Тематична контрольна робота з розділу «Займенник, його відмінювання й правопис»
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень шестикласників з розділу «Займенник, його відмінювання й правопис»; перевірити знання й уміння, необхідні для правильного використання займенників у мовленні; удосконалити навички розпізнавати мовні явища, групувати, класифікувати, доповнювати тощо.
Форма проведення тематичного оцінювання: виконання тестових завдань творчого характеру.
Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Ознайомлення шестикласників з темою, метою й завданнями уроку
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань творчого характеру. Проведення інструктажу щодо виконання тестових завдань.
ІV. Виконання тестових завдань творчого характеру за варіантами
Варіант 1
1. Записати займенники за алфавітом, розкриваючи дужки. Указати на відмінки займенників (3 бали).
(Аби)чим, (ні)скільки, ні(про)що, хтозна(від)чого, (де)чого, аби(з)ким, (ні)хто, (аби)якому, що(сь), (будь)якого, що(небудь), (на)якому(небудь), чий(небудь), (на)чому(небудь), (ні)в(якому).
Додаткові завдання:
1) Заперечні займенники підкреслити однією лінією, неозначені — двома (0,5 бала).
2) Виділити в займенниках словотворчі префікси й суфікси (0,5 бала).
2. Відновити фразеологізми: замість крапок поставити займенники в потрібній відмінковій формі. Визначити їх розряд за значенням (2 бали).
У ... хвилину; на ... голос; говорить сам за ... ; на ... страх і риск; не знає, на ... стілець сісти.
3. Скласти варіанти речення так, щоб займенник його виступав у значенні: а) особового займенника в родовому відмінку; б) присвійного займенника. Визначити синтаксичну функцію займенників в обох реченнях (2 бали).
4. Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення (1 бал).
У мові нашій усі тони і відтінки, усі переходи звуків від твердих до найніжніших... Дивуєшся дорогоцінності мови нашої: в ній що не звук, то подарунок, усе крупно, зернисто, як самі перла. І справді, інше слово часом дорогоцінніше самої речі.
Той, хто не знає рідної материнської мови або цурається її, сам засуджує себе на злиденність душі, стає безбатченком (За В. Сухомлинським).
Додаткове завдання: Зробити морфологічний розбір виділених займенників (3 бали).
Варіант 2
1. Записати займенники в алфавітному порядку, розкриваючи дужки. Указати на відмінки займенників (3 бали).
(Де)чого, (ні)ким, ні(про)кого, казна(з)чим, (аби)чиїм, хтозна(на)кому, (ні)який, хто(сь), (будь)якому, хто(небудь), (про)який(небудь), чого(небудь), (для)чийого(небудь), (ні)на(чому), (будь)що.        
Додаткові завдання:
1) Неозначені займенники підкреслити однією лінією, заперечні — двома (0,5 бала).
2) Виділити в займенниках словотворчі префікси й суфікси (0,5 бала).
2. Відновити фразеологізми: замість крапок поставити займенники в потрібній відмінковій формі. Визначити їх розряд за значенням (2 бали).
І нашим і ... ; на ... випадок; під ... ніс; мати ... розум; взяти у ... руки.
3. Скласти варіанти речення так, щоб займенник її виступав у значенні:
а) особового займенника в родовому відмінку; б) присвійного займенника.
Визначити синтаксичну функцію займенників в обох реченнях (2 бали).
4. Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення (1 бал).
Бачив ти коли-небудь, як цвітуть соняшники на полі? Море соняшникового цвіту. Безліч розкішних, великих, променистих квіток. І кожна квітка обов’язково тягнеться до сонця. Відійде сонце, скажімо, на південь, а вони всі, як по команді, знову за ним повертаються. Тільки-но воно сходить з-за обрію, а всі соняшники вже повернули до нього свої голови.
От за це люди й люблять її, оцю квітку. За те, що вона до сонця гнеться.
І людей таких люблять, що, як ти їх не гни, не викручуй, а вони все до хорошого в житті тягнуться. Як соняшники до сонця (За В. Козаченком).
Додаткове завдання: Зробити морфологічний розбір виділених займенників (3 бали).
V. Організований збір зошитів для тематичних контрольних робіт
VІ. Відповіді на запитання, що виникли в учнів під час виконання тестових завдань
VІІ. Домашнє завдання
Скласти 12 тестових завдань з вибірковими відповідями з розділу «Займенник».
Додаток
Тренувальний диктант
ІЛЬКО І ЧАЛИЙ
У сім’ї все більше звикали до чалого. Мати казала: «Він замінює нам у роботі батька, який десь воює». А дід чув це і вдоволено погладжував бороду. Не тільки їм по господарству прийдеться кінь. Хто попросить — то поможуть. І не за гроші, а тільки за пашу. Іноді й Ілько запрягав, вирушав до лісу з Я ким-небудь. У такі хвилини почувався гордо і намагався бути
схожим на діда.
Ілько розпріг чалого, погладив його по голові, поклав перед ним сніпок лепехи.
Якось хлопцю помахав рукою вусатий солдат. Ілько подумав, що це той, який уперше помахав йому на дорозі до лісу. Довго ще малий махав услід вантажівці, аж доки та зникла в балці за селом (За Є. Гуцалом, 110 сл.).


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: