Мета: сформувати в учнів розуміння причини падіння Риму; розвивати вміння працювати з підручником та історичними текстами, порівняльними таблицями; введення та закріплення нових понять «варвари», «вандалізм», «варварські королівства», «Велике переселення народів».


Мета: з’ясувати причини перетворення християнської релігії на дер-жавну релігію Римської імперії, дати уявлення про структуру християнської церкви; розвивати навички роботи з історичними джерелами і схемами, формувати уміння порівнювати історичну інформацію, робити висновки; познайомити з новими поняттями: «церква», «церковний собор», «пресвітери», «дікони», «єпископи», «єресі»; виховувати толерантне ставлення до релігійних переконань інших людей.


Мета: сформувати в учнів уявлення про зміни в політичному та духовному житті за часів пізньої імперії; розвивати вміння складати характеристику історичного діяча, працювати з підручником та історичними текстами, оцінювати та порівнювати історичну інформацію, складати порівняльну таблицю; введення та закріплення нових понять «домінат», «тетрархія».


Мета: з’ясувати причини кризи влади та у господарстві Римської імперії; розвивати вміння працювати з підручником та історичними текстами, робити висновки відповідно до віку учнів.


Мета: закріпити знання з історії Давнього Риму, вміння користуватися історичною картою; вдосконалити навички роботи в групі, вміння користуватися додатковою літературою, історичними джерелами, вміння працювати з текстом, виділяти головне, розвивати комунікативні зв’язки, вчитися самооцінки та оцінювати товаришів по групі.


У грі беруть участь 3 команди, у кожній по 8–10 учасників. Команда впоралася із грою лише тоді, коли в ній взяли участь усі гравці. Порядок вступу в гру кожного учасника оговорюється командою заздалегідь. У кожному турі беруть участь по одному представнику від команди. Гравцям пропонується 18 тем, що складаються з декількох питань (кожне питання має свою ціну: від 1 до 3 балів). На тур виноситься 4 теми. Гравець вибирає тему і номер питання з його ціною. Першим на питання відповідає той гравець, що його вибрав. Якщо він не впорався із завданням, говорить «пас», і хід переходить до іншого. Правильні відповіді гравця сумуються.


Мета: познайомити учнів з історією виникнення християнства, ученням Ісуса Христа, причинами швидкого поширення християнської релігії; вдосконалювати навички роботи з підручником та історичними текстами, порівняльними таблицями; знайомство й закріплення нових понять: «монотеїзм», «фарисеї», «апостоли», «церква», «Старий Заповіт», «Новий Заповіт», «Біблія», «толерантність».


Мета: дати уявлення про побут і повсякденне життя стародавніх римлян; удосконалювати навички роботи з інформативними текстами, розвивати психологію співпраці.


Мета: дати уявлення учням про релігію давніх римлян, познайомити з основними досягненнями культури Риму; з’ясувати, у чому виявився вплив та зв’язок грецької та римської культур; вдосконалювати навички самостійної роботи, розвивати уміння складання таблиць; формувати естетчний смак; виховувати повагу до культурної спадщини минулого.


Мета: дослідити, якими шляхами відбувся перехід Риму від республіки до імперії ; вдосконалювати навички опрацювання, систематизації історичної інформації; познайомити та закріпити розуміння понять «імперія», «прінцепс», «монархія», «династія», «централізована держава», «меценат».


1-10 11-20 21-30 31-40 ... 61-70 71-71