Мета: продовжити знайомство з романом; показати зв’язок композиції твору з його сюжетом; розвивати зв’язне мовлення учнів, уміння відтворювати зміст подій з позиції будь-кого з персонажів; працювати над текстологічним аналізом твору; виховувати культуру мовлення, відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність, уміння обстоювати власну точку зору.


Мета: познайомити учнів із життєвим і творчим шляхом Вальтера Скотта (найголовніші події); показати глибоку зацікавленість автора зображенням історії батьківщини, розкрити панораму життя середньовічної Англії в романі «Айвенго»; формувати в учнів уміння сприймати великий за обсягом твір цілісно, порівнюючи зображуване в романі з реальними історичними подіями; вдосконалювати навички текстологічного аналізу твору; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність.


Мета: провести контроль знань учнів; стимулювати актуалізацію одержаних знань, підвищувати свій рівень; робота над виразним читанням напам’ять; виховання культури усного та писемного мовлення під час відповіді.


Мета: познайомити зі змістом балади - вставної частини поеми А. Міцкевича, її образною системою; розкрити психологізм твору; вдосконалювати роботу над виразним читанням і текстологічним аналізом твору; виховувати культуру мовлення, культуру виразного читання.


Мета: ознайомити зі змістом балади, в основу якої лягла старовинна кельтська легенда; показати мужність борців за незалежність рідної країни проти іноземних загарбників; розкрити необхідність вибору між власним почуттям і спільною метою народу; вдосконалювати навички виразного читання балади за особами, текстологічного аналізу твору; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, обґрунтованість, емоційність.


Мета: знайомство зі змістом балади, вдосконалення навичок текстологічного аналізу твору із акцентом на співіснуванні та переплетеннях реального і фантастичного; розвиток зв’язного мовлення: порівняння перекладів балади; робота над виразним читанням балади; виховання культури відповіді: логічності, послідовності, емоційності, культури виразного читання.


Мета: ознайомлення зі змістом балади, обговорення проблеми людської гідності, цінності життя й справжніх почуттів; вдосконалення навичок коментованого читання та аналізу художнього тексту; робота над різними перекладами; робота над виразним читанням; виховання культури зв’язного мовлення, культури аргументованої відповіді та роботи в парах.


Мета: дати визначення поняття «літературна балада»; розкрити особливості жанру; дати поняття про антитезу як засіб створення образу; працювати над виразним читанням балади, вдосконаленням навичок аналізу тексту, розкрити глибокий філософський сенс твору, відчуття складності, суперечливості людської індивідуальності; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доведеність, культуру виразного читання.


Мета: ознайомлення із змістом середньовічної сербської балади; робота над виразним читанням балади; вдосконалення навичок текстологічного аналізу балади, розкриття жанрових особливостей; вживання повторень, символіки чисел, монологів-звертань; виховання культури зв’язного мовлення й виразного читання.Мета: познайомити з англійськими народними баладами про шляхетного розбійника Робін Гуда - втіленням мрій англійського народу про захисника; розкрити риси характеру Робін Гуда: сміливість, шляхетність, кмітливість, щирість, велике почуття справедливості; робота над виразним читанням балади; сформулювати разом з учнями визначення жанру балади; вдосконалювати вміння учнів аналізувати художній текст, наводячи приклади, що підтверджують думку; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність; заохочувати працювати в групах; стимулювати розвиток як монологічного мовлення, так і діалогічного, вміння перевтілюватися в той чи інший образ.1-10 11-20 21-30 31-40 41-42