Мета: розкрити особливості суспільного розвитку племен кіммерійців та скіфів у період ранньої залізної доби; з’ясувати причини появи майнової та соціальної нерівності, появи найдавніших держав на території України; розвивати вміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, будувати структурно-логічні схеми, працювати з історичними текстами; познайомити з поняттями і термінами: «залізна доба», «кочовики», «Велике переселення народів», «кіммерійці», «скіфи», «нерівність», «пектораль»; формувати стійкий інтерес учнів до вивчення історії.


Мета: ознайомити учнів з природою та населенням Іранського нагір’я, історією утворення Перської держави, з’ясувати причини її розпаду, дати уявлення про реформи Дарія; продовжити роботу з історичними документами та історичною картою.


Мета: дати уявлення про країни Близького Сходу, сформувати уявлення про найважливіші етапи історичного розвитку Фінікії та Ізраїльсько-Іудейського царства, дати поняття «колонія», розкрити причини утворення колоній, розказати про найважливіші досягнення фінікійців, збудити інтерес до Біблії як історичного джерела.


Мета: сформувати уявлення про ассірійців як про кращих воїнів свого часу, розповісти про їх завоювання та про загибель Ассирії під тиском підкорених нею народів; сформувати уявлення про Халдейське царство; ввести та закріпити поняття «імперія», «загарбницька війна», «понтони», «тарани», «Вавилонська вежа», «висячі сади Семіраміди».


Мета: дати уявлення про природні та кліматичні умови Дворіччя, познайомити учнів із законами Хаммурапі; розвивати вміння працювати з історичною картою, порівнювати історичну інформацію, чітко висловлювати свої думки; розвивати навички групової роботи; засвоїти поняття та терміни: Межиріччя, Дворіччя, Месопотамія, Шумер, Аккад, Вавилонське царство, закони Хаммурапі.


Мета: перевірити рівень засвоєння знань, понять і термінів теми, ступінь розвиненості умінь та навичок.


Мета: узагальнити знання, отримані на уроках з історії Давнього Єгипту.


Мета: розглянути культурну спадщину Стародавнього Єгипту, умови та особливості розвитку єгипетської культури, щоб усвідомити значення єгипетської культури в історії Стародавнього Сходу; навчати дітей опрацьовувати історичні джерела, пояснювати схеми, користуватися енциклопедіями та ілюстраціями; виховувати бажання накопичувати духовні і матеріальні цінності, повагу до культурної спадщини різних народів.


Мета: ознайомити учнів з історією Давнього Єгипту за часів правління фараонів Тутмоса III, Аменхотепа IV, з’ясувати причини занепаду Єгипту; засвоїти поняття і терміни: «Стародавнє царство», «Середнє царство», «Нове царство», «реформа», «внутрішня політика», «закон», «династія»; удосконалювати навички групової роботи, вміння презентувати результати роботи.Мета: познайомити учнів із суспільним ладом Єгипту; удосконалити навички роботи з історичними джерелами та роботи в групах.


1-10 11-20 ... 31-40 41-50 51-60 61-70 71-71