Мета: закріпити знання про причини грецької колонізації Північного Причорномор’я, визначити її хронологічні рамки; охарактеризувати устрій, господарство, побут, культуру грецьких колоній; показати вплив грецької колонізації на населення Північного Причорномор’я; розвивати вміння аналізувати та систематизувати історичний матеріал; працювати з історичною картою, документами, інформативними текстами.


Мета: познайомити учнів із здобутками грецької культури, оцінити її вплив на подальший розвиток світової культури; розвивати навички роботи з додатковою літературою, виступу перед аудиторією, ораторського мистецтва, роботи в групі; виховувати шанобливе ставлення до культурної спадщини інших народів, естетичний смак.


Мета: дати уявлення про побут і повсякденне життя стародавніх греків, сформувати уявлення про економіку; вдосконалювати навички роботи з інформативними текстами, розвивати психологію співпраці; сприяти засвоєнню нових понять «економіка», «гімназія», «туніка», «гімантій», «тронос».


Мета: сформувати в учнів уявлення про характер грецької демократії у V ст. до н. е., про особу Перікла; розвивати вміння працювати з підручником та історичними джерелами, порівняльними таблицями; введення та закріплення нових понять «рабовласницька демократія», «громадянські права», «суд присяжних», «остракізм»Мета: з’ясувати причини війни, дати уявлення про найбільш важливі битви; розвивати навички роботи з атласом та контурною картою, історичними джерелами, складати оповідання за ілюстрацією; дати оцінку війні як способу вирішення конфлікту.


Очікувані результати. Після цього уроку учні зможуть: • розрізняти, в чому полягали особливості історії Греції раннього періоду; • показувати на карті Єгипет, Фінікію, Дворіччя, Балканській півострів, Північну, Середню та Південну Грецію, о. Крит, Іонічного та Егейського морів; • усвідомлювати, яку роль відіграють речові пам’ятки, пам’ятки давньої грецької писемності, міфи і легенди для вивчення історії Греції; • аналізувати історичну інформацію і висловлювати міркування щодо неї.


Мета: узагальнити знання учнів з теми; перевірити вміння застосовувати набуті знання, роботи в групах, користуватися додатковою літературою; виховувати толерантне ставлення учнів одне до одного, інтерес до предмета.


Мета: охарактеризувати розвиток Аттики (географічне положення, клімат, заняття населення); описати місто-державу Афіни; простежити процес формування суспільства і держави в Афінах; розкрити причини класової боротьби між аристократами і демосом; познайомитися з реформами Солона і визначити їх історичне значення; формувати вміння володіти понятійним апаратом теми, хронологією, опрацьовувати схеми, карти, картини, тексти підручника; виховувати у школярів повагу до історичного минулого, толерантне ставлення до оточуючих.


Мета: продовжити роботу з формування поняття «державність», порівнювати державу в Афінах і Спарті, засвоєння нових понять і термінів: «акрополь», «аристократи», «демос», «ареопаг», «архонти», «борговий камінь», «оратор», «реформи», «гопліти», «метеки», «народні збори», «періекі», «ілоти».


Мета: дати характеристику поемам Гомера як історичному джерелу; . сформувати уявлення про суспільні відносини в Греції в XI–VI ст. до н. е., вдосконалювати навички роботи зі схемами, інформативними текстами, розвивати психологію співпраці.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-71