Мета: розглянути процес утворення держави у давньому Єгипті, сформувати в учнів уявлення про владу фараона, розповісти про будівництво пірамід як символів необмеженої царської влади; удосконалюватинавички роботи з історичною картою; формувати навички роботи з історичним документом, групової діяльності; засвоїти терміни та поняття: «фараон», «вельможа», «жрець», «піраміда».


Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про Давній Схід, з’ясувати причини виникнення найдавніших держав у цьому регіоні; надати знання про географічні та природні умови Єгипту, дослідити зв’язок між природними умовами та особливостями господарського життя країни; засвоїти нові терміни та поняття: «дельта», «пороги», «шадуф», «бархани»,«хамсин», «папірус», «рабство», «живі убиті», «фараон»; досконалювативміння роботи з історичною картою, навички роботи з історичним текстом, вміння виділяти головне, працювати з таблицею.Мета: перевірити рівень засвоєння учнями матеріалу теми, а також вміння застосовувати отримані знання, працювати в команді; виховувати почуття колективізму, толерантного ставлення одне до одного.


Мета: узагальнити знання учнів з теми, розвивати вміння застосування знань; аналізу та порівняння історичних фактів; виховувати інтерес до вивчення історії.


Мета: систематизувати вивчений матеріал, засвоїти новий навчальний матеріал; залучити учнів до роботи з довідниковою літературою, додатковою літературою; виховувати культуру спілкування та співпраці в групі.


Мета: сформувати уявлення про трипільську культуру, її розвиток, господарство, побут, релігію і мистецтво; продовжувати роботу з визначенням поняття, узагальнювати фактичний матеріал, розвивати логічне мислення; виховувати почуття поваги до національної історії.


Мета: з’ясувати причини переходу людини до відтворюючого господарства, розкрити роль землеробства та скотарства в житті людини, сформувати уявлення про ремесло, тогочасні форми організації людського суспільства; познайомити та закріпити поняття: «неолітична революція», «господарство», «ремесло», «сусідська община» «держава», «цивілізація».


Мета: ознайомити учнів із змінами, яких зазнала первісна людина в процесі її розвитку, з’ясувати особливості нової форми людської спільноти; ввести та закріпити поняття: «кроманьйонець», «людина розумна», «рід», «родова община», «плем’я», «матріархат», «патріархат»; формувати навички роботи з таблицями.


Мета: дати уявлення про основні чинники, що визначили подальшу еволюцію людини; формувати навички встановлення причинно-наслідкових зв’язків; засвоїти поняття: «неандерталець», «льодовиковий період», «рід»; удосконалювати навички роботи з підручником, уміння виділяти головне в тексті, коротко формулювати думки.


Мета: дати уявлення про гіпотези появи людини на Землі, особливості взаємодії природи та предків людини, розвивати вміння роботи з таблицями, діаграмами, інформативним матеріалом та ілюстраціями, познайомитися з новими термінами і поняттями; виховувати культуру спілкування та співпраці.


1-10 11-20 ... 41-50 51-60 61-70 71-71