Мета: вдосконалювати вміння школярів писати твори-роздуми на запропоновану тематику, яке охоплює знання учнів знання учнів змісту вже вивчених програмових творів художньої літератури, зокрема п’єси І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»; розвивати творчі здібності, спостережливість, логічне мислення, уміння зіставляти, узагальнювати, зобити власні висновки, обґрунтування; мотивувати свої судження; виховувати пошану до мистецтва літературного слова, культури рідного краю; прищеплювати пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.


Мета: вчити учнів характеризувати образи, наводячи при цьому цитати з твору; з’ясувати значення п’єси у даний час, її актуальність; розвивати навички роботи з текстами твору, вміння робити висновки, грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження; вчити виразно читати за ролями; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани, поваги до творчості І. Карпенка-Карого, його театральної діяльності, зневажливе ставлення до жорстокості, егоїзму, жадності.


Мета: на прикладі програмового твору І. Карпенка-Карого дослідити як вирішується проблема влади грошей, як в комедії влучно використані засоби сатири для змалювання героїв твору; опрацювати ідейно-художній зміст ІІІ частини; розвивати навички виразного читання; вміння логічно мислити, спостерігати, узагальнювати, робити висновки; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати зневажливе ставлення до таких багатіїв як Калитка, негативних рис його характеру; прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.


Мета: продовжити знайомити школярів із програмовим твором І. Карпенка-Карого (ІІ дією); осмислити актуальність проблем комедії для сучасного життя; вчити учнів аналізувати драматичні твори; розвивати культуру зв’язного мовлення; логічне мислення, вміння читати драматичний твір, грамотно висловлювати власні думки, почуття спостереження; узагальнювати, робити висновки; виховувати зневажливе ставлення до жадності, підступності, прагнення до збагачення; прищеплювати інтерес до театральної діяльності, творів театрала.


Мета: ознайомити школярів з життєвим і творчим шляхом І. Карпенка-Карого; з’ясувати особливості створення і функціонування театру «корифеїв»; розпочати ідейнохудожній аналіз твору «Сто тисяч»; розвивати культуру зв’язного мовлення, логічне мислення, увагу, пам’ять, спостережливість, вміння робити висновки, узагальнення; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття пошани до письменницької та театральної діяльності митця, засудження бездуховності як прояву зла у житті людини.


Мета: за допомогою запропонованих завдань виявити в учнів рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми, закріпити їх; розвивати увагу, пам’ять, спритність, рішучість, кмітливість, уміння акумулювати отримані знання і застосовувати їх під час виконання завдань; виховувати працьовитість, наполегливість, старанність, силу волі, пунктуальність, інтерес до наслідків власної праці.


Мета: ознайомити школярів з життям і творчістю І. Вільде, зробити ідейно-художній аналіз її програмового твору, звертаючи увагу на ідейно-тематичне спрямування, зміст; розвивати вміння виразного читання з відповідними коментарем, грамотно висловлювати власні думки, почуття, враження; робити ґрунтові висновки; формувати кругозір, світогляд школярів; виховувати почуття поваги, пошани до творчості І. Вільде; любов до рідної землі, країни, її мови, культури, традицій.


Мета: продовжити знайомити школярів з творчістю І. Малковича; зосередити увагу на ідейно-художньому аналізі його програмових поетичних творів; розвивати вміння усвідомлено читати вірші, аналізувати їх прихований зміст; словесно відтворювати світ, відображений в образах поезій; удосконалювати навички висловлення власних поетичних роздумів, навіяних прочитаними віршами; виховувати почуття поваги до творчості І. Малковича, моральні якості як ступінь гуманізму; формувати естетичні смаки.


Мета: познайомити школярів з Іваном Малковичем — видатним митцем слова; проаналізувати ідейно-художній зміст його програмової поезії; вміти словесно відтворювати світ, відображений в образах поезії; розвивати культуру зв’язного мовлення, пам’ять, образне мислення, увагу, спостережливість, уміння аналізувати прихований зміст твору І. Малковича; виховувати почуття пошани до творчості письменника, усвідомлюючи те, що моральні якості — стрижень гуманізму.


Мета: продовжити знайомити школярів з творчістю В. Підпалого, зокрема докладно проаналізувати ідейно-художній зміст його поезії «Запросини»; дослідити, як у цьому творі простежуються оптимізм, впевненість у правильності обраного шляху; розвивати навички, аналізувати поетичні твори; зв’язне мовлення, образне мислення, вміння грамотно висловлювати власні думки, почуття, спостереження, робити висновки, узагальнення; виховувати почуття пошани, поваги до творчості В. Підпалого, впевненість, оптимізм, прагнення пізнавати нове і цікаве.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-76