Утворення афінської держави

Мета: охарактеризувати розвиток Аттики (географічне положення, клімат, заняття населення); описати місто-державу Афіни; простежити процес формування суспільства і держави в Афінах; розкрити причини класової боротьби між аристократами і демосом; познайомитися з реформами Солона і визначити їх історичне значення; формувати вміння володіти понятійним апаратом теми, хронологією, опрацьовувати схеми, карти, картини, тексти підручника; виховувати у школярів повагу до історичного минулого, толерантне ставлення до оточуючих.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Наочність та обладнання: історична карта «Стародавня Греція», схема «Утворення держави», роздавальні схеми «Населення Аттики у VII ст. до н. е.», картини «Порт Пірей», «Афінські збори», «Афінський акрополь»

Основні поняття:    «поліс», «акрополь», «агора», «держава», «аристократи», «демос», «реформи», «демократія».

Основні дати:      VII–VI ст. до н. е. — утворення Афінської держави, 594 р. до н. е. — реформи Солона.

Підготовчий етап. Обирається творча група з двох учнів, які будуть виконувати ролі аристократа і купця в Афінах. Заздалегідь готуються костюми.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

II. Мотивація теми

Вчитель пропонує учням назвати країни Стародавнього світу, з якими вони познайомилися раніше. Один з учнів у цей час показує ці країни на карті. Особлива увага акцентується на географічному положенні Стародавньої Греції. З цією метою вчитель проводить маленьку гру-розминку.

Вчитель виголошує вислови, слова, а учні визначають, які з них стосуються історії Стародавньої Греції.

Вчитель зачитує з дошки проблемне завдання і повідомляє, що учні будуть нагороджені високими балами, якщо знайдуть правильне вирішення зазначеної проблеми.

Проблемне завдання

Довести, що в VII–VI ст. до н. е. в Афінах утворилася рабовласницька держава з елементами обмеженої демократії.

III. Вивчення нового навчального матеріалу

Географічне положення і клімат Аттики

За допомогою карти вчитель знайомить учнів із розташуванням Аттики та Афін. За підручником діти знайомляться з тим, яким був клімат, природа, корисні копалини Аттики. Вводиться поняття «поліс», учитель розповідає про причини виникнення держав-полісів у Греції.

Заняття населення

Учитель ставить запитання до учнів:

• Як природні умови Аттики визначали основні заняття населення?

Відповіді дітей.

Афіни — центр Аттики

Розповідь вчителя про Афіни як центр Аттики. Вводяться нові поняття

 «акрополь»,

«агора», демонструються картини.

Афінське суспільство

Вчитель повідомляє матеріал про торгівлю з іншими країнами, демонструється картина «Порт Пірей».

Утворення держави

Поступово вчитель підводить учнів до питання «Утворення держави».

Учні згадують поняття «нерівність», «класи», «держава» й опрацьовують схему.

 

Учитель просить учнів порівняти поняття «держава» і «країна»

Боротьба між аристократами і демосом

Вчитель знайомить учнів з новими поняттями

«аристократи» і

«демос». Розповідь супроводжується роботою з роздавальними схемами

«Населення Аттики у VII ст. до н. е.».

 

Для учнів, що встигають на низькому і середньому рівнях, пропонується завдання пояснити схему на дошці.

Запитання про народні збори в Афінах опрацьовується за допомогою картини

 «Афінські збори», після чого робляться висновки щодо існування нерівності серед жителів Афін.

Вчитель розповідає про джерела рабства, особлива увага приділяється виникненню боргового рабства.

Учням пропонується матеріал про життя аристократів, підкреслюється право аристократів на керування державою.

Запитання до учнів

• Чиї інтереси захищала Афінська держава?

На допомогу учням творча група демонструє сценку «Розмова аристократа з купцем». Бажано, щоб учасники цієї групи були емоційними й артистичними. Заздалегідь їм роздаються слова і готуються костюми.

Вчитель розповідає про боротьбу між демосом та аристократами і підводить учнів до останнього запитання теми.

Реформи Солона та їх історичне значення

Учні знайомляться з державною діяльністю Солона за підручником і записують зміст його реформ у зошити.

Учитель ставить запитання до учнів:

1.  Які  зміни  треба  внести  у  схему  «Населення  Аттики»  після  реформ Солона?

2. Чи було скасовано рабство взагалі в Афінах?

3. Чому Солон не позбавив аристократів землі?

4. Яке значення в історії Афін мали реформи Солона?

Вводиться поняття «демократія».

IV. Закріплення нового матеріалу

На цьому етапі уроку учні вирішують проблемне завдання за таким планом:

1. Необхідно довести, що в Афінах утворилася держава, що вона мала рабовласницький характер.

2. Афінська держава мала елементи обмеженої демократії.

V. Оцінювання навчальної діяльності учнів

VI. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал за підручником, вміти давати розгорнуті відповіді за допомогою схем у зошиті; вивчити нові поняття за зошитом; за бажанням скласти кросворд до теми «Утворення Афінської держави».


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: