Мета: удосконалювати творчі вміння учнів працювати з текстом, знаходити його структурні компоненти, мовні засоби міжфразового зв’язку; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у семикласників почуття відповідальності за збереження природи батьківської землі.


Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з синтаксису і пунктуації, зокрема про розділові знаки простого і складного речення; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти просте речення від складного, правильно визначати головні і другорядні члени речення; розвивати творчі вміння будувати різні синтаксичні конструкції і правильно розставляти в них розділові знаки; виховувати шанобливе ставлення до української мови.


Мета: розширити відомості семикласників про рідну мову, сформувати поняття про мовну скарбницю українського народу; розвинути вміння аналізувати висловлювання, складати невеликі тексти відповідно до комунікативного завдання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти осмисленню ролі рідної української мови у збереженні духовних надбань народу.


1-10 11-20 ... 51-60 61-70 71-73