Розряди займенників за значенням
Мета: сформувати поняття в учнів про розряди займенників за значенням; удосконалювати загальнопізнавальні вміння визначати розряди займенників за значенням, аналізувати висловлювання щодо ролі в них займенників; розвивати творчі вміння доцільно використовувати займенники, різні за значенням, у текстах; навчити шестикласників пізнавати істину, творити добро, примножувати красу тощо.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою і завданнями уроку
ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей, застосування яких потрібне на уроці
Аналіз займенників у зв’язному висловлюванні
• Прочитати вголос гумореску. Чому автор назвав її «Турок»? Яка основна думка тексту? Знайти й виписати займенники у складі словосполучень. Виділити головне і залежне слова.
ТУРОК
Збирається мій знайомий
В далеку мандрівку.
Придбав собі в Туреччину
На тиждень путівку.
Костюм купив елегантний,
Вчить турецьку мову.
Уже знає, як звуть турки
Свиню і корову,
Як спитати по-турецьки,
Почім у них шуби,
Де купити мило й пасту,
Яка чистить зуби.
Голова тріщить у нього
Від отих уроків...
Він, до речі, в Україні
Живе тридцять років.
Ходить всюди, як хазяїн,
Аж дверима гурка,
Хоча мову українську
Знає гірше турка.
(П. Глазовий)
• Чому сполучення слів яка чистить і він живе не є словосполученнями?
• З’ясувати число, відмінок і рід займенників. До кожного дібрати його початкову форму.
Опрацювання теоретичного матеріалу за підручником
• За допомогою таблиці визначити розряд за значенням займенників, використаних у гуморесці П. Глазового «Турок».
ІV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи з теми
Вибіркова робота
• Прочитати мовчки текст. Виписати з нього займенники. Визначити їх групи за значенням, скориставшись таблицею «Групи займенників за значенням».
Ми приходили до озера щодня. Набирали харчів, дорогою ганялись із сачками за всякими мушками. Але одного ранку відбулась подія, яка трохи змінила і наше життя, і наші подальші плани. Коли ми, як завжди, з галасом вискочили з-за дерев на берег, то побачили: в нашому озері купається якийсь хлопець.
— Принесло ж сюди цього велосипедиста, — буркнув Митько.
Але той, уздрівши нас, хутко виліз на берег і весело загукав:
— Привіт дослідникам! І вам покупатися скортіло? (Б. Комар).
• З’ясувати, які займенники змінюються тільки за числами й відмінками, а які — за числами, відмінками й родами.     
• Сформулювати правило правопису займенника всякий-усякий (коли на початку слова вживають в, а коли — у).
Творче конструювання
• Із поданими фразеологізмами скласти речення. Виділити в них займенники. Визначити їхній розряд за значенням і морфологічні ознаки (число, відмінок, рід).
На всяк випадок, на весь голос, кого тільки нема, біля кожного стовпа, дивитися іншими очима, і нашим і вашим, мати свій розум.
• З’ясувати стильову належність фразеологізмів.
• Дібрати з фразеологічного словника української мови 5–6 фразеологічних зворотів із займенниками.
Творчий диктант на відновлення деформованого тексту
• Записати текст. Уставити потрібні за змістом займенники, скориставшись довідкою. Визначити їхню групу за значенням і синтаксичну роль.
Кажуть, горе зближує людей. Тепер ... переконався, що так ... й є. 
Якщо раніше в ... дружбі з Ільком і були ... щілини, то тепер ... зцементувалася так, що ... сила не розірве.
Уранці ... чекали одне одного на розі і до школи йшли разом. Зі школи поверталися також разом. ... з Ільком твердо вирішили довести ..., що ... — теж не останні (За Д. Ткачем).
Довідка: якийсь, воно, я, всі, ніякий, наш, вона, ми.
• Пояснити розділові знаки в перших двох реченнях.
Рефлексія на рівні розуміння (взаємоперевірка)
• Знайти в кожному ряді слів «четверте» зайве. Свій вибір обґрунтувати.
1. Хто, хтось, який, скільки (займенник який змінюється за родами, числами й відмінками, решта займенників — лише за відмінками). 2. Свій, ти, він, ми. 3. Твій, кожний, їхній, мій. 4. Абищо, деякий, хтозна-чий, нічий. 5. Жодний, ніщо, себе, ніякий. 6. Чий? скільки? який? хто?
V. Систематизація й узагальнення знань з теми
• Розв’язати кросворд і знайти ключове слово.
1. Неозначений займенник із значенням «невідомо що». 2. Займенник із значенням «який належить собі». 3. Означальний займенник, що вживається після вказівного займенника той. 4. Присвійний займенник у значенні «належний їм». 5. Особовий займенник 3-ї особи однини середнього роду. 6. Синонімічний займенник до слів будь-що, що-небудь. 7. Вказівний займенник у значенні «саме цей, про який ішла або йде мова». 8. Зворотний займенник у формі родового відмінка. 9. Займенник хто у формі родового відмінка.
    
Відповіді: 1. Хтозна-що. 2. Такий. 3. Свій. 4. Самий. 5. Себе. 6. Їхній. 7. Воно. 8. Абищо. 9. Кого.
VІ. Підсумок уроку
Визначення досягнень учнів в оволодінні темою уроку, окреслення перспектив подальшої навчальної діяльності.
VІІ. Домашнє завдання
1. Скласти кросворд з теми «Розряди займенників за значенням».
2. Увести по одному займеннику кожного розряду в самостійно складені речення.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: