Мета: поглибити знання семикласників про способи дієслів; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти дієслова різних способових форм, правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль способових дієслів; удосконалювати навички правильного й доречного використання способових дієслів в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до видатних людей України.


Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння учнів усвідомлювати тему й основну думку тексту, тип і стиль мовлення почутого; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати типологічний, композиційний і змістовий аналіз художнього тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини, сприймати текст, розуміти його, докладно відтворювати, використовуючи виражальні авторські засоби.


Мета: поглибити знання семикласників про часи дієслова, зокрема про майбутній час; удосконалити загальнопізнавальні вміння й навички визначати час дієслів та вирізняти майбутній час дієслів від інших; розвивати творчі вміння доцільно використовувати дієслова майбутнього часу в монологічних та діалогічних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу знайомити семикласників з мальовничими куточками України.


Мета: поглибити знання семикласників про часи дієслова, зокрема про минулий час; удосконалити загальнопізнавальні вміння й навички визначати час дієслів та вирізняти минулий час дієслів від інших; розвивати творчі вміння доцільно використовувати дієслова минулого часу в монологічних та діалогічних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у семикласників повагу до видатних українців.


Мета: поглибити знання семикласників про часи дієслова; удосконалювати загальнопізнавальні вміння визначати час дієслів; розвивати творчі вміння доцільно використовувати дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часів у текстах; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу знайомити семикласників з життям наших пращурів.


Мета: ознайомити семикласників із доконаним і недоконаним видами дієслів, сформувати вміння розрізняти дієслова доконаного і недоконаного видів; пояснити причини специфічної зміни ознаки всіх форм дієслова; удосконалювати вміння доречно вживати види дієслів в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до історичного минулого країни.


Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння учнів усвідомлювати тему й основну думку тексту, тип і стиль мовлення прочитаного; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати аналіз художнього тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини, сприймати текст, розуміти його, докладно усно відтворювати, використовуючи виражальні авторські засоби.


Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з морфології та орфографії; удосконалити вміння й навички семикласників правильно писати слова на вивчені орфограми в числівниках і займенниках; розвивати творчі вміння доречно й правильно використовувати числівники й займенники у монологічному та діалогічному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття від­повідальності за братів наших менших; знайомити з представниками тваринного і рослинного світу.


Мета: повторити найважливіші теоретичні відомості з морфології й орфографії; удосконалити вміння й навички семикласників правильно писати слова на вивчені орфограми в іменниках і прикметниках; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, творчі вміння використовувати іменники та прикметники у монологічних та діалогічних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати почуття відповідальності за навколишнє середовище.


Мета: удосконалити мовленнєво-мислительні вміння учнів усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення, запам’ятовувати конкретні факти, послідовність викладу матеріалу; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати змістово-композиційний і мовний аналіз наукового тексту, сприймати усний текст, розуміти його, стисло відтворювати зміст прочитаного.


1-10 11-20 ... 41-50 51-60 61-70 71-73