Майбутній час дієслів

Мета: поглибити знання семикласників про часи дієслова, зокрема про майбутній час; удосконалити загальнопізнавальні вміння й навички визначати час дієслів та вирізняти майбутній час дієслів від інших; розвивати творчі вміння доцільно використовувати дієслова майбутнього часу в монологічних та діалогічних висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу знайомити семикласників з мальовничими куточками України.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: уживання дієслів-синонімів, антонімів у переносному значенні.

Текст (риторичний аспект): складання висловлювань у художньому стилі з дієсловами майбутнього часу.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення семикласників з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Відтворення теоретичних відомостей, застосування яких потрібне на уроці

Дослідження-спостереження

Ø  Записати вислови усної народної творчості. Визначити синтаксичну функцію дієслів. Дослідити, у яких дієсловах можна визначити час.

1) Історію вивчай — розуму набувай. 2) Коли б знав, де впаду, то соломки б підстелив. 3) Не плакали козаки з біди і не мали журби. 4) Козак гуляє в полі — то він на волі (Нар. творчість).

Ø     Пояснити вживання тире в першому й останньому реченнях.

 

Вибіркова робота

Ø     Прочитати текст. Визначити тему й основну думку висловлювання. дібрати заголовок.

Знайти й виписати до таблиці дієслова минулого, теперішнього і майбутнього часів.

 

Минулий час

Теперішній час

Майбутній час

 

 

 

Якщо стоятимеш на березі, на спресованому нашаруванні геологічних епох, то зловиш очима далеку лінію горизонту, контури низьких, похилих берегів і не зможеш надивуватися озерним плесом. Який же ти незвичайний, Свитязю! Про розміри озера, особливо його глибину, ходять легенди. За глибиною Свитязь не має рівних в Україні. Переважає він і прославлений угорський Балатон, і легендарну білоруську Нароч. Середня глибина Свитязю — 7 метрів, а в западині північно-західної частини озера нещодавно встановили глибину п’ятдесят вісім і чотири десятих метра.

За літо у Свитязі прогріються тільки поверхневі води, у придонних його шарах температура цілий рік буде триматися від шести до восьми градусів. Вода у Свитязі надзвичайно чиста, світла і прозора. Узимку вона буде ще прозорішою — можна побачити дрібні предмети на глибині п’яти і більше метрів (За В. Мірошниченком).

ІV. Зіставлення нових знань із базовими

Коментар учителя. Проста форма дієслів доконаного виду майбутнього часу твориться за допомогою тих самих закінчень, що й дієслова теперішнього часу. Тому значення майбутнього часу пов’язане з префіксами,суфіксами, зміною наголосу, зміною кореневих голосних звуків, за допомогою чого утворюються дієслова майбутнього часу. Наприклад: читаю — прочитаю; кінчаю — кінчу; гукаю — гукну.

Дієслова недоконаного виду мають синтетичну (складну) й аналітичну (складену) форми. Синтетична форма за походженням аналітична, бо історично склалася з інфінітива змінюваного дієслова й особових форм дієслова йняти (имати) -му (1-ша ос.), -меш (2-га ос.), -ме (3-тя ос.), -мемо (1-ша ос.), -мете (2-га ос.), -муть (3-тя ос.).

Аналітична форма майбутнього часу дієслів недоконаного виду складається з особових форм допоміжного дієслова бути та інфінітива змінюваного дієслова, яке виражає лексичний зміст.

V. Виконання системи завдань творчого характеру

Творча робота

Ø     Від неозначеної форми дієслова утворити складну форму майбутнього часу в першій і другій особах однини і множини. Виділити закінчення.Летіти, сидіти, казати, берегти, запрягти, стерегти.

Ø     Скласти речення, використовуючи дієслова складеної форми майбутнього часу.

Лексико-фразеологічна п’ятихвилинка

Ø     До фразеологічних зворотів дібрати синонімічні дієслова з довідки. Утворити від них складену форму майбутнього часу.

Крутити носом, пасти задніх, ані пари з уст, узятись за розум, продати душу.

Довідка: розумнішати, вередувати, мовчати, зрадити, відставати.

Робота з деформованим висловлюванням

Ø     Відновити текст, розкриваючи дужки: поставити дієслова у формі майбутнього часу.

(Поїхати) знайомитися зі степовим біосферним заповідником Асканія-Нова. (Відвідати) штучний ставок та пташник. (Знайомитися) з життям промислово-мисливських і декоративних птахів. (Цікавитися) планами на майбутнє.

Творче конструювання

Ø     Утворити від складеної форми майбутнього часу складну. 2–3 форми ввести в речення, ускладнені однорідними членами.

Буде радіти, буду стояти, будемо служити, будемо будувати, будемо захищати.

Ø     Пояснити вживання особових закінчень.

Дослідження-відновлення

Ø     Відновити вислови усної народної творчості, уставляючи потрібні за змістом дієслова у формі майбутнього часу з довідки. Визначити форму майбутнього часу дієслів (проста, складна чи складена).

1) Бистра вода як…, так і…, а тиша — шумить і шумить. 2) Біля жару й камінь… 3) Біля сухого дерева і мокре… 4) Блискавка… — і камінь… 5) Від зрізаного дерева пагінці таки… (Нар. творчість).

Довідка: надійти, перепадати; тріснути; горіти; блищати, тріщати; прорости.

Ситуативне завдання (робота в парах)

Ø     Скласти діалог у парах відповідно до однієї із ситуацій.

Варіант 1. Уявити, що ви стали переможцем конкурсу «Краса і біль України» і вас запросили на телебачення дати інтерв’ю й відповісти на кілька запитань. Відповідаючи, уживати дієслова майбутнього часу.

Варіант 2. Уявити, що ви є активним членом гуртка «Юний еколог». На черговому засіданні ви розглядаєте питання роботи під час зимових канікул. Своєму керівникові ви ставите кілька запитань і ділитеся пропозиціями.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

Скласти письмову невеличку розповідь про те, які звичаї, традиції козаків можна запровадити в сучасне життя, використовуючи дієслова майбутнього часу. Знайти і підкреслити дієслова майбутнього часу.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: