Греція в XI–VI ст. до н. е.

Мета: дати характеристику поемам Гомера як історичному джерелу; . сформувати уявлення про суспільні відносини в Греції в XI–VI ст. до н. е., вдосконалювати навички роботи зі схемами, інформативними текстами, розвивати психологію співпраці.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: підручник, тексти «Іліади» та «Одіссеї», історичний атлас.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація знань

Самостійна робота

Кожна правильна відповідь оцінюється у 3 бали.

Варіант № 1

1. Співвіднесіть імена богів.

1

Гестія

а

Бог війни

Відповіді

1 — г;

2 — д;

3 — б;

4 — в;

5 — а;

6 — е

2

Артеміда

б

Бог-коваль

3

Гефест

в

Батько всіх богів і людей

4

Зевс

г

Богиня домівки

5

Арес

д

Богиня Місяця і полювання

6

Аїд

е

Володар підземного світу

2. Поясніть вислів «нитка Аріадни».

3. Вставте слова замість пропусків.

Старогрецькі міфи, поеми Гомера збагатили мови багатьох народів прекрасними образними виразами. Причину сварки ми називаємо ... , довгі, сповнені пригод мандри — ... , брехливі обіцянки порівнюємо зі співом солодкоголосих ... . («Яблуко розбрату»; «одіссея»; «сирени»)

4. Впишіть  пропущені  букви  в  імена  дійових  осіб  поем  «Іліада»  та «Одіссея».

Є...а — красуня, через яку почалася Троянська війна (Єлена);

П...м — цар Трої (Пріам);

П...а — цариця острова Ітаки, яка двадцять років чекала на свого чоловіка (Пенелопа);

А…н — владика Мікен, ватажок греків у Троянській війні (Агамемнон);

О…й — головний герой однієї з гомерівських поем (Одіссей);

С…а — морське чудовисько, змія з шістьма головами (Сцилла).

Варіант № 2

1. Співвіднесіть імена богів

1

Діоніс

а

Богиня землеробства і родючості

Відповіді

1 — д;

2 — г;

3 — б;

4 — в;

5 — е;

6 — а

2

Афіна

б

Вісник богів

3

Гермес

в

Бог Сонця, світла і правди

4

Аполлон

г

Богиня мудрості та війни

5

Гера

д

Бог виноградарства і виноробства

6

Деметра

е

Покровителька сім’ї і родинного життя

2. Поясніть вислів «Ахіллесова п’ята».

3. Вставте слова замість пропусків.

Давньогрецькі міфи, поеми Гомера збагатили мови багатьох народів прекрасними образними висловами. Підступний подарунок ми називаємо …, вкрай запущену ситуацію — ..., необхідність вирішити вкрай складне питання та уникнути небезпечних наслідків — пройти між ... і ... (Троянський кінь, Авгієві стайні, Сцилла і Харібда)

4. Впишіть пропущені букви в імена дійових осіб поем «Іліада» та «Одіссея».

П...с — троянський царевич, один з головних винуватців війни з греками (Парис);

П…м — одноокий велетень (Поліфем);

С…и — злі напівжінки-напівптахи (сирени);

Г…т — бог-коваль, що допомагав грекам у Троянській війні (Гефест);

А…а — богиня, якій дісталося золоте яблуко (Афродіта);

Г…р — царевич, військовий вождь Трої (Гектор).

ІІ. Вивчення нового матеріалу

Поеми Гомера «Іліада» та «Одіссея» як історичне джерело

У ч и т е л ь. Період XI–IХ ст. до н. е. вважають «гомерівським» — на честь великого поета Гомера. Його поеми є важливим джерелом інформації про життя стародавніх греків. Питання про час створення та авторство цих творів вже у давнину було предметом суперечок. Сім міст вже того часу сперечалися за право вважатися батьківщиною Гомера. Сучасні вчені встановили приблизний час створення поем — VIII ст. до н. е. Що стосується авторства, то Гомер, ймовірно, зібрав і переробив тексти мандруючих співаків — аедів, які з покоління в покоління передавали оповіді про Троянську війну та її героїв.

Учитель пропонує навести уривки з поем, в яких йдеться про життя греків.

Учні опрацьовують уривки, надані вчителем і надають відповіді:

1. Територію Греції вкривали ліси.

2.  Там водилися олені, кози, зайці, вепри, леви.

3.  Греки займалися сільським господарством, вирощували корів, коней, мулів, свиней, овець.

4. Греки видобували руду: мідну й золоту.

5. Греки займалися ремеслом. Були майстерними теслярями, кораблебудівниками, будівельниками, ткачами, чинбарями.

6. У греків були царі. Влада царя була спадковою.

Суспільні відносини в Греції в XI–VI ст. до н. е.

Коментована робота зі схемою

У ч и т е л ь.

Греція складалася з окремих міст-держав полісів. Поліс у Давній Греції опікувався не лише внутрішніми справами, але й здійснював зовнішньополітичну діяльність, мав власну армію. Під час війни грецькі громадяни перетворювалися на воїнів.

Серед населення полісу привілейоване становище посідали його громадяни. Вони мали права та обов’язки перед полісом.

Інші вільні люди — селяни, що втратили право власності на свої ділянки та переселенці (метеки), вважалися неповноправними.

На нижньому ступені стояли раби.

У Греції вони не мали жодних прав і до них ставилися як «знарядь, що розмовляють»: вони були позбавлені будь-якої власності, були предметом купівлі-продажу, не могли одружуватися, діти рабинь вважалися приплодом і теж ставали рабами. Греки іноді відпускали своїх рабів на волю, але й в цьому випадку вони залежали від колишнього господаря, який ставав їх покровителем.

У сільському господарстві праця рабів використовувалася мало, зазвичай вони працювали на рудниках, каменоломнях та в ремісничих майстерних.

У XI–VI ст. до н. е. відбуваються суттєві зміни у громадському житті грецьких полісів. Зміни були здійснені за часів правління архонта Солона, тиранів Пісистрата і Клісфена (див. схему).

Велика грецька колонізація

У ч и т е л ь. Як ви вважаєте, що означає поняття «колонізація»?

Метод «Мозкового штурму».

Відповіді учнів вчитель записуються на дошці.

Результати роботи фіксуються в зошиті.

Метод «Сформулюй поняття».

Поняття фіксуються в зошиті

Схема «Давньогрецький поліс»

Колонія — поселення, засноване вихідцями з інших держав.

Колонії засновували багато грецьких полісів, але Афіни ніколи. Колоністи ніколи не втрачали зв’язку з містами, звідки вони прибули.

Метрополія — материнські міста.

У ч и т е л ь.

У багатьох грецьких містах розвивалися ремесло й торгівля. Торговці везли товари до інших країн, розташованих на берегах Середземного моря та морів, що містилися неподалік, наприклад, Чорному морі. Грецький письменник та історик Геродот наводить дві назви цьому морю: Понт Евксинській (Гостинний) і Понт Авксинській (Негостинний). Для ведення торгівлі будувалися торгові факторії, які згодом перетворювалися на поселення — колонії.

Використовуючи метод «Мозкового штурму», учні з’ясовують причини, що спонукали греків до переселення.

Результати роботи фіксуються в зошиті.

Причини грецької колонізації:

1. Розвиток торгівлі.

2. Зростання населення (перенаселення, відсутність земель, придатних для землеробством).

3. Захоплення землі аристократами, пошук селянами нових земель.

4. Переможені у боротьбі за владу в полісі мали залишити батьківщину.

Вчитель ставить питання учням:

1. Куди ж прямували грецькі переселенці?

2. За допомогою карти атласа визначте напрямки переселення?

3. Які території освоювали греки?

Робота з історичним атласом

Карта «Велика грецька колонізація VIII–VI ст. до н. е.» і складання схеми «Напрямки грецької колонізації».

У ч и т е л ь. У нових поселеннях греки займалися традиційними для них видами господарства та організовували громадське життя так, як це було прийнято в полісі-метрополії.

Тиранія VII–VI ст. до н. е.

У ч и т е л ь.

Грецька колонізація почалася в VIII ст. до н. е., але її результати стали вдчутними лише через сто років. Перший розквіт грецьких міст-держав припадає на VII–VI ст. до н. е. Саме тоді виникають нові споруди, винаходи, порядки. Водночас вібувається загострення відносин між демосом та аристократією: починаються повстання демосу. Вожді народу захоплювали верховну владу силою та ставали тиранами.

Тирани встановлювали своє панування силою та вершили справи на власний розсуд. Багато тиранів походили із знатних родин, але вони виступали проти аристократії, щоб догодити демосу та керувати ним. Вони прагнули бути сильними і великими правителями. Тирани сприяли розвитку ремесла й торгівлі, будували кораблі, завойовували сусідні області та острови.

Але, прийшовши до влади, вони виганяли безліч знатних громадян, побоюючись за свою владу, переслідували та вбивали не тільки своїх ворогів, але й ні в чому не винних людей.

Правили тирани зазвичай недовго. У кращому разі тирану вдавалося передати свою владу тільки сину, але започаткувати нову династію їм не вдавалося ніколи. Рано чи пізно демос розчаровувався в жорстоких правителях та позбувався їх.

Коментоване читання тексту «Тиранія Пісистрата».

ІІІ. Закріплення знань

Бесіда за питаннями

1. Хто такі аеди?

2. Назвіть причини грецької колонізації.

3. Назвіть відомі вам грецькі колонії Північного Причорномор’я.

4. Дайте визначення поняттям: «колонія», «метрополія», «тиранія».

5. Назвіть права та обов’язки грецьких громадян.

6. Хто з жителів грецьких полісів був позбавлений політичних прав?

7. Розкажіть про тиранію Пісистрата.

IV. Підбиття підсумків роботи. Оцінювання

V. Домашнє завдання

Прочитати відповідний параграф підручника; підготувати повідомлення про життя та діяльність Солона і Клісфена.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: