Часи дієслова. Теперішній час

Мета: поглибити знання семикласників про часи дієслова; удосконалювати загальнопізнавальні вміння визначати час дієслів; розвивати творчі вміння доцільно використовувати дієслова теперішнього, минулого і майбутнього часів у текстах; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу знайомити семикласників з життям наших пращурів.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів.

Текст (риторичний аспект): удосконалення вмінь відновлювати деформований текст, уставляючи потрібні за змістом дієслова.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок на основі повторення.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку

III. Відтворення теоретичних відомостей, застосування яких потрібне на уроці

Колективна робота з текстом

Ø  Прочитати текст. Визначити сферу його використання. Дібрати заголовок.

За народними переказами, як стверджують історики, перша церква з’явилася на Січі тоді, коли вона містилася на майже змитому острові Городищі, напроти теперішньої слободи Капулівки Катеринославського повіту, нижче устя Чортомлика. Ту Січ збудовано десь року 1575 за часів гетьмана Богданка та короля польського Стефана Баторія. Прозвали її Базавлуцькою через те, певно, що острів, на якому вона розташувалася, належав до Лугу Базавлуцького. Безумовно, церкви мали всі пізніші Січі: Хортицька, Томасівська, Микитинська, Олешківська та Покровська, хоча іноді й містилися в дуже легкій споруді, від якої до наших днів не лишилося жодних ознак, як, скажімо, в Олешках, де церква мала стіни та стріху з очерету. Запорожці завжди були дуже набожні люди й ніколи не шкодували грошей на храм, як військових, так і своїх, власних, і в пізніших Січах — Чортомлицькій, яка містилася на березі напроти Базавлуцької, та в Новій Січі над річкою Підпільною церкви були навіть багаті (За А. Кащенком).

Ø  Випиcати з тексту дієслова, з’ясувати їх значення. Дієслова якого часу переважають у тексті?

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи з теми

Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу

Ø  За допомогою узагальнювальної таблиці пригадати вивчене про часи дієслів. Знайти нову інформацію щодо різних часових форм.

Часи дієслів

Минулий

Теперішній

Майбутній

Дієслова минулого

Дієслова теперішньо-

Має три форми: просту,

часу змінюються

го часу творяться від

складну і складену.

за родами й числами.

основи теперішнього

Складна форма твориться

Творяться від основи

часу недоконаного виду

від інфінітива + особове

інфінітива + суфікси

+ особове закінчення

закінчення.

-в, -л- (знала, учив)

(знаю, думаю, вчиш)

Складена форма твориться

 

 

додаванням до інфінітива

 

 

бути в особових формах

V. Виконання систем завдань творчого характеру

Коментоване письмо

Ø  Прочитати. Записати текст, ставлячи дієслова у потрібній часовій формі. Виділити закінчення.

Військовий флот Війська Запорізького (скласти) виключно чайки, що (звати) ще байдаками. Правда, були випадки, коли за часів Самійла Кішки та Сагайдачного, запорожці (користуватися) в боях і кораблями, та їх вони самі не (будувати), а (відбивати) в турків. Чайки ж (виробляти) в Січі. Днище (видовбуватися) з липи. До нього (примальовувати) дерев’яні ребра, а на ті ребра (набивати) боки з товстих дощок. Виготовлена чайка (мати) сажнів до десяти в довжину. Після того її (конопатити), (приробляти) на обох кінцях чердаки, на яких під час походів (пересувати) харчі та зброю (За А. Кащенком).

Творчий диктант

Ø  Утворити дієслова 2-ї особи однини і множини теперішнього часу.

Помічати, пишатися, зберегти, наслідувати, перемагати.

Ø  Утворити всі форми майбутнього часу. Виділити закінчення.

Дивитися, вивчати, порівняти, здолати, рости.

VІ. Систематизація й узагальнення знань

Ø  Подумати і дати відповіді на запитання:

1. Чим різняться часові форми дієслова?

2. Як визначити час дієслова?

3. Як творяться дієслова теперішнього часу?

VІI. Підсумок уроку

VIII. Домашнє завдання

1. Скласти зв’язну розповідь у науковому стилі про часи дієслів.

2. Виписати з художньої літератури по два речення з дієсловами минулого, теперішнього, майбутнього часу. Визначити вид дієслів.


Схожі матеріали:
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: