Мета: надати учасникам тренінгу інформацію про здоров’я, здоровий спосіб життя та фактори, що впливають на здоров’я; сформувати бачення та усвідомлення учасниками власних пріоритетних цінностей, необхідних для повноцінного життя.


Мета: продовжити знайомство учнів із правовими поняттями; довести, що треба вміти користуватися правами і виконувати обов’язки.


Мета: поглибити й поширити поняття учнів про ввічливість; показати необхідність виконання правил культурної поведінки й спілкування.


Мета: виховувати в учнів бажання добре вчитися, здобувати міцні знання, розвивати свій талант, здібності для того, щоб бути освіченою людиною і давати користь іншим людям та державі; розвивати в них інтерес до традицій своєї школи, почуття гордості за її успіхи.


Мета: продовжувати формувати у дітей власне «Я»; виховувати гуманну, творчу, соціально активну особистість, здатну бережно ставитися до всього, що її оточує.


Мета: допомогти учням усвідомити важливість однієї з основних потреб людини — у зручному житлі; ознайомити їх із професією будівельника та різ-ними видами будівель; дати учням можливість самим намалювати будинок майбутнього; роз-вивати в учнів уміння обстоювати свої права.


Мета: розширити й поглибити поняття учнів про здоров’я і нездоров’я; сформувати уявлення про те, що здоров’я значною мірою залежить від них самих; роз’яснити учням, чому держава повинна опікуватися їхнім здоров’ям, і допомогти їм з’ясувати відповідальність держави з цього питання; пропагувати здоровий спосіб життя; допомогти учням сформувати співчутливе і активне ставлення до хворих дітей; розвивати уяву, мислення, творчі здібності учнів.


Мета: сприяти активному засвоєнню учнями понять «довіра», «співпраця», «друг», «дружба»; виробити в учнів почуття відповідальності у ставленні одне до одного; створити атмосферу довіри між учнями; формувати почуття довіри у стосунках між ровесниками, однокласниками; розвивати в учнів такі важливі моральні якості, як доброзичливість, співчуття, взаємодопомога, вірність; виховувати відповідальність і повагу до прав інших у класі, почуття дружби і товариськості; допомогти учням зрозуміти, що, поважаючи права інших людей, вони спонукають їх довіряти собі й у відповідь поважати їхні права.


Мета: розкрити поняття «закон», «конституція», «ООН», «декларація», «конвенція», «право», «ратифіка-ція»; ознайомити учнів із змістом основних статей Загальної Декларації прав людини, Конвенції про права дитини, Конституції України; учити цінувати права людей.


Мета: Формувати в учнів здатність до самоконтролю, поваги до моралі і правопорядку.


1-10 11-20 21-30 31-38