Текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту

Мета: формувати мовленнєво-мислительні операції розпізнавати текст, визначати його структурні особливості (зачин, основну частину, кінцівку), розвивати творчі вміння розпізнавати послідовний і паралельний види зв’язку речень у тексті, нове і відоме тощо; удосконалити мовленнєво-комунікативні вміння розуміти прочитаний мовчки текст-роздум художнього стилю; сприяти підвищенню мовної й мовленнєвої культури шестикласників. 
Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь. 
ХІД УРОКУ 
І. Організаційний момент 
ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою й завданнями уроку 
ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної активності учнів 
Дослідження-спостереження 
• Дослідити, яким структурним частинам тексту відповідають подані уривки висловлювань. Свій вибір аргументувати. 
1. «Хто творить розумну і добру людину — найкращий майстер» — таке було рішення старих. 2. Це було дуже давно. В одному селі на Україні дівчата й жінки вирішили показати свою майстерність. Домовилися, що в неділю всі прийдуть на сільський майдан і кожна принесе найкраще, що вона зробила своїми руками: вишитий рушник, полотно, серветку, одяг. 3. Дружина бідняка не принесла ні вишитого рушника, ні мережив, хоч усе це вміла чудово робити. Вона привела п’ятирічного сина Петруся. А Петрусь приніс жайворонка, якого сам вирізав з дерева. Приклав Петрусь жайворонка до губів — заспівала, защебетала пташка, як жива (За В. Сухомлинським). 
ІV. Проведення навчального читання мовчки тексту-роздуму художнього стилю 
Читання учнями незнайомого тексту від початку до кінця (приблизно 2–3 хвилини) 
Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. 
Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до їхнього маяння, прислухаюсь до їхнього співу, і мені так хочеться полетіти за лебедями, тому й підіймаю руки, наче крила. І радість, і смуток, і срібний передзвін огортають та й огортають мене своїм снуванням. 
Я стаю меншим, а навколо більшає, росте і міниться увесь світ: і загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не полетять, і полатані веселим зеленим мохом стріхи, і блакитнава діброва під селом, і чорнотіла, туманцем підволохачена земля, що пробилася з-під снігу. 
І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє лебедів. Але я не хочу, щоб вони одлітали від нас. От коли б якимось дивом послухали мене: зробили круг над селом і знову пролетіли над нашою хатою. 
Аби я був чародієм, то хіба не повернув би їх? Сказав би таке таємниче слово! 
Я замислююсь над ним, а навколо мене починає кружляти видіння казки, її нерозгадані дороги, дрімучі праліси і ті гуси-лебедята, що на своїх крилах виносять з біди малого хлопця. Казка вкладає в мої уста оте слово, до якого дослуховуються земля і вода, птиця в небі й саме небо... 
А в цей час наді мною твориться диво: хтось невидимим смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипка. Я тягнусь догори і сам собі не вірю: від зарічки знову над нашою хатою пролітають лебеді! 
Чи вони послухались мого слова — обкружляли навколо села і повернулись до мене, чи це новий ключ?.. 
А віща скрипка і срібний відгомін бринять, єднаються над моїм дитинством, підіймають на крила мою душу і забирають її в нерозгадану далину. І хороше, і дивно, і радісно стає мені, малому, в цім світі... (М. Стельмах, 298 сл.). 
Виконання завдань, спрямованих на перевірку розуміння прочитаного 
Інформаційно-змістові завдання 
• Визначити, про що йдеться в прочитаному тексті (сформулювати його тему). 
• Визначити основну думку висловлювання. У якій частині тексту вона міститься? 
• Який із запропонованих заголовків, на вашу думку, найбільше відповідає характеру й змісту тексту? 
1 Над нашою хатою. 2 Гуси-лебеді летять... 3 Диво. 
• Дати відповіді на запитання: 
1. Хто виступає автором цього роздуму? 
А Дід; Б хлопчик; В письменник. 
2. Хмари струшують на землю: 
А смуток; Б радість; В бентежні звуки далеких дзвонів. 
3. Що кружляло навколо хлопця, коли він замислився? 
А Думки про лебедів; Б видіння казки; В спогади про дитинство. 

Структурно-композиційні завдання 
• Поділити прочитаний текст на смислові частини. Скласти простий план (робота в групах). 
• У кожному абзаці виділити ключові слова або сполучення слів, які мають смислове навантаження. 
• Довести, що прочитаний текст належить до роздуму. Визначити його будову (виділити тезу, аргументи (доведення) і висновок). 
Мовно-мовленнєві завдання 
• Який загальний емоційний тон висловлювання? 
• Які виражально-зображувальні засоби властиві прочитаному тексту? 
• Указати в таблиці вид художніх засобів. 
• Навести приклади риторичних засобів, ужитих у тексті. 

Оцінно-контролювальні завдання 
• На основі прочитаного мовчки тексту дати розгорнуту відповідь на питання Яке значення в житті хлопця мали лебеді? Відповідь оформити у формі міркування. 
• Усно переказати прочитаний текст, додержуючи стилістичної й типологічної структури висловлювання. 
V. Узагальнення зробленого на уроці 
VI. Домашнє завдання 

СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ. НАВЧАЛЬНЕ ЧИТАННЯ МОВЧКИ ТЕКСТУ-РОЗДУМУ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ 

Мета: формувати мовленнєво-мислительні операції розпізнавати текст, визначати його структурні особливості (зачин, основну частину, кінцівку), розвивати творчі вміння розпізнавати послідовний і паралельний види зв’язку речень у тексті, нове і відоме тощо; 
удосконалити мовленнєво-комунікативні вміння розуміти прочитаний мовчки текст-роздум художнього стилю; сприяти підвищенню мовної й мовленнєвої культури шестикласників. 
Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь. 
ХІД УРОКУ 
І. Організаційний момент 
ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою й завданнями уроку 
ІІІ. Розвиток пошукової пізнавальної активності учнів 
Дослідження-спостереження 
• Дослідити, яким структурним частинам тексту відповідають подані уривки висловлювань. Свій вибір аргументувати. 
1. «Хто творить розумну і добру людину — найкращий майстер» — таке було рішення старих. 2. Це було дуже давно. В одному селі на Україні дівчата й жінки вирішили показати свою майстерність. Домовилися, що в неділю всі прийдуть на сільський майдан і кожна принесе найкраще, що вона зробила своїми руками: вишитий рушник, полотно, серветку, одяг. 3. Дружина бідняка не принесла ні вишитого рушника, ні мережив, хоч усе це вміла чудово робити. Вона привела п’ятирічного сина Петруся. А Петрусь приніс жайворонка, якого сам вирізав з дерева. Приклав Петрусь жайворонка до губів — заспівала, защебетала пташка, як жива (За В. Сухомлинським). 
ІV. Проведення навчального читання мовчки тексту-роздуму художнього стилю 
Читання учнями незнайомого тексту від початку до кінця (приблизно 2–3 хвилини) 
Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. 
Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я придивляюсь до їхнього маяння, прислухаюсь до їхнього співу, і мені так хочеться полетіти за лебедями, тому й підіймаю руки, наче крила. І радість, і смуток, і срібний передзвін огортають та й огортають мене своїм снуванням. 
Я стаю меншим, а навколо більшає, росте і міниться увесь світ: і загачене білими хмарами небо, і одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не полетять, і полатані веселим зеленим мохом стріхи, і блакитнава діброва під селом, і чорнотіла, туманцем підволохачена земля, що пробилася з-під снігу. 
І цей увесь світ тріпоче-міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє лебедів. Але я не хочу, щоб вони одлітали від нас. От коли б якимось дивом послухали мене: зробили круг над селом і знову пролетіли над нашою хатою. 
Аби я був чародієм, то хіба не повернув би їх? Сказав би таке таємниче слово! 
Я замислююсь над ним, а навколо мене починає кружляти видіння казки, її нерозгадані дороги, дрімучі праліси і ті гуси-лебедята, що на своїх крилах виносять з біди малого хлопця. Казка вкладає в мої уста оте слово, до якого дослуховуються земля і вода, птиця в небі й саме небо... 
А в цей час наді мною твориться диво: хтось невидимим смичком провів по синьому піднебессі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипка. Я тягнусь догори і сам собі не вірю: від зарічки знову над нашою хатою пролітають лебеді! 
Чи вони послухались мого слова — обкружляли навколо села і повернулись до мене, чи це новий ключ?.. 
А віща скрипка і срібний відгомін бринять, єднаються над моїм дитинством, підіймають на крила мою душу і забирають її в нерозгадану далину. І хороше, і дивно, і радісно стає мені, малому, в цім світі... (М. Стельмах, 298 сл.). 
Виконання завдань, спрямованих на перевірку розуміння прочитаного 
Інформаційно-змістові завдання 
• Визначити, про що йдеться в прочитаному тексті (сформулювати його тему). 
• Визначити основну думку висловлювання. У якій частині тексту вона міститься? 
• Який із запропонованих заголовків, на вашу думку, найбільше відповідає характеру й змісту тексту? 
1 Над нашою хатою. 2 Гуси-лебеді летять... 3 Диво. 
• Дати відповіді на запитання: 
1. Хто виступає автором цього роздуму? 
А Дід; Б хлопчик; В письменник. 
2. Хмари струшують на землю: 
А смуток; Б радість; В бентежні звуки далеких дзвонів. 
3. Що кружляло навколо хлопця, коли він замислився? 
А Думки про лебедів; Б видіння казки; В спогади про дитинство. 

Структурно-композиційні завдання 
• Поділити прочитаний текст на смислові частини. Скласти простий план (робота в групах). 
• У кожному абзаці виділити ключові слова або сполучення слів, які мають смислове навантаження. 
• Довести, що прочитаний текст належить до роздуму. Визначити його будову (виділити тезу, аргументи (доведення) і висновок). 
Мовно-мовленнєві завдання 
• Який загальний емоційний тон висловлювання? 
• Які виражально-зображувальні засоби властиві прочитаному тексту? 
• Указати в таблиці вид художніх засобів. 
• Навести приклади риторичних засобів, ужитих у тексті. 

Оцінно-контролювальні завдання 
• На основі прочитаного мовчки тексту дати розгорнуту відповідь на питання Яке значення в житті хлопця мали лебеді? Відповідь оформити у формі міркування. 
• Усно переказати прочитаний текст, додержуючи стилістичної й типологічної структури висловлювання. 
V. Узагальнення зробленого на уроці 
VI. Домашнє завдання


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: