Мета: показати значення літератури у формуванні життєвих цінностей людини, особливо її виховну роль у формуванні особистості людини, духовних та естетичних багатств людства; розвивати вміння учнів висловлювати свої судження, обґрунтовувати думки, наводячи приклади з конкретних творів; виховувати культуру мовлення, культуру відповіді: логічність, обґрунтованість, послідовність; удосконалювати навички співпраці, вміння працювати у групах.


​Мета: визначити завдання навчального курсу «Зарубіжна література» в 7 класі, мету вивчення, намітити шляхи роботи; стимулювати учнів висловлювати свої судження про роль літератури в житті людини (пізнавальне знання, емоційний вплив, становлення та розвиток особистості), вдосконалювати навички складання плану; наводити приклади з конкретних творів, обґрунтовувати й обстоювати власну думку; виховувати культуру мовлення учнів, культуру відповіді або виступу, логічність, послідовність, обґрунтованість, емоційність.


1-10 11-20 21-30 31-40 41-42