Мета: навчити бачити проблему твору, розмірковувати над нею, висловлювати своє судження; вдосконалювати навички текстологічного аналізу твору; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, вміння обстоювати власну думку.


Мета: розширити коло читання учнів, познайомити з гуманістичними творами про життя звичайних людей; навчити уважно ставитись до людини; вдосконалювати навички текстологічного аналізу твору, роботу з деталями, вміння абстрактно мислити, вивчаючи елементи побудови твору; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність, вміння робити висновки і висловлювати власну думку.


Мета: показати гуманістичне спрямування твору та його втілення в образах героїв; дати визначення новели як літературного жанру; розвивати зв’язне мовлення учнів (малювання словом); робота над текстологічним аналізом твору; виховання культури відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність, особисте ставлення до героїв і подій.


Мета: познайомити зі змістом твору і дати відчути його гуманістичне спрямування, теплоту взаєморозуміння героїв; вдосконалювати навички роботи з текстологічним аналізом твору (роль деталі); вдосконалювати навички виразного читання учнів; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність, уміння обстоювати власну точку зору.


Мета: перевірка знань учнів; вдосконалення вміння застосовувати набуті знання і навички на практиці; виховувати культуру писемного мовлення: логічність, доказовість, детальність, охайність.


Мета: розширити коло читацьких інтересів учнів; працювати над вмінням визначати твори одного жанру; вдосконалювати навички текстологічного аналізу твору; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість.


Мета: продовжити роботу над змістом твору; показати, як побудовано захоплюючу інтригу; вдосконалювати роботу над текстологічним аналізом твору; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість.


Мета: познайомити з новим жанром - літературним детективом та його особливостями на прикладі «Собаки Баскервілів»; вдосконалювати вміння працювати над текстологічним аналізом твору; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність.


Мета: розкрити головну думку Дж. Свіфта - сатиричне зображення Англії XVIII ст.; дати визначення поняттю «сатира»; вдосконалювати вміння працювати над текстологічним аналізом твору; виховувати культуру зв’язного мовлення; виховувати культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність, вміння обстоювати власну точку зору.


Мета: вдосконалювати вміння працювати над текстологічним аналізом твору, зіставляти вчинки героїв, висловлювати особисте ставлення до проблем, що порушуються у творі, аргументуючи власну точку зору цитатами; виховувати культуру зв’язного мовлення, культуру відповіді: логічність, послідовність, доказовість, емоційність.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-42