Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення відмінків іменників, розрізнення їх за значенням; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використовувати іменники у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до батьків і своєї родини.


Мета: повторити й поглибити знання учнів про число іменників, ознайомити з іменниками, що мають тільки форму однини чи множини, сприяти зміцненню навичок визначення числа в іменниках; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники, ужиті у формі однини і множини, у текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використовувати іменники у формі однини та множини у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов до природи, уміння бачити її красу і багатство.


Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення роду іменників, сформувати поняття про іменники спільного роду; розвивати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники чоловічого, жіночого, середнього і спільного роду у висловлюванні, визначати їх роль у реченнях; удосконалювати творчі вміння використання іменників спільного роду у власних текстах; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до батьків, домівки, рідного краю.


Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи; з’ясувати рівень сформованості вмінь докладно письмово відтворювати частину сприйнятого на слух висловлювання, ураховуючи комунікативне завдання.


Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати послідовність викладу матеріалу; перевірити рівень сформованості мовленнєво-комунікативних умінь докладно відтворювати зміст сприйнятого на слух тексту розповідного характеру з елементами опису природи.


Мета: повторити і поглибити знання учнів про іменник як частину мови, про вживання великої літери та лапок у власних назвах, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використання іменників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати прагнення до знань про навколишнє середовище, оточення.


Мета: розширити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначати іменники — назви істот і неістот, розрізняти власні та загальні назви; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити власні й загальні назви у текстах; розвивати творчі вміння використовувати різні категорії іменників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати вміння бачити прекрасне у природі й житті людей.


Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення морфологічних ознак іменників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використання іменників у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу звернути увагу дітей до народних символів України та українського народу.


Мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників з розділу «Словотвір. Орфографія», з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією; удосконалити вміння логічно мислити, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.


Мета: повторити основні правила правопису слів з пів-; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити слова з поданими орфограмами в текстах; зміцнити навички словотвірного аналізу самостійних частин мови; розвивати творчі вміння використання слів з пів- для побудови діалогічних і монологічних висловлювань; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до видатних постатей минулого України.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-73