ідею патріотизму в «Слові...»; розвивати вміння грамотно викладати свої думки, робити висновки; формувати світогляд школярів; виховувати почуття поваги до історичного минулого.


Мета: ознайомити школярів з давньоруською перлиною українського ліро-епосу «Словом про похід Ігорів», з’ясувати історичну основу твору, ідейно-тематичне спрямування, жанр, особливості композиції, опрацювати питання авторства «Слова»; розвивати увагу, спостережливість, культуру зв’язного мовлення, вміння грамотно викладати свої думки, виважено їх обґрунтовувати; формувати кругозір, світогляд школярів; викликати в учнів гордість за славне минуле рідного краю, високий рівень давньої культури; прищеплювати повагу до творців героїчного епосу.


Мета: поширити знання школярів про народні думи; ознайомити їх з твором «Самійло Кішка»; проаналізувати його; з’ясувати повчальне та виховне значення думи; розвивати навички виразного і осмисленого читання народних дум; вчити переказувати їх зміст; розвивати логічне мислення, увагу, спостережливість, вміння робити висновки; виховувати почуття любові до рідного краю, його культурних надбань, повагу до захисників Вітчизни; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: ознайомити школярів з ідейно-художнім змістом програмового твору, звертаючи увагу на розуміння образу «бурі на морі», організувати дискусію навколо понять гріха і покаяння; розвивати вміння грамотно висловлювати власні думки, обґрунтувань і виважено мотивовувати свої погляди, узагальнювати і робити висновки; раціонально використовувати свій час; виховувати в учнів почуття поваги, любові до батьків, людини, доброту, чемність, відповідальність до дорученої справи.


Мета: продовжити опрацьовувати ідейний зміст народної думи «Маруся Богуславка», проаналізувати образ української полонянки Марусі, її сміливий, героїчний вчинок; розвивати навички аналізу художнього образу, культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, пам’ять; вміння узагальнювати, робити висновки, формувати кругозір учнів; виховувати почуття любові до вітчизни — одної з найбільших людських чеснот, поваги до культурної спадщини рідного краю.


Мета: ознайомити школярів з ідейно-художнім змістом народної думи «Маруся Богуславка», визначити її тематику, особливості композиції та проблематику; розвивати культуру зв’язного мовлення, увагу, пам’ять, спостережливість, уміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження і сприяти виробленню в учнів навичок виразного читання; виховувати почуття поваги, любові до народної творчості, історичного минулого нашого народу.


Мета: ознайомити школярів з українською народною думою як жанром художньої літератури, їх різновидами, особливостями жанру, тематичною спрямованістю твору; розвивати навички виразного читання, логічне мислення, пам’ять, уміння аналізувати, спостерігати, робити висновки; формувати кругозір, світогляд учнів; виховувати почуття патріотизму, повагу і любов до героїчного минулого нашої країни.


Мета: за пропонованими завданнями виявити рівень отриманих учнями знань, умінь та навичок з вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, логічне мислення, спостережливість, пам’ять, уміння акумулювати здобуті знання, раціонально використовувати навчальний час; формувати кругозір учнів; виховувати наполегливість і працьовитість, інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність, відповідальність.


Мета: продовжити знайомити школярів з художніми творами митців рідного краю, серед них — народна дума, легенди про І.Сірка, проаналізувати дані твори, визначити їх ідейно-тематичне спрямування; розвивати пам’ять, увагу, спостережливість, вміння логічно мислити, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостережливість; формувати кругозір, світогляд; виховувати почуття поваги до народної творчості Харківщини, любов до культури українців; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: розширити читацький кругозір школярів; ознайомити їх із життєвим та творчим шляхом Ю. Мушкетика; проаналізувати його твір «Селена», зосереджуючи увагу на ідейно-художньому змісті повісті; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, пам’ять, увагу, спостережливість; сприяти виробленню в учнів потреби читати самостійно; виховувати в учнів повагу до творчості Ю. Мушкетика, прищеплювати інтерес до читання художніх творів, культури Давньої Греції, історичного минулого.


1-10 11-20 ... 41-50 51-60 61-70 71-76