Очікувані результати: Після цього уроку учні зможуть: • розповідати про релігійні вірування стародавніх греків; • аналізувати язичеські релігії народів Стародавнього світу; • виступати перед аудиторією; • виявляти власне ставлення до театрального мистецтва, взявши участь у рольовій грі.


Мета: cформувати в учнів уявлення про державний лад Критського та Мікенського царств, заняття його жителів, познайомити учнів з найдавнішими грецькими міфами та їх героями.


Очікувані результати: • учні зможуть пояснювати причини більш пізньої появи цивілізації в Європі порівняно зі Давнім Сходом; • аналізувати текст, робити висновки; • навчаться формулювати проблему, шукати шляхи її вирішення; приймати спільні рішення.


Мета уроку: актуалізувати, систематизувати та узагальнити знання, одержані школярами з історії Давнього Сходу; продовжити формування в учнів уміння аналізувати зміст карти; розвивати вміння самостійно будувати розповідь, спираючись на відомі їм факти; підвести учнів до розуміння необхідності використовувати в роботі різноманітні джерела; виховувати повагу до здобутків стародавніх цивілізацій, естетичний смак.


Мета: оцінити навчальні досягнення учнів під час вивчення теми шляхом проведення письмової багаторівневої роботи; виявити питання, що недостатньо опрацьовані; удосконалювати навички виконання різнорівневих завдань; формувати переконаність у необхідності систематичної роботи на уроках і під час підготовки домашніх завдань.


Мета: ознайомити учнів з релігійними віруваннями і культурною спадщиною Давнього Китаю; удосконалювати навички інтерактивного вивчення нового матеріалу; показати неповторність й унікальність китайської культури; засвоїти поняття «Конфуцій», «конфуціанство», «Лао-Цзи», «даосизм», «церемоніал», «туш», «бамбукова книга», «компас», «папір», «пагода»; виховувати пошану до історії та культури інших народів.


Мета: дати уявлення про природно-кліматичні умови, населення, історію утворення держави в Давньому Китаї; формувати навички визначення загальних закономірностей і особливостей в розвитку стародавніх держав; удосконалювати навички роботи з історичною картою та підручником; засвоїти поняття «Хуанхе», «Янцзи», «Шань-Інь», «Жоу», «Піднебесна», «шовк», «фарфор», «рис», «чай»; виховувати пошану до історії і культури інших народів.


Мета: ознайомити учнів із найдавнішими культами та культурою Давньої Індії; дати уявлення про особливості суспільного ладу Індії; показати внесок староіндійської культури в розвиток світової науки і культури; удосконалювати навички роботи з історичною картою та підручником; засвоїти поняття: «Брахма», «Вішну», «Крішна брахманізм», «Будда», «буддизм», «веди», «Рігведа», «індуїзм», «ступа»; виховувати пошану до історії та культури країн світу.


Мета: дати уявлення про Давню Індію, природно-кліматичні умови і географічне положення, історію утворення найдавніших держав долини річки Інд; розвивати вміння знаходити загальне в історії розвитку Давньої Індії та інших країн, удосконалювати навички роботи з історичною картою і підручником; засвоїти поняття: «Індостан», «Інд», «Ганг», «арії», «раджа», «варни», «касти»; виховувати пошану до історії і культури інших народів.


Мета: повторити, закріпити, поглибити знання з історії Передньої Азії; формувати вміння узагальнювати, порівнювати, робити висновки; розвивати творче мислення; виховувати інтерес до історії.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-71