Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників на -тисячний
Мета: навчити учнів відміняти порядкові числівники, сприяти зміцненню навичок написання відмінкових закінчень у порядкових числівниках та правопису числівників на -тисячний; розвивати творчі вміння використовувати порядкові числівники різних відмінкових форм у власних висловлюваннях; виховувати любов до навчання, повагу до вчителів та товаришів.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку
ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Творче спостереження над мовним матеріалом
• Прочитати текст. Що нового ви дізналися? Які враження викликав у вас цей текст? Дібрати власний заголовок.
ШКОЛА
 
Слово школа є в усіх слов’янських мовах. Було воно і в давньоруській мові. Прийшло до нас із Стародавньої Греції. У перших грецьких школах училися хлопчики з вільних родин. Спочатку їх навчали читати, писати й рахувати. Потім вони навчалися співів, музики, поезії. В інших школах пізніше здійснювалося фізичне виховання й загартування. З них готували
майбутніх воїнів. Усі ці школи були приватними.
У Київській Русі перші школи з’явилися в кінці десятого століття. Навчалися там діти багатих. Це діти князів, придворних та купців… (А. Коваль).
• Знайти в тексті числівники. Які з них є порядковими? Зачитати речення з порядковими числівниками, дотримуючи орфоепічних норм.
• Пояснити лексичне значення виділеного слова. (Загартування — ставати фізично або морально стійким, міцним, витривалим, вироблення здатності переборювати незгоди, труднощі). Скласти з ним речення.
ІV. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи
Вибірково-розподільна робота з елементами гри
• Прочитати загадки. Виписати числівники, розподіливши їх за трьома колонками: а) прості числівники; б) складні; в) складені. Пояснити їх правопис.
1. Один усю роботу робить, другий господаря молоком поїть, третій хату стереже. 2. У двох матерів по п’ять синів, і всім одне ім’я. 3. Дуб-дубок довговік, на ньому дванадцять гілок, на кожній гілці по четверо гнізд, а в кожному гнізді по семеро яєць, і в кожному яйцю ім’я є. 4. Двоє купаються, а третій дивується. 5. Двадцять братів один за одним ходять, один одного не обходять. 6. Виходило дванадцять молодців, випускало п’ятдесят два соколи та триста шістдесят п’ять лебедів. 7. Сто один брат — усі в один ряд зв’язані стоять. 8. У тридцяти двох воїнів один командир (Нар. творчість).
Матеріал для вчителя: кінь, корова, собака; пальці на руках; рік; відра й коромисло; місяці; місяці, тижні, дні; паркан; зуби і язик.
Вироблення орфографічних навичок
• Подані числівники поставити у формі родового, давального й орудного відмінків.
Чотири, тисяча дев’ятсот п’ять, вісімдесят дев’ятий, чотирнадцятий, двісті сорок перший, третій, шістдесят другий.
• Три-чотири числівники ввести в самостійно складені речення. Визначити морфологічні ознаки й синтаксичну роль числівників.      
• Провідміняти поєднання числівників з іменниками. Виділити закінчення. Пояснити правопис.
1982 рік, 483 сторінка, 80 вправа.
• З кожним словосполученням скласти речення.
Навчальне аудіювання
• Прослухати уривок із повісті В. Нестайка. З’ясувати назву твору. Яких ще героїв із цієї повісті ви можете назвати?
Ерудит Боря вже знав, чув від того ж таки Аркаші, що середньовічний італійський письменник, мислитель, історик, політичний і військовий діяч Нікколо Макіавеллі був голова. І брат Аркаша був голова. Посів друге місце на районній математичній олімпіаді. Отже, дві голови… А Боря що — дурень?!
Боря почав думати. Три дні він думав, думав, думав… А на четвертий день Боря Бородавко був черговим у класі. На великій перерві він, як уже не раз, дістав з портфеля п’ятий том енциклопедії «Все про все» і зачитав потрясаючу інформацію про те, чому випадають молочні зуби, чого кучерявиться волосся, з якою швидкістю тече у жилах кров, для чого потрібні брови, як ми ковтаєм їжу і таке інше… Оточивши Борю, усі слухали і заздро зітхали. Ні в кого в класі не було такої енциклопедії. Ловка книжеця! На першій палітурці намальовані дві кумедні мавпочки з акордеоном. На останній — кицька і пінгвіни… Вовочка теж зітхав. Що ж він — не жива людина, чи що?… (В. Нестайко).
• Виписати числівники. Визначити їхні морфологічні ознаки та синтаксичну роль.
• Три-чотири числівники провідміняти.
• З’ясувати лексичне значення слова ерудит. (Ерудит — той, хто має велику ерудицію, знавець, учений, усезнавець; образно — ходяча енциклопедія).
Дослідження-аналіз з елементами конструювання
• Прочитати. Визначити будову числівників. Записати їх словами.
67 зошитів, 243 копійок, 64 олівці, 37 дерев, 575 мільйонів, 25 мільярдів.
• Утворити порядкові й кількісні числівники. Пояснити правопис їх.
• Скласти речення з 3–4 складеними числівниками.
Розподільний диктант
• Розподілити слова у дві колонки: числівники і прикметники з числовим значенням.
П’ятнадцятий, п’ятиповерховий, двохсотий, п’ятитисячний, восьмирічний, тризначне, восьмидесятий, семиденний, двоскладне, чотиримісячний, тризубий, шестимільйонний.
• Зробити словотвірний розбір виділених слів.
Пояснювальне письмо
• Прочитати. Пояснити утворення та правопис складних числівників.
Двохсотий, п’ятисотий, стодвадцятип’ятитисячний, дев’яностотисячний, двохсотсімдесятип’ятимільярдний.
Дослідження-конструювання
Утворити складні слова, частиною яких є числівник. Пояснити правопис їх.
20 днів, 90 кілограмів, 30 діб, 200 квартир, 40 хвилин, 70 мільярдів, 80 тонн, 500 кілометрів, 50 років, 60 метрів, 5 тисяч.
• З утвореними словами скласти словосполучення (усно).
• Записати 3–4 словосполучення, визначити головне і залежне слова.
VІ. Підсумок уроку
VІІ. Домашнє завдання


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: