Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий)

Мета: поглибити знання семикласників про способи дієслів; формувати загальнопізнавальні вміння відрізняти дієслова різних способових форм, правильно визначати морфологічні ознаки, синтаксичну роль способових дієслів; удосконалювати навички правильного й доречного використання способових дієслів в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до видатних людей України.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння найуживаніших фразеологізмів (у тому числі прислів’їв, приказок), до складу яких входять дієслова дійсного, умовного, наказового способів.

Культура мовлення і стилістика: уживання одних способів дієслів чи форм певного часу замість інших.

Текст (риторичний аспект): складання висловлювань у художньому стилі з дієсловами дійсного, умовного й наказового способів.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

ІІІ. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Вибірково-пошукова робота

Ø     Прочитати речення. Знайти й виписати з них у три колонки дієслова, що виражають: 1) реальну дію; 2) не реальну, а бажану, можливу дію; 3) спонукання до дії.

1) Без людської праці вся земля заросла б бур’яном (О. Довженко). 2) Книжку читай — розуму набувай. 3) Коли б знав, де впаду, то соломки підстелив. 4) Візьмись за діло з розумом — і сніг запалає. 5) Не зарікайся всього робити, тільки зарікайся своє вухо відкусити. 6) Живи своїм розумом, але звіряйся з чужим. 7) Було б бажання, а розум знайдеться. 8) Була б голова на плечах, а хліба вона придумає (Нар. творчість).

Дієслова, що означають

Дієслова, що означають

Дієслова, що виражають

реальну дію

не реальну, а бажану,

спонукання до дії

 

можливу дію

 

 

 

 

Робота з теоретичним матеріалом задля зіставлення нових знань з базовими

Ø     Пояснення вчителем нового матеріалу за допомогою узагальнювальної таблиці.

Способи дієслів

 

Дійсний

Умовний

Наказовий

Дієслова означають ре-альну дію, тобто ту, яка відбувалася, відбувається чи відбуватиметься

Дієслова означають дію не реальну, а тільки бажану або можливу за певних умов

Через наказ, прохання, побажання, пораду, заклик виражає спону-кання до дії

Дієслова змінюються

Дієслова змінюються за числами, а в однині — й за родами

Дієслова змінюються за числами та особами

за часами, числами та

особами

ІV. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення загальнопізнавальних і творчих умінь з теми

Дослідження-відновлення

Ø     Відновити народні вислови, поставивши дієслова, що в дужках, у формі 2-ої особи однини дійсного способу.

1. Як (дбати), так і (мати). 2) Як (працювати), так і (мати). 3) Як не (робити), так й не (мати). 4) Як (робити), так і (ходити). 5) Як (шити), так і (пороти) (Нар. творчість).

Ø     Визначити вид дієслів (доконаний/недоконаний). Дібрати видові пари. Дослідити, до яких дієслів не можна дібрати видову пару.

Гра «Хто швидше»

Ø     Утворити від поданих дієслів теперішнього часу форму наказового способу. (Учитель називає дієслова теперішнього часу, а учні по черзі утворюють форму наказового способу.)

Кличете, наближатися, малюєте, розвиваємо, плекаємо, принесемо, в’яжете, радіємо, пишаємося.

Ігрове завдання «Знайди слово»

Ø     Відновити дієслова у формі наказового способу.

Варіант 1

1) Лізти (у формі І особи множини). 2) Сидіти (у формі І особи множини). 3) Стати (у формі І особи множини). 4) Вносити (у формі І особи множини). 5) Лагодити (у формі ІІ особи множини). 6) Вивозити (у формі ІІ особи множини). 7) Примітити (у формі ІІ особи множини). 8) Дозволити (у формі ІІ особи множини).

Ключ. 1. Лізьмо. 2. Сядьмо. 3. Станьмо. 4. Вносьмо. 5. Лагодьте. 6. Вивозьте. Примітьте. Дозвольте.

Варіант 2

Дієслова різати, вірити, стежити, ударити, висипати, залишити, покликати поставити у формі ІІ особи однини.

Ключ. 1. Ріж. 2. Вір. 3. Стеж. 4. Удар. 5. Висип. 6. Залиш. 7. Поклич. 8. Постав.

Антонімічна п’ятихвилинка

Ø  У порожні кліточки правої частини фігури вписати антоніми до поданих дієслів у тій же формі наказового способу. Визначити особу й число дієслів.

V. Підсумок уроку

VI. Домашнє завдання

1. Виписати з підручника літератури розповідь у художньому стилі. Визначити способи вжитих дієслів. Указати на їх морфологічні ознаки.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: