Мета: ознайомити учнів з правилами вживання букви ь у числівниках, сприяти зміцненню навичок написання числівників у непрямих відмінках; навчити розбирати числівник як частину мови; розвивати творчі вміння використовувати числівники з іменниками у власних висловлюваннях різних типів і видів мовлення; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до рідного краю.


Мета: навчити учнів відміняти прості й складені кількісні числівники, сприяти зміцненню навичок написання відмінкових закінчень кількісних числівників; розвивати творчі вміння використовувати прості й складені кількісні числівники різних відмінкових форм у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до України, свого народу та рідного краю.


Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, з’ясувати основні способи утворення та правопису іменників І та ІІ відмін у кличному відмінку, навчити правильно утворювати кличну форму; розвивати логічне мислення шестикласників, уміння аналізувати матеріал, працювати за аналогією; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати увагу до слова.


Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, з’ясувати правила правопису букв -а (-я), -у (-ю) в іменниках ІІ відміни однини в родовому відмінку; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники ІІ відміни в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використання іменників чоловічого роду в родовому відмінку у власних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати уважність, чуйність, спостережливість за явищами природи.


Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, з’ясувати особливості відмінювання іменників ІІ відміни; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники ІІ відміни у текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використовувати іменники ІІ відміни у різних формах під час складання власних усних і письмових висловлювань; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати спостережливість, ціннісні якості до власного життя, а також повагу до оточуючих людей.


Мета: повторити і поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок відмінювання іменників І відміни та позначати орфограми у відмінкових закінченнях, пояснювати їх за допомогою відповідних орфографічних правил; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники І відміни у текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використання іменників у власних діалогічних та монологічних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до природи та почуття прекрасного.


Мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників з тем «Іменники — назви істот і неістот. Іменники загальні й власні», «Велика буква і лапки у власних назвах», «Рід іменників. Іменники спільного роду», «Число іменників», «Відмінювання іменників. Поділ іменників на відміни», «Особливості творення іменників»; з’ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією та прийняти рішення щодо подальшої організації навчальної діяльності з розділу «Іменник як частина мови».


Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, ознайомити з особливостями творення іменників, сприяти виробленню навичок морфологічного розбору іменників; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використовувати іменники у власних висловлюваннях; виховувати любов і повагу шестикласників до тваринного світу, спонукати до бережного ставлення до нього.


Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу;розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз художнього тексту з елементами опису, сприймати письмовий текст, розуміти його, створювати власні твори-описи природи в художньому стилі на основі особистих вражень.


Мета: повторите й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення відмін іменників, їх виділення та розрізнення у реченнях і текстах; формувати загальнопізнавальні вміння знаходити іменники в текстах, визначати їх роль у реченнях; розвивати творчі вміння використовувати іменники у власних висловлюваннях; виховувати бережливе ставлення, любов і повагу до тваринного світу.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 61-70 71-73