Доконаний і не доконаний види дієслова

Мета: ознайомити семикласників із доконаним і недоконаним видами дієслів, сформувати вміння розрізняти дієслова доконаного і недоконаного видів; пояснити причини специфічної зміни ознаки всіх форм дієслова; удосконалювати вміння доречно вживати види дієслів в усному та писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати повагу до історичного минулого країни.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння фразеологізмів, до складу яких входять дієслова.

Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відновлювати деформований текст, уставляючи потрібні за змістом дієслова.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку

III. Актуалізація опорних знань семикласників

Колективна робота над текстом

Ø  Прочитати вголос текст. Визначити його стиль і тип мовлення. Дібрати до нього заголовок.

Коли в середині дев’ятого століття в морі поблизу столиці могутньої Візантії Царгорода з’явилася величезна ескадра руських суден, візантійці, як свідчать історики, уже добре знали, з яких земель прибули ті кораблі і що за люди там живуть. Їм зоставалося лише зрозуміти одне: якщо Русь виставила стільки воїнів і в неї такий гігантський флот, значить, вона — справді могутня держава.

Звістки ж про Київську Русь як велику державу з’являються у візантійських хроніках уперше в VI–VIII століттях, а з годом вони там займають дедалі більше місця (За М. Слабошпицьким).

Ø  Виписати дієслова. З’ясувати їх лексичне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль.

Ø  Розібрати виділене слово за будовою, дібрати до нього синоніми.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи з теми

Опрацювання теоретичного матеріалу

Коментар учителя. Вид — специфічна ознака всіх форм дієслова — указує на характер перебігу дії в часі, виражає відношення дії до її внутрішньої межі. Недоконаний вид виражає незавершену дію, відповідає на запитання що робити? Доконаний вид виражає завершену дію, відповідає на запитання що зробити?

 

 

Видові пари

Доконаний вид

Недоконаний вид

Одновидові дієслова

 

 

Кохати — поко-

Схаменутися

Прагнути

Гарантувати

 

 

хати. Говорити —

Розкричатися

Намагатися

Женити

 

 

сказати

Відшуміти

Погукувати

Вінчати

 

У деяких дієсловах значення доконаного і недоконаного видів може виражатися однією формою. Такі дієслова називаються двовидовими. Окремі дієслова мають тільки форму недоконаного або доконаного виду (переважно дієслова з префіксами роз-, на-, за-, про-, від).

Творче конструювання

Ø  Із поданими фразеологізмами скласти речення. Виділити дієслова. Визначити їх вид та інші морфологічні ознаки.

Шилом патоки вхопити. Веремію закрутити. Руки розв’язати. Розводити боби. Гострити зуби.

Ø  Визначити значення фразеологізмів. Замінити їх синонімічними сполученнями слів з довідки.

Довідка: зазнати невдачі, базікати, затіяти колотнечу, прагнути комусь зла, звільнитися від залежності.

Робота з деформованим текстом

Ø  Записати текст, уставивши потрібні за змістом дієслова з довідки. Визначити їх вид.

Не раз… Кодак із рук до рук, не раз Кодацькі скелі… гарячою кров’ю, аж поки нарешті… тут усе: і вибухи гармат, і гомін бойовища, й пісні волі. І… тільки один живий свідок давніх подій — поріг Кодацький, що й досі… за лицарями волі та… нам про минуле (А. Кащенко).

Довідка: переходити, вмиватися, зникати, лишатися, тужити, спі-вати.

Гра « Хто більше»

Ø  Навести приклади прислів’їв, приказок або загадок. Виписати з них дієслова. Поставити їх у формі інфінітива, визначити вид. Перемагає той, хто наведе більше прикладів.

Гра « Знайди слово»

Ø  Вписати у порожні клітинки букви, яких не вистачає, щоб прочитати дієслова доконаного виду.

1. Дієслово, що означає дуже голосно звертатися до кого-небудь (у формі чоловічого роду).

2. Дієслово, що означає лежати довго, досхочу.

3. Дієслово, що означає пропустити щось дуже важливе.

4. Дієслово, що означає, стукаючи, виконувати якусь дію, рух.

5. Дієслово, що означає захопитись розмовою, заговоритись.

Матеріал для вчителя. Перекричав, належатися, проморгати, відстукати, загомоніти.

V. Систематизація й узагальнення знань з теми

Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Як розрізняти дієслова доконаного і недоконаного виду?

2. Як утворюються видові пари дієслів?

3. Які дієслова не мають видових пар?

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Скласти кросворд на тему «Дієслова доконаного і недоконаного виду».

2. Виписати з повісті А. Чайковського «За сестрою» 10 дієслів. Поставити їх у неозначеній формі, визначити вид. 2–3 дієслова розібрати за будовою.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: