Мета: інформативно-виховна: актуалізувати і узагальнити знання учнів з безпечної поведінки під час небезпечних та надзвичайних ситуацій, навчити їх запобігати; виховна: формувати в учнів якості свідомої особистості, виховувати мужність і спроможність приймати швидкі і правильні рішення в екстремальних умовах; профілактична: попередити прояви паніки в небезпечних та надзвичайних ситуаціях.


Мета: навчальна: навчити учнів правильно використовувати свої знання з різних предметів. виховна: виховати в учнів почуття відповідальності не тільки за себе, але і за своїх знайомих і рідних,вміння правильно розприділяти свій час. розвивальна : розвинути логічне мислення, правильно робити передбачення з даної теми.


Мета: довести учням ідею неповторності й унікальності кожної особистості; розвивати здібності аналізувати себе та свої вчинки; виховувати любов до себе та оточуючих, почуття справедливості та гуманності, естетичні смаки та уподобання.


Мета: Продовжити знайомство з резервами здоров'я людини, значенням раціонального харчування в системі здорового способу життя, навчити розділяти індивідуальну програму харчової поведінки, продовжити знайомство з компонентами етноздоров'я населення України.


Мета: ознайомити учнів із поняттям прав людини, розкрити їх зміст, розвивати в учнів упевненість, виховувати правову свідомість, ознайомити учнів із Конвенцією ООН про права дитини, виховувати громадянську позицію.


Мета: виявити характер пізнавальних інтересів учнів, їх ставлення до навчальної діяльності; оцінити ступінь творчої обдарованості; ознайомитися з прийомами естетичної організації навчальної діяльності; розвивати допитливість, прагнення самостійно здобувати знання; удосконалювати культуру розумової праці.


Мета: сформувати в учнів правильне уявлення про здоровий спосіб життя; навчити самостійно здобувати знання, використовуючи прийоми дослідницької роботи; розвивати уміння презентувати результати власної і сумісної діяльності; виховувати дбайливе ставлення до власного здоров’я і здоров’я тих, що оточують.


Мета: ознайомити учнів із поняттями «настрій», «емоції», показати вплив емоцій на здоров’я людини, допомогти учням навчитися керувати своїм настроєм; виховувати взаємоповагу, ввічливість, тактовність, доброзичливість, взаєморозуміння.


Можливі запитання: •Якщо батьки невдахи, чи варто їх любити? • Якщо батьки постійно виходять із себе, кричать, звинувачують що з ними відбувається і чи можна це пробачити? •Що ти купиш батькам з першої зарплати? • Чи царська це справа — обговорювати і засуджувати батьків? • Як би ти виховував своїх дітей, якби вони у тебе були? • Найчудовіші якості твоїх батьків?


Мета: активізація інтересу до гендерної тематики, формування правильного розуміння сутності моральних норм та настанов у сфері взаємин статей та потреби керуватися ними в усіх видах діяльності.


1-10 11-20 21-30 31-38