Мета: з’ясувати причини занепаду республіки в Римі, дослідити шляхи формування одноосібної влади; розвивати уміння зі складання портрету історичної особи, реконструкції подій минулого за історичними джерелами; порівнювати і розрізняти точку зору авторів первинних історичних джерел та досліджень сучасних науковців, здійснювати історичне дослідження, формулювати і висловлювати власну точку зору.


Мета: розглянути політичну ситуацію у Римі в І ст. до н. е.; показати причини, перебіг і наслідки повстання Спартака; вчити готувати повідомлення на основі плану з використанням додаткових джерел; виховувати в учнів повагу до героїв минулого, солідарність, співчуття.


Мета й задачі уроку: Познайомити учнів з причинами й приводом для початку Пунічних воєн, перебігом І Пунічної війни, походом Ганнібала до Італії, битвою під Каннами, остаточною перемогою римлян і зруйнуванням Карфагену. Продовжити роботу з формування понять «рабовласницька держава», «загарбницькі війни».


Мета: дати уявлення про характер влади часів Римської республіки; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки та узагальнення відповідно до віку учнів; працювати з текстом підручника, складаючи під керівництвом вчителя, опорні конспекти, таблиці, простий план; виховувати повагу до здобутків правової і політичної культури Давнього Риму.


Мета: з’ясувати особливості природних умов Італії, вдосконалювати навички роботи з історичною картою, історичними документами, роботи в групі, засвоїти нові поняття: «патриції», «плебеї», «форум», «фамілія», «сенат».


Мета: узагальнити знання, набуті учнями в процесі вивчення матеріалу тем; показати вміння застосовувати набуті знання, використовувати додаткову літературу, працювати в групах; виховувати повагу до історії такультури інших народів, формувати естетичний смак.Мета: познайомити учнів з історією еллінстичних держав, що виникли після розпаду держави О. Македонського, із внеском народів країн Східного Середземномор’я у світову культуру; розвивати навички роботи з історичними текстами, використання додаткової літератури, виступу перед аудиторією; засвоєння понять: «еллінізм», «діадохи», «Мусейон», «Колос Родоський», «Фароський маяк».


Цілі: відтворити образ Олександра Македонського, познайомити учнів з його життям і діяльністю; з’ясувати, яке місце він посідає в історії Стародавнього світу; ознайомити учнів з особливостями характеру людини на прикладі Олександра Македонського; навчити учнів користуватися методикою визначення рис удачі за допомогою методики «Фізиогноміки»; розвивати навички самостійної, парної та групової роботи; виховувати культуру спілкування та психологію співпраці.


Мета: з’ясувати причини занепаду грецької державності та піднесення Македонії; розвивати навички складання історичного портрета, роботи з текстом, уміння виділяти головне, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки.


Мета: згадати, повторити та систематизувати основний фактичний матеріал з історії Давньої Греції від найдавніших часів до періоду еллінізму; запропонувати учням цікаві питання й завдання, що вимагають самостійної роботи, нестандартного мислення; порівняти різні форми правління, що існували в Давній Греції в різні періоди її історії (аристократія, тиранія, демократія); довести, що найбільш прогресивною була демократія, яка забезпечувала участь громадян в управлінні державою


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 61-70 71-71