Мета: познайомити учнів зі змістом твору; вдосконалювати вміння читачів сприймати фантастичні припущення як складову пригодницької літератури; вдосконалювати вміння працювати з текстом; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність, наявність власної точки зору.


Мета: показати роль народної пісні в долі окремої людини і суспільства в цілому, у збереження кращих рис народу, його духовності; вдосконалювати роботу над текстологічним аналізом твору; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність.


Мета: познайомити зі змістом твору, показати відтворення поезій української історії крізь призму сприйняття австрійця Рільке; удосконалення навичок текстологічного аналізу твору, навичок роботи над виразним читанням; виховування культури зв’язного мовлення, культури відповіді (логічність, послідовність, доказовість, наявність власної думки, емоційність).


Мета: розвиток зв’язного мовлення учнів; перевірка знань, вдосконалення навичок роботи над твором за планом; виховання культури писемного мовлення.


Мета: продовження роботи над образами роману; складання планів розповідей про персонажів; удосконалення навичок роботи над текстологічним аналізом твору, вмінням зіставляти характери персонажів; виховання культури мовлення, культури відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність, вміння обстоювати власну думку.


Мета: робота над образом головного героя; складання плану розповіді; розвиток зв’язного мовлення; показ ролі композиції твору в розвитку сюжетної лінії та створенні образів героя; виховання культури зв’язного мовлення, культури відповіді: логічність, послідовність, доказовість, уміння висловлювати та обстоювати свою думку.


Мета: продовження знайомства зі змістом роману, образами героїв; робота над удосконаленням вміння сприймати великий за обсягом твір на історичну тематику, вільно орієнтуватися у тексті; вдосконалення навичок текстологічного аналізу твору; перевірка знань учнів; виховання культури зв’язного мовлення, культури усного та писемного мовлення: логічність, послідовність, доказовість, емоційність, розвиток уміння складати розповідь за планом-запитаннями.


Мета: продовжувати знайомство зі змістом роману, образами героїв; працювати над вдосконаленням уміння цілісно сприймати твір великого обсягу, вільно орієнтуватися в тексті; вдосконалювати навички текстологічного аналізу твору; виховувати культуру зв’язного мовлення, вміння знаходити матеріал для відповіді за планом, виховувати культуру усної відповіді: логічність, послідовність, доказовість, вміння обстоювати власну думку.


Мета: продовжити знайомство зі змістом роману та його персонажами; вдосконалити вміння учнів цілісно сприймати твір великого обсягу, підбирати матеріал, що характеризує образи персонажів; перевірка знання змісту твору, вміння орієнтуватися в тексті; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність; виховувати вміння бачити асоціативні зв’язки між різними видами мистецтва, сприймати ілюстрації до твору.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-42