Тематична контрольна робота з розділу «Числівник, його відмінювання й правопис»
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників з розділу «Числівник, його відмінювання й правопис»; удосконалити вміння логічно мислити, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.
Форма проведення тематичної атестації: виконання завдань тестового характеру.
Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою й завданнями уроку
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Дати відповіді на запитання:
1. Яку частину мови називають числівником?
2. Які існують розряди числівників за значенням?
3. Назвати групи числівників за будовою.
4. Які постійні й змінні ознаки має числівник?
5. Яку синтаксичну роль може виконувати числівник?
6. З’ясувати особливості відмінювання кількісних числівників.
7. Чим відрізняються у відмінюванні порядкові числівники?
8. У яких випадках пишуть ь у числівниках? Навести приклади.
9. Яка різниця в поняттях «складний числівник» і «складний прикметник із числовим значенням»? Навести приклади.
10. Розказати про правопис складних і складених числівників.
11. Що з вивченого матеріалу про числівник видається вам найважчим? Відповідь аргументувати.
12. У яких стилях мовлення найчастіше вживають числівники?
ІV. Підготовча робота
Мотивація навчальної діяльності учнів. Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань (завдання 1–5 — по 1 балу, завдання 6 — 2 бали, завдання 7 — 5 балів). Проведення інструктажу щодо виконання завдань тестового характеру. Поділ учнів класу за варіантами.
V. Виконання завдань тестового характеру за варіантами
Варіант 1
1. Що означають порядкові числівники?
А Ознаку предмета;
Б порядок предметів при лічбі;
В кількість предметів при лічбі .
2. На які питання відповідають числівники?
А Скільки? який? котрий?;
Б чий? чия? чиє?;
В який? яка? яке?
3. У якому рядку всі числівники — порядкові?
А Двоє, троє, четверо, п’ятеро, десятеро;
Б одна десята, п’ятдесят, п’ятсот, дев’ять, шістдесят сім;
В другий, сорок третій, дев’яностий, двісті тридцять сьомий, шостий.
4. У якому рядку всі числівники прості за будовою?
А Двадцять сім, тридцять сім, сорок два, п’ятдесят вісім, дев’яносто один;
Б один, два, три, чотири, десять;
В сто три, п’ятсот вісім, п’ятдесят чотири, шістсот два, двісті п’ять.    
5. У якому рядку всі кількісні числівники вжито в орудному відмінку?
А Двома, одним, трьома, чотирма, п’ятьма;
Б одного, двох, трьох, чотирьох, п’ятьох;
В однієї, п’яти, шести, шістьох, семи.
6. Зробити морфологічний розбір числівника, ужитого в реченні Один баранець пасе тисячу овець (Нар. творчість).
7. Скласти зв’язну розповідь про свій клас, використовуючи різні за будовою числівники. У розповіді зазначити: скільки школярів у вашому класі, як вони навчаються, скільки хлопчиків та дівчаток, о котрій годині ви приходите до школи, о котрій — повертаєтеся додому тощо.
Варіант 2
1. Що означають кількісні числівники?
А Дію предмета;
Б кількість предметів;
В порядок предметів при лічбі.
2. Який порядковий числівник відмінюється як прикметник м’якої групи?
А Другий;
Б восьмий;
В третій.
3. У якому рядку всі числівники — кількісні?
А Сотий, тисячний, мільйонний, мільярдний, десятий;
Б сто, тисяча, мільйон, мільярд, десять;
В двохсотий, трьохсотий, чотирьохсотий, п’ятисотий, семисотий.
4. У якому рядку не всі слова — числівники?
А Один, тридцять, дві десятих, п’ятий, дванадцять;
Б одиниця, десятка, більший, багато, кілька;
В трьохсотий, двадцятий, сімнадцятий, третій, другий.
5. У якому рядку всі порядкові числівники вжито в орудному відмінку?
А Першого, другого, третього, четвертого, п’ятого;
Б першим, другим, п’ятим, третім, четвертим;
В першому, другому, третьому, четвертому, п’ятому.
6. Зробити морфологічний розбір числівника, ужитого в реченні Сімсот соколят на одній подушці сплять (Нар. творчість).
7. Скласти зв’язне висловлювання про свій робочий або вихідний день, використовуючи різні за значенням і за будовою числівники.
VІ. Організований збір зошитів для тематичних контрольних робіт
VІІ. Відповіді на запитання, що виникли
в учнів під час виконання тестових завдань
VІІІ. Домашнє завдання
Виписати з наукової літератури текст-розповідь, у якому вжито числівники. Визначити синтаксичну роль числівників. Зробити морфологічний розбір 2–3 числівників (на вибір).


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: