Розквіт Афінської демократії

Мета: сформувати в учнів уявлення про характер грецької демократії у V ст. до н. е., про особу Перікла; розвивати вміння працювати з підручником та історичними джерелами, порівняльними таблицями; введення та закріплення нових понять «рабовласницька демократія», «громадянські права», «суд присяжних», «остракізм»

Обладнання: підручник з історії Стародавнього світу, історичні тексти, історичні атласи, ілюстрації.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

Бесіда за питаннями

1. Яку роль відігравали народні збори у первісному суспільстві?

2. Чим вони відрізнялися від народних зборів в Афінах?

3. Кому належала вища влада в Афінах?

4. З якого часу бере свій початок історія демократії в Афінах?

Підбиваючи підсумки бесіди, вчитель акцентує увагу учнів на відмінностях і загальних ознаках розуміння демократії в Афінах та в сучасному суспільстві.

II. Вивчення нового матеріалу

Управління Афінською державою

Вчитель пропонує прочитати учням уривок з промови Перікла, записаною Фукидідом, та відповісти на питання.

Те к с т « К о ж н и й г р о м а д я н и н д о б р е р о з у м і є т ь с я н а п о л і т и ц і » (уривок з промови Перікла, записаної Фукидідом)

Одні й ті люди у нас водночас зайняті справами і приватними, і громадськими. Проте решта громадян, незважаючи на те, що кожний зайнятий своїм ремеслом, також добре розуміються на політиці. Адже лише ми визнаємо людину, що не займається громадською діяльністю, несумлінним громадянином, обивателем, від якого немає користі.

Питання

1. Поясніть, як, на думку Перікла, афіняни ставилися до громадських справ.

2. Поясніть, як афіняни ставилися до несумлінних громадян, обивателів, від якої немає користі.

Вчитель пропонує учням на основі самостійної роботи з текстом підручника заповнити таблицю «Повноваження народних зборів та стратега в Афінах».

Народні збори

Стратег

Перікл — людина та державний діяч

Учитель пропонує учням за допомогою тексту підручника та історичного джерела визначити, яким, на думку афінян, має бути характер та особисті якості вождя демократії.

Перікл пояснював народові, що він не зобов’язаний давати союзникам звіт про використання грошей, незважаючи на те, що веде війни для їх захисту, стримує персів. Місто повністю забезпечене усім необхідним для війни. Тому надлишок у грошових коштах слід використовувати на споруди, які після свого закінчення принесуть громадянам безсмертну славу, всі ремесла зазнають пожвавлення; ніхто не сидітиме склавши руки; ...місто ...потурбується про своє впорядкування та прожиток.

Результати роботи можна оформити у таблиці.

Питання опису

Виключні риси Перікла

(на ваш погляд)

Факти, які дали підстави

зробити такий висновок

Що ставив Перікл за мету

в житті?

Які риси притаманні

Періклові?

Характер афінської демократії

Вчитель, коментуючи характер державного ладу часів Перікла, говорить, що афінська демократія досягла свого розквіту. Громадяни беруть участь в управлінні державою. Проводить паралель із сучасним суспільним ладом України. Зазначає, що, попри все, афінська демократія мала обмежений характер: прав голосу були позбавлені жінки, раби та іноземці.

ІІІ. Закріплення знань

Завдання

1. Хто мав право голосу на народних зборах Афін:

а) всі присутні;

б) всі чоловіки;

в) все доросле населення;

г) або...?

2. У запропонованому списку підкресліть ознаки, притаманні демократичному ладу:

а) надання громадянських прав гідним громадянам;

б) участь усіх громадян у народних зборах;

в) оплата роботи на громадських посадах;

г) виборність усіх державних посад;

д) періодичне переобрання посадовців;

е) пожиттєве обіймання посади.

3. Аристотель говорив: «Коли народ хазяїн виборів, він — хазяїн уряду».

Чи застаріла ця думка в наш час?

ІV. Підбиття підсумків роботи. Оцінювання

V. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф підручника; скласти таблицю, де порівняти державну владу за часів Солона та Перікла.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: