Грецькі поліси Афіна і Спарта

Мета: продовжити роботу з формування поняття «державність», порівнювати державу в Афінах і Спарті, засвоєння нових понять і термінів: «акрополь», «аристократи», «демос», «ареопаг», «архонти», «борговий камінь», «оратор», «реформи», «гопліти», «метеки», «народні збори», «періекі», «ілоти».

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація знань

Історична розминка

Учні дають визначення термінам, поняттям, називають імена:

1. Бог підземного царства. (Аїд)

2. Південна частина Греції. (Пелопоннес)

3. Священні рослини стародавніх греків. (Пшениця, олива, виноград)

4. Ринкова площа. (Агора)

5. Богиня полювання. (Артеміда)

6. Вища точка Греції. (Олімп)

7. «Ахіллесова п’ята».

8. «Троянський кінь».

Робота зі «сліпою» картою

а) Позначити частини Греції; моря — Егейське, Іонічне, Середземне; міста — Афіни, Спарта, Коринф; гору Олімп.

б) показати на карті частини Греції, охарактеризувати клімат, природні умови, заняття населення.

Евристична бесіда

1. Боги Стародавньої Греції.

2. Відносини між людьми і богами.

3. Гомер — мандруючий співак.

4. Поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея».

ІІІ. Викладення нового матеріалу

Вчитель на дошці записує тему: «Грецькі поліси...»

Для того, щоб з’ясувати, про які саме поліси йтиметься, вчитель пропонує розв’язати кросворди. В разі правильного вирішення в обведеному рядку учні прочитають назви цих полісів.

Кросворд 1

1. Видатний міфічний герой Еллади. (Геракл)

2. Героїня міфу про яблуко розбрату, богиня любові та краси. (Афродита)

3. Поема Гомера, що розповідає про останній рік Троянської війни. (Іліада)

4. Страховисько Лабіринту, яке переміг Тезей. (Мінотавр)

5. Напівжінки-напівптахи, з якими під час своєї подорожі зустрівся

Одіссей. (Сирени)

Кросворд 2

1. Герой Троянської війни, ім’ям якого названо другу книгу Гомера. (Одіcсей)

2. Бог любові, світла, краси, покровитель муз. (Аполлон)

3. Богиня, що допомагала грекам під час війни. (Гера)

4. Місто в Греції, що уславилося своїм багатством. (Коринф)

5. Бог, що подарував людям вогонь. (Прометей)

6. Найбільш родюча область Давньої Греції. (Аттика)

Після того, як учні знаходять розв’язок кросвордів, учитель завершує запис теми уроку — «Грецькі поліси Афіни та Спарта».

Учні разом з учителем в процесі бесіди визначають, що таке поліс, що спільного між державою і полісом.

Учні називають ознаки держави:

• територія;

• населення (громадянство, заняття);

• влада;

• закон;

• культура.

Зазвичай учні досить багато знають про Афіни та Спарту.

Використовуючи метод «Мозкового штурму», учні висловлюють свої думки щодо цих двох полісів, водночас заповнюючи таблицю. Вчитель по ходу роботи пояснює особливості афінського та спартанського громадянства, управління та законодавства обох полісів.

Розглядаючи ці питання, доцільно використовувати матеріал підручника.

 

Афіни

Спарта

Розташування

Аттика

Лаконіка

Заняття населення

 

• Землеробство (труднощі);

• скотарство (спеціалізація);

• рибальство;

• ремесла (різноманітність);

• торгівля (труднощі)

Війна

 

Громадянство

 

Позбавлені

громадянських прав

 

Аристократи, демос, 9 архонтів

 

Переселенці (метеки), жінки, раби

Спартанці, що володіли всіма

правами.

Періекі (корінне населення

Лаконіки, що мали особисту

свободу); ілоти — жителі стародавньої Спарти, перетворені на рабів

Закони

Драконт, Солон

Лікург

Управління

Народні збори, які вирішували

питання миру та війни. Рада 400, суд, архонти, ареопаг(рада старійшин).

 

Народні збори: мир, війна,

вибори; рада старійшин (довічно, понад 60 років); 5ефорів  (спостерігачі за дотриманням законів); 2 царі

Культура

Твори мистецтва, театр, школи

Особлива система виховання

ІV. Закріплення знань шляхом вирішення тестових завдань

Тести

1. Як називалася рада знаті в Афінах?

а) Ареопаг;

б) демос;

в) поліс.

2. Творцем Союзу грецьких держав для боротьби проти персів після Марафонської битви був:

а) Перікл;

б) Фемістокл;

в) Демосфен.

3. Місця в Афінах для спортивних вправ, де згодом вчені навчали красномовству:

а) палестри;

б) портики;

в) гімназії.

4. Як грецькою називався «простий народ»?

а) Ілоти;

б) демос;

 в) поліс.

5. Назвіть основні заняття спартанців:

а) військова справа;

б) ремесло;

в) землеробство.

6. В якому полісі Давньої Греції одночасно правили два царі?

а) Фівах;

б) Афінах;

в) Спарті.

7. Дев’ять правителів Афін, які щорічно обиралися долею:

а) стратеги;

б) архонти;

в) народні збори.

8. Як називався пагорб, на якому проводилися народні збори?

а) Агора;

б) акрополь;

в) ареопаг.

9. Хто скасував в Афінах боргове рабство?

а) Перікл;

б) Солон;

в) Драконт.

10.  Що означає грецьке слово «демократія»?

а) «Влада тирана»;

б) «влада декількох»;

в) «влада народу».

11.  Афінский мудрець, засуджений на смерть:

а) Сократ;

б) Аристотель;

в) Платон.

12.  Найважливіша посада в Афінській державі, за яку обирали, піднімаючи руки:

а) перший стратег;

б) суддя;

в) упорядник податків.

Відповіді: 1. а). 2. б). 3. в). 4. б). 5. а). 6. в). 7. б). 8. в). 9. б). 10. в). 11. а). 12. а).

V. Домашнє завдання

Від імені одного з жителів грецького полісу (Афіни, Спарта) розпові-

сти про свою батьківщину (скласти текст з помилками), відповідний параграф підручника.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: